Pensjonsoppgjøret i havn tross protester

SKUFFET: Pensjonistforbundet er skuffet over utfallet av pensjonsoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
SKUFFET: Pensjonistforbundet er skuffet over utfallet av pensjonsoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbundslederen i Pensjonistforbundet tror årets pensjonistoppgjør, som ble brakt i havn tirsdag, blir mottatt med skuffelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om regulering av pensjonene:

* Grunnbeløpet økes fra 85.245 kroner til 88.370 kroner. En økning på 3,67 prosent. Ytelser regulert av grunnbeløpet omfatter blant annet uførepensjon og alderspensjon under opptjening.

* Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

* Minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 3,16 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:

* Lav sats (ektefellen med pensjon): 137.768 kroner.

* Ordinær sats (ektefellen uten pensjon, men med inntekt over to G): 160.285 kroner.

* Høy sats (enslig eller med ektefelle med inntekt under to G og ingen pensjon): 173.274 kroner

* Særskilt sats (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg): 270.240 kroner.

* Alderspensjoner under utbetaling reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive fratrukket 0,75 prosent. Minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer.

* Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for yrkesaktive.

* Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:

* Enslig uførepensjonist: 176.736 kroner

* Gift (med annen minstepensjonist): 163.488 kroner

* Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): 140.508 kroner

* Ung ufør enslig: 218.268 kroner.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet)

Partene landet på at grunnbeløpet i folketrygden skal økes med 3,67 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen er satt til 2,89 prosent.

Pensjonistforbundet er misfornøyd, mens Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener det er forutsigbart oppgjør.

Trygdeoppgjøret regulerer grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden og angår dermed om lag én million nordmenn, derav over 800.000 alderspensjonister.

– Vi har fått mange henvendelser fra pensjonister som hadde store forventninger til årets trygdeoppgjør, særlig siden Frp i en årrekke har lovet å fjerne underreguleringen om de kom til makten. Derfor er det nok mange som i dag er skuffet med en vekst på 2,89 prosent, sier forbundsleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet som har over 210.000 medlemmer.

Reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene gjelder fra 1. mai. Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, FFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med dette oppgjøret får alle pensjonister økt kjøpekraft, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

Forutsigbart oppgjør

Grunnbeløpet øker fra 85.245 kroner til 88.370 kroner. Det utgjør 3.125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent, mens løpende alderspensjoner økes med 2,89 prosent. Minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 3,16 prosent.

– Dette er et forutsigbart oppgjør. I fjorårets oppgjør anslo regjeringen en lønnsvekst på 3,5 prosent for 2013. Teknisk beregningsutvalg har slått fast at den faktiske lønnsveksten i fjor ble 3,9 prosent. Det gir et etterslep som årets oppgjør korrigerer for, sier FFO-leder Knut Magne Ellingsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han legger til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2014 endrer anslaget for årets lønnsvekst fra 3,9 prosent ned til 3,3 prosent.

– Det er stor sannsynlighet for at lønnsveksten blir høyere. Da vil pensjonene igjen være underregulert, et forhold som først blir korrigert ved neste oppgjør, understreker Ellingsen.

Protokollprotest

I år som i fjor, valgte Pensjonistforbundet å legge til en protokolltilførsel. Der står det at forbundet er motstander av at pensjoner skal underreguleres årlig med 0,75 prosent.

– For første gang har vi sittet rundt bordet med en minister vi vet er enig med oss i at avkortingen på 0,75 prosent på løpende pensjon bør fjernes. Robert Eriksson har fram til han ble arbeidsminister sagt tydelig at dette er en urettferdighet han ønsker å endre på. Derfor har vi siden valget i 2013 hatt store forhåpninger, sier Rørvik.

Han sier at protokolltilførselen er en protest mot et vedtak som landets pensjonister opplever som svært urettferdig.

– Vi håper nå at arbeidsministeren vil starte arbeidet med å ta underreguleringen opp til vurdering så raskt som mulig, sier forbundsleder Borge Rørvik.