Siv Jensen med klar tale om finanstilsyn i EØS:– Vi skal beholde kontrollen med finanstilsynet

– Norge skal beholde kontrollen med finanstilsynet, forsikrer Siv Jensen - mens forslaget til EØS-løsning holdes hemmelig i Norge. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix.
– Norge skal beholde kontrollen med finanstilsynet, forsikrer Siv Jensen - mens forslaget til EØS-løsning holdes hemmelig i Norge. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

I Stortinget er det uro for at Norge skal gi fra seg selvstyret over kontrollen med den viktige finanssektoren her i landet. Nå beroliger finansminister Siv Jensen (Frp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Slik brytes Grunnloven:

Stortinget har innført en praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen, uten å følge Grunnlovens ordlyd. Det slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om i mai 2013.

Her er de aktuelle paragrafene:

§115 (tidligere § 93)

For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.

(endret ved grunnlovsendringen i mai 2014).

§ 26.

Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Traktater om saker som er av særlig stor viktighet, og i alle tilfeller traktater hvis iverksettelse etter Grunnloven nødvendiggjør en ny lov eller stortingsbeslutning, blir først bindende når Stortinget har gitt sitt samtykke dertil.

(språklig endret mai 2014).

– Vi vil ikke oppgi Norges kontroll over finanstilsynet.

Det slår finansminister Siv Jensen fast overfor ABC Nyheter, i forbindelse med de årelange forhandlingene med EU om norsk tilslutning til EUs nye, overnasjonale tilsyn med bank-, forsikrings- og verdipapirmarkedene.

For Norge er dette en av de mest kinkige sakene i forholdet til EU og EØS-avtalen, fordi overføring av denne makten kan komme i strid med Grunnlovens begrensninger for å avgi suverenitet til andre lands myndigheter.

Samtidig operer norske og utenlandske finansinstitusjoner fritt over landegrensene som følge av EØS-avtalen. Inntil Norge har fått en løsning på spørsmålet om finanstilsyn, forblir lovverket de opererer under forskjellig i Norge og EU, inkludert våre nærmeste naboland.

Justisdepartementet og Finansdepartementet har helt siden 2010 sett opprettelsen av de nye EU-finanstilsynene som en lei grunnlovs-nøtt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les: Nytt EU-organ kan få overnasjonal makt i Norge.

Jobber med hemmelig forslag

Regjeringen har sammen med sine EØS-partnere i EFTA, Island og Liechtenstein, laget et forslag til løsning. Forslaget er kjent for EU-kommisjonen og myndighetene i Liechtenstein og Island.

Men Finansdepartementet avslår ABC Nyheters krav om få se innholdet. Stortinget er orientert muntlig om hovedpunkter i forslaget, men får heller ikke se hva Norge har tilbudt EU som løsning.

Mandag avslo Finansdepartementet til og med å fortelle ABC Nyheter om EU har kommet med et svar på utspillet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå hevder imidlertid regjeringen, ved europaminister Vidar Helgesen (H), at norsk deltakelse i et internasjonalt finanstilsyn vil bli lite inngripende for Norge.

Så lite at Stortinget kan vedta tilslutning med simpelt flertall (mer enn 50 prosent) og uten noen grunnlovsproblemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les: Helgesen: – Nytt finanstilsyn blir lite inngrep i norsk suverenitet

Siv Jensen: – Overlater ikke til andre

Frp-leder og finansminister Siv Jensen har tidligere motsatt seg å overføre finanstilsynet til utenlandske organer.

– Er det ikke å gå langt, som Vidar Helgesen legger opp til, å overlate tilsynet av det norske finansvesenet til utenlandske organer etter simpelt flertall i Stortinget, Siv Jensen?

– Det er akkurat det som ikke er poenget. Vi har ikke tenkt å overlate styringen til utenlandske aktører.

– Dere har vel tenkt å legge finanstilsynet til en organisasjon vi er medlem i, som ESA og EFTA?

– Nei, vi holder på å jobbe med en løsning som er innenfor EØS-avtalens rammer og som dermed ikke utfordrer Grunnloven. Det er det regjeringen jobber etter og derfor dette tar tid, fordi vi ikke kan oppgi suverenitet på dette, sier Siv Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vil ikke oppgi kontroll

– Så Norge skal ikke overføre finanstilsynet til et ESA-liknende internasjonalt organ?

– Vi skal finne en løsning som ivaretar det faktum at vi ikke er medlem av EU, og derfor overlater vi heller ikke suverenitet.

– Forblir finanstilsynet da på norske hender?

– Hvis vi skulle gjøre det du antyder, så hadde vi ikke kunnet løse dette innenfor Grunnlovens §26. Da hadde vi utfordret Grunnloven. Og det gjør vi ikke, svarer finansministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg trodde det skulle opprettes et EFTA-organ som skal være parallell til EUs overnasjonale finanstilsyn for EU-landene?

– Det skal være et organ hvor vi har kontroll. Vi vil ikke oppgi kontroll. Det er poenget, slår Siv Jensen fast.

Litt for kjapt i Stortinget?

Saken griper rett inn i en debatt Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har reist i Stortinget.

KrF tok initiativet til et seminar 10. juni der Stortinget diskuterte sin praksis med kjapp og grei overføring av suverenitet som følge av EØS-avtalen, opp mot Grunnlovens bokstav.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget har innarbeidet en omstrid praksis med å vedta nye EU-lover med simpelt flertall - ofte uten debatt - etter Grunnlovens §26. Det skjer når regjering og Storting mener saken er «lite inngripende».

Jussprofessor Eirik Holmøyvik har påvist at §26 slett ikke åpner for «lite inngripende» unntak.

I striden om å overføre banktilsyn til internasjonale organer er KrFs parlamentariske nestleder Hans Olav Syversen svært så skeptisk til regjeringens forventning om å vedta tilslutning ved simpelt flertall etter §26.

Les også: Stortinget undergraver den norske Grunnloven

Syversen skeptisk til lett løsning

– Jeg kjenner ikke til fakta om at det plutselig skulle være så lite inngripende å tilslutte seg et internasjonalt finanstilsn. Dette kan bli en god sak for Stortinget for å sette ned stolper for hvor Stortinget skal åpne for vedtak etter simpelt flertall, sier Hans Olav Syversen til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis vi skal vedta tilslutning til et slikt finanstilsyn etter Grunnlovens §115, som krever kvalifisert flertall, må Stortinget definere at det er tilsynet vi er medlem av, ikke er EU, sier han.

Kvalifisert flertall etter §115 krever tre fjerdedels flertall med to tredjedeler av stortingsrepresentantene til stede.

– De jobber med en løsning etter topilarsystemet, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Svein Roald Hansen, som er tidligere leder av Europabevegelsen.

– Da kan det hende at terskelen er sånn at saken kan gå etter §26. Det er vanskelig å si før man ser hvordan den konkrete løsningen ser ut, sier Hansen til ABC Nyheter.

Greit hemmelighetskremmeri?

– Ser du et paradoks i at EU-kommisjonen og fyrsten av Liechtenstein har tilgang til forslaget Norge stiller seg bak, men ikke Stortinget og norsk offentlighet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå er jo regjeringen i en forhandlingssituasjon både med de andre EFTA-landene og EØS-siden. Da er dette i tråd med vanlig praksis, svarer Hansen.

– Er hemmeligholdet her hjemme en god praksis?

– Stortinget skal jo til syvende og sist godkjenne det. Jeg er mer bekymret for at dette skal trekke ut, sier Svein Roald Hansen.

–Er noen i Finansdepartementets politiske ledelse bekymret for denne formen for hemmelig politikkutforming for Norge?

Det pågår løpende muntlig og skriftlig kontakt med EU og de andre EFTA-landene, på flere nivåer. Den dreier seg om å finne praktiske løsninger på et område det er stor politisk enighet om, svarer statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i en epost.

– Men for at samtalene mellom alle disse partene skal skje i en atmosfære av gjensidig tillit, må vi også uformelt kunne spille inn skisser til løsninger på ulike nivåer. Jo nærmere vi kommer gode løsninger, jo mer åpen vil prosessen bli, legger Pedersen til.

Video
Vis mer

Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen torsdag en uke etter nyheten om ektemannens Sindre Finnes sine aksjehandler mens hun var statsminister. Solberg møtte opp på både Dagsrevyen og Debatten på NRK.