Dette er de norske «gullarbeidsplassene»

VERDISKAPENDE: Noen næringer trekker kraftig opp gjennomsnittet for verdiskaping i Norge. Foto: Fredrik Kveen, Eivind Senneset, Thomas Haugersveen og Gunnar Blöndal
VERDISKAPENDE: Noen næringer trekker kraftig opp gjennomsnittet for verdiskaping i Norge. Foto: Fredrik Kveen, Eivind Senneset, Thomas Haugersveen og Gunnar Blöndal

Et gjennomsnittlig norsk årsverk skaper verdier for rundt 830.000 kroner. Se hvilke næringer som trekker opp snittet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke overraskende troner sektoren for utvinning av råolje og naturgass i toppen over Norges mest verdiskapende industrier. Hvert eneste årsverk innenfor denne sektoren skapte verdier for over 21 millioner kroner i 2012 (se tabell nederst i saken).

Den nest mest verdiskapende næringen er omsetning og drift av eiendom, med 8,5 millioner kroner skapt per årsverk - etterfulgt av produksjon og distribusjon av elektrisitet, fjernvarme og gass, som skapte verdier for 4,2 millioner kroner per årsverk.

Det viser tall forskningsstiftelsen Sintef har hentet inn fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i forbindelse med en måling av verdiskapingen fra norsk sjømatnæring.

Sintefs analyse viser også en økende betydning av norsk sjømatnæring for norsk næringsliv, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag.

Les også: Uendret estimat på Gotha-funn

Skaper milliardverdier i Nord-Norge

I rapporten fremgår det at verdiskaping, eller bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP), per årsverk er 1,21 millioner kroner for delene av sjømatnæringen som er innenfor fangst og fiske og 970.000 kroner innenfor akvakultur.

Til sammenligning var gjennomsnittlig verdiskaping per årsverk for Fastlands-Norge 830.000 kroner, ifølge Sintef.

Verdiskapingen for sjømat er størst i Nord-Norge, hvor det ble skapt verdier for 16,1 milliarder kroner og 18.200 årsverk i 2012. På Vestlandet ble det skapt verdier for 15,6 milliarder kroner og 16.000 årsverk, mens Midt-Norge skapte verdier for 13,7 milliarder kroner og 14.700 årsverk.

Les også: Gunstig for norsk gass

Slår tilbake

SSBs nasjonalregnskap viser at arbeidstakere i Oslo hadde det høyeste bruttonasjonalproduktet i Norge, etterfulgt av Rogaland på andre plass. Mange bank-, finans- og IKT-virksomheter, samt næringer med høyt bruttonasjonalprodukt per sysselsatt er lokalisert i Oslo, skriver SSB.

Samtidig trekkes Rogaland høyt over landsgjennomsnittet på oversikten over bruttoprodukt per sysselsatt på grunn av næringer tilknyttet olje –og gassutvinning.

Nord-Norge er sammen med Oppland, Hedmark og Østfold i motsatt ende av skalaen. Men fiskenæringen viser at Nord-Norge også har verdifulle arbeidsplasser.

Les også: Oljeprisen stiger moderat

- Sjømatnæringen vokser

Sintef har målt verdiskapning for norsk sjømatindustri siden 2004.

Analysene viser at næringen hadde en verdiskaping på 22,4 milliarder kroner i 2012. Sjømatnæringen skapte også verdier for leverandører og i form av ringvirkninger i Norge for totalt 24,1 milliarder kroner. Totalt 46,5 milliarder kroner.

Videre bidro næringen til en sysselsetting på 47.400 årsverk og en produksjonsverdi på 156 milliarder kroner i 2012.

Les også: Krever nedslakting av oppdrettsfisk

- Selv om verdiskapingen i fangst og oppdrett i stor grad påvirkes av prisene som oppnås for sjømaten, så gir næringen opphav til økende verdiskaping hos leverandørene av varer og tjenester. Dette bekrefter at leverandørindustrien til norsk sjømatnæring vokser, og at disse bedriftene blir en stadig større aktør i norsk næringsliv, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sintefs analyse er basert på 2012-tall, og med prisøkningen den norske sjømatnæringen erfarte i 2013, vil verdiskapningen være høyere i 2013 enn i 2012, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Verdiskaping per årsverk (bidrag til BNP, målt i 1000 kr):

2010

2011

2012

Utvinning av råolje og naturgass, rørtransport

18 321

21 128

21 545

Omsetning og drift av fast eiendom

8 184

8 461

8 516

Produksjon og distribusjon av elektrisitet, fjernvarme og gass

5 029

4 675

4 182

Finansiell tjenesteyting og forsikringsvirksomhet

2 050

2 040

2 429

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

1 573

1 520

1 692

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

1 530

1 363

1 507

Produksjon av maskiner og andre transportmidler

1 022

1 082

1 220

Telekommunikasjon, informasjonsteknologi og informasjonstjenester

1 157

1 189

1 167

Fiske og fangst

1 157

1 439

1 208

Bergverksdrift

985

1 075

1 093

Kilde: Sintef/SSB

LES OGSÅ:

Her er Norges 500 største selskaper

Fem av verdens sjøer i ferd med å tørke inn


Personvernpolicy