Meny

Oppussing og utleie kan være en god skattekombinasjon

OPPUSSING: Pusser du opp en leilighet for deretter å leie den ut, kan du få skattefritak. Vanlig, ordinær oppussing gir derimot ikke skattefritak. © ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock.
OPPUSSING: Pusser du opp en leilighet for deretter å leie den ut, kan du få skattefritak. Vanlig, ordinær oppussing gir derimot ikke skattefritak. © ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock.

Leier du ut og pusser opp i forkant, kan du få skattefradrag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skatt på utleie
Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når:
  • eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien.
  • hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Utleieinntekter fra tomannsbolig er skattefrie når:

  • eieren bruker minst halvparten av tomannsboligen til egen bruk regnet etter utleieverdien
  • hele eller en større del av tomannsboligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret

Utleie av hytte er skattefri når:

utleieinntektene er mindre enn 10 000 kroner. Av et eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Skattesatsen for utleie av bolig og hytte var i ligningsåret 2013 28 prosent, mens den fra og med 2014 vil være 27 prosent.

Kilde: Skatteetaten, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom

Vi nærmer oss det tidspunktet hvor selvangivelsen må leveres, og for mange boligeiere er det flere poster å passe på. Skatt på utleieinntekter er ett av forholdene man bør passe på.

- Mange av henvendelsene vi får handler om når utleie i egen bolig blir skattepliktig, fordi reglene kan være vanskelige å forstå for legfolk, sier leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, til klikk.no. Han forteller at de også får en del spørsmål om skatt ved salg av bolig.

Utgangspunktet ifølge Skatteetatens veileder, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom, er at inntekt ved utleie er skattepliktig, og blir for 2013 skattelagt med 28 prosent, mens du for 2014 kan glede deg til en reduksjon ned til 27 prosent.

Men det finnes unntak fra denne hovedregelen, og det er blant annet når du selv bor i boligen eller bare leier ut for inntil 20 000 kroner i året.

Den mest verdifulle delen

Tidligere var det slik at det var størrelsen på uleiedelen som avgjorde skattespørsmålet, men dette ble endret i 2008. Nå er det verdien på utleiedelen som avgjør. Så teknisk sett kan du leie ut mer enn arealet du selv bor på, men likevel slippe unna med skattefritak.

"Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien", skriver Skatteetaten i sin veileder.

- Utleieverdien må fastsettes selv, og det må stort sett gjøres skjønnsmessig, fremhever Leisner.

- Men dersom det blir kontroll, må man kunne dokumentere denne verdien i forhold til hva leiligheten er verdt i utleiemarkedet.

Les også: Følg med under oppussing

Fratrekk for vedlikehold og oppussing

Ved utleie av bolig opererer skattemyndighetene med to definisjoner: Fritakslignet (ingen skatteplikt) og regnskapslignet bolig (skatteplikt). Det siste forklares på følgende måte: "Regnskapsligning innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skattepliktige og at kostnader som har tilknytning til utleieaktiviteten er fradragsberettigede".

- Rent skattemessig skilles det blant annet mellom utgifter til vedlikehold og oppgradering, sier Leisner.

- Utgifter til vanlig og nødvendig vedlikehold, som for eksempel reparasjon av dusjen, vil være fradragsberettigede. Mens en ren oppgradering, som fører til en verdiøkning av badet, vil ikke kunne trekkes i fra.

I Skatteetatens veileder beskrives forskjellen mellom vedlikehold og oppgradering på følgende måte:

"Vedlikeholdskostnader er kostnader i forbindelse med arbeid som utføres for å bringe eiendommen tilbake til den stand den tidligere har vært i.

Arbeider med å bringe eiendommen til en bedre eller annen stand enn den tidligere har vært i, regnes som påkostning. Det gis ikke fradrag for utgifter til påkostning", skriver de.

Videre vil kommunale utgifter som er direkte knyttet til utleieleiligheten kunne trekkes fra. Det samme gjelder forsikringer, og i noen tilfeller strømutgiftene.

- Dersom det er du som utleier som betaler strømmen, vil du kunne trekke denne i fra utleieinntektene når strømutgiftene er inkludert i husleien for leietaker, sier advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen, Joachim Johannessen, til klikk.no.

I de tilfellene hvor utleien skal regnskapslignes, må du fylle ut Skatteetatens utleieskjema RF-1189.

20 000 kroner i året

Det går en grense i skattereglene på 20 000 kroner. Det er det beløpet du kan leie ut hele eller hoveddelen av boligen din for uten at du blir skattlagt.

"Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret", forklarer Skatteetaten.

Det samme gjelder også dersom du leier ut hele eller en større del av tomannsboligen.

Ifølge Skatteetaten er en tomannsbolig "en bolig som består av to familieleiligheter (er leilighetene seksjonert, skal de behandles som eneboliger.)", slik de skriver på sine nettsider. Består boligen av flere boenheter enn dette, vil utleieinntektene uansett være skattepliktige.

To- eller flermannsbolig

Ifølge Peter Batta i Huseiernes Landsforbund er det rundt 550 000 utleieenheter på landsbasis, og ifølge tall fra SSB foregår utleien hovedsakelig gjennom privatpersoner og gårdselskap og gårdeiere.

- Vår erfaring er at det er mange som overtar en større bolig og som ønsker å finansiere denne ved utleie, forteller Leisner.

Og det er når det er to eller flere utleieenheter i boligen at utfordringene oppstår rent skattemessig.

- Det dreier seg blant annet om det som kalles uselvstendige hybler, som er boenheter uten egen wc og inngang. Men det kan raskt oppstå gråsoner med hensyn på hvor grensen for en flermannsbolig går, og skatteplikt etableres, utdyper Leisner.

- Dersom man er usikker på den skattemessige situasjonen, bør man forhøre seg hos skattemyndighetene eller andre eksperter.

Skatteeksempel - utleie av flermannsbolig

I sin veileder, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom, har Skatteetaten stilt opp følgende eksempel som viser hvilken skatt man får ved utleie:

"Eieren bor i den største leiligheten i en flermannsbolig. Flermannsboligen består av en familieleilighet på 120 kvadratmeter, en familieleilighet på 80 kvadratmeter og en selvstendig hybel på 50 kvadratmeter.

Utleieverdien for den delen som eieren selv bor i, er 90 000 kroner per år. Den fordel eieren har av å bo i denne delen av boligen er skattefri.

Årlig utleieinntekt for familieleiligheten er 70 000 kroner og for hybelleiligheten 40 000 kroner.

Samlede driftsutgifter i løpet av året er 100 000 kroner. Av de samlede driftsutgiftene utgjør 70 000 kroner vedlikeholdsutgifter som bare knytter seg til de to leilighetene som leies ut.

Disse utgiftene får eieren fullt ut fradrag for, da de knytter seg til den delen av boligen som gir skattepliktige utleieinntekter.

De resterende driftsutgiftene på 30 000 kroner knytter seg ikke til noen bestemt del av boligen.

Siden utleieverdien av de leilighetene som leies ut utgjør 55 prosent av den totale utleieverdien av boligen (utleieverdi på 110 000 kroner av boligens totale utleieverdi på 200 000 kroner), så får eieren fradrag for 16 500 kroner (55 prosent av 30 000 kroner).

Leieinntekt 110 000 kr

- Vedlikeholdsutgifter 70 000 kr

- Forholdsmessig andel av driftsutgifter 16 500 kr

Nettoinntekt 23 500 kr

Eieren skal betale 27 prosent skatt av nettoinntekten på 23 500 kroner, dvs. 6 345 kroner".

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten her har benyttet skatteprosenten gjeldende fra 2014. Dersom utleieforholdet gjelder 2013-ligningen, blir skatten 28 prosent. Det betyr 6580 i skatt.

Utleie av møblert leilighet

I de tilfellene hvor utleien er skattbar og man leier ut en fullt møblert leilighet, vil man ifølge Johannessen kunne trekke fra 15 prosent av brutto leieinntekt. Har man for eksempel i 2013 hatt leieinntekter på 84 000 kroner, kommer 12 600 til fratrekk før skatten beregnes.

- Men det forutsetter at du må ha brukt innboet selv før og etter du leide ut leiligheten, vanligvis når utleieperioden ikke overstiger tre år.

Dersom det dreier seg om en tom leilighet som er kjøpt for å leies ut og det handles inn møbler til denne, vil ikke 15-prosent regelen komme til anvendelse.

- Da vil man kunne trekke i fra innkjøpet av møbler, utdyper han.

Enkeltgjenstander med en kostpris på under 15.000 kan fradragsføres i ervervsåret, mens øvrig innbo må saldoavskrives med en årlig sats på 20 %.

Skatt på salg av bolig

Mange har ganske sikkert solgt en bolig i løpet av 2013, og mest sannsynlig er salget gjennomført med gevinst. Denne er ifølge reglene skattefri når to betingelser er oppfylt:

"Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet (eiertid), og eieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med", skriver Skatteetaten i sin veileder Skattefri gevinst ved salg av bolig.

Dersom du mot formodning selger boligen med tap, blir det de omvendte reglene som gjelder dersom tapet skal kunne trekkes fra på skatten: Boligen må være eid i mindre enn ett år, eller du må ha bodd i den i mindre enn 12 måneder de siste 24 månedene.

Les også:

Hvem betaler når husdyret ditt gjør skade?

Betal håndverkerne over nettbanken

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:08 Enighet om ny, rød, regjering i Danmark01:30 Brasils høyesterett løslater ikke Lula01:22 17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:31 Ikke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22 Hver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32 Kvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31 Slik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26 Den europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20 Tidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17 Løfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16 Real Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13 Fansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09 Nederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41 Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23 Everton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53 «Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44 Palestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38 Bollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar20:42 Høyre nesten halvert i Bergen siden mars20:06 Nederlandske Groningen hjemsøkt av utallige jordskjelv - gassfelt får skylden20:01 To skutt utenfor København20:00 Far dømt for trusler, vold og tvangsmating av barn19:37 Sjakkpresidenten: – Dette er krevende19:21 Stoltenberg: – Norge bør gjøre mer19:12 Huawa (24) er en av hjelpearbeiderne som ble drept i 201819:07 Overtar Melanias talsperson18:49 Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett18:48 Khashoggis forlovede ber FN følge opp gransking18:28 Person funnet død i Bergen – politiet etterforsker saken18:06 Nkom: – Bredbåndsleverandører informerer for dårlig om netthastighet17:48 Trump om Iran: – Makt og styrke er det eneste de forstår17:31 Høydebasseng på Askøy tømt og inspisert17:14 IS-topp skal være tatt i Jemen17:13 54-åring døde etter flystyrt i Mandal16:34 USA om krisen i Golfen: – Vi samarbeider med Norge16:23 Forsvinningsgåten: Politiet varsler ny informasjon om Anne-Elisabeth16:12 Amerikansk gigant kjøper norske Nabobil16:05 Johnson fortsatt taus om husbråk16:02 Norges analytikere om VM-kvartfinalen: – Dette blir jevnt!15:53 Trond Mohn tapte milliarder på valuta15:02 Gulbrandsen skrev under for tyrkisk toppklubb14:47 58-åring dømt for 15 år gammel voldtekt14:40 Tollere fant 164 kilo hasj – årets største tollbeslag i Hedmark13:49 Lampard får tillatelse til forhandle om Chelsea-jobben13:48 FIFA innkaller til ekstraordinært møte om VAR13:31 Dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet13:12 Carlsen betaler lisensen for medlemmer i ny sjakklubb13:11 74-åring tiltalt for voldtekt av barnebarn12:49 «Norgesglasset» på NRK P1 legges ned12:46 Dømt for å ikke ha fjernet rasisme fra Facebook-gruppe12:40 – Trump pønsker på å trekke USA fra forsvarsavtale fra andre verdenskrig12:15 Her endte ferden for den gjeldstyngede direktøren12:07 Fansen markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager12:04 Trekker på skuldrene av USAs fredsplan11:37 Myanmar har kuttet internett for over 1 million mennesker11:23 MDG oppsummerer det politiske halvåret11:10 54-åring døde etter flystyrt i Mandal10:46 – Ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer10:32 En av tre eldre bor alene10:31 Oljefondet tar våpenprodusent inn i varmen igjen10:22 – Jeg er bare glad for at jeg er her09:55 Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget i oppveksten09:55 Dommer får kritikk for å ha hjulpet venn i arvesak09:42 Pensjonister har billioner av kroner til gode09:32 Uenighet om diagnosen «shaken baby syndrome»09:22 Norge skreddersyr oppkjøringen til VM-kvartfinalen08:57 Kvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense08:37 Partigruppene på Stortinget har millioner i reserve08:22 Aldri før har så få unge jenter fått barn08:20 Derfor tapte Sverige OL-avstemningen08:14 Iran: Nye amerikanske sanksjoner lukker døra for diplomati08:00 EU går til børskrig mot Sveits07:01 Holund hemmeligholdt VM-planen før femmilsgullet06:52 To menn pågrepet etter melding om skudd i leilighet i Lyngdal06:36 Norges VM-lag med psykologisk spisskompetanse06:24 Rekordtall: Mer enn 8.048 hjemløse kjæledyr i fjor06:24 Harry og Meghan pusset opp for 25 millioner05:50 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:37 Romfarere landet på jorden etter et halvt år vekk fra jorden05:30 Stoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30 Folk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:08 Jernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00 Forskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30 Ludvigsens forsvarere ber om full frifinnelse04:25 Ap-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18 Amerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15 Mann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02 Mer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00 Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25 Kraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06 Kan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29 Frp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48 Sikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38 Sudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31 Sverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40 Georgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40 Irans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37 Ny nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»
Siste nytt
02:08VerdenEnighet om ny, rød, regjering i Danmark01:30VerdenBrasils høyesterett løslater ikke Lula01:22Norge17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:31NorgeIkke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22NorgeHver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32NorgeKvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31SportSlik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26SportDen europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20NorgeTidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17VerdenLøfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16SportReal Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13VerdenFansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09SportNederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41PolitikkMigrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23SportEverton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53Verden«Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44PolitikkPalestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38NæringslivBollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar20:42PolitikkHøyre nesten halvert i Bergen siden mars20:06VerdenNederlandske Groningen hjemsøkt av utallige jordskjelv - gassfelt får skylden20:01VerdenTo skutt utenfor København20:00NorgeFar dømt for trusler, vold og tvangsmating av barn19:37SportSjakkpresidenten: – Dette er krevende19:21PolitikkStoltenberg: – Norge bør gjøre mer19:12VerdenHuawa (24) er en av hjelpearbeiderne som ble drept i 201819:07VerdenOvertar Melanias talsperson18:49ForbrukerGjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett18:48VerdenKhashoggis forlovede ber FN følge opp gransking18:28NorgePerson funnet død i Bergen – politiet etterforsker saken18:06TeknologiNkom: – Bredbåndsleverandører informerer for dårlig om netthastighet17:48PolitikkTrump om Iran: – Makt og styrke er det eneste de forstår17:31NorgeHøydebasseng på Askøy tømt og inspisert17:14VerdenIS-topp skal være tatt i Jemen17:13Norge54-åring døde etter flystyrt i Mandal16:34VerdenUSA om krisen i Golfen: – Vi samarbeider med Norge16:23NorgeForsvinningsgåten: Politiet varsler ny informasjon om Anne-Elisabeth16:12NæringslivAmerikansk gigant kjøper norske Nabobil16:05PolitikkJohnson fortsatt taus om husbråk16:02SportNorges analytikere om VM-kvartfinalen: – Dette blir jevnt!15:53Børs og finansTrond Mohn tapte milliarder på valuta15:02SportGulbrandsen skrev under for tyrkisk toppklubb14:47Norge58-åring dømt for 15 år gammel voldtekt14:40NorgeTollere fant 164 kilo hasj – årets største tollbeslag i Hedmark13:49SportLampard får tillatelse til forhandle om Chelsea-jobben13:48SportFIFA innkaller til ekstraordinært møte om VAR13:31PengerDommen som kan gi konsekvenser for resten av landet13:12SportCarlsen betaler lisensen for medlemmer i ny sjakklubb13:11Norge74-åring tiltalt for voldtekt av barnebarn12:49Kultur«Norgesglasset» på NRK P1 legges ned12:46VerdenDømt for å ikke ha fjernet rasisme fra Facebook-gruppe12:40Verden– Trump pønsker på å trekke USA fra forsvarsavtale fra andre verdenskrig12:15MotorHer endte ferden for den gjeldstyngede direktøren12:07KulturFansen markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager12:04VerdenTrekker på skuldrene av USAs fredsplan11:37VerdenMyanmar har kuttet internett for over 1 million mennesker11:23PolitikkMDG oppsummerer det politiske halvåret11:10Norge54-åring døde etter flystyrt i Mandal10:46Reise– Ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer10:32Helse og livsstilEn av tre eldre bor alene10:31PengerOljefondet tar våpenprodusent inn i varmen igjen10:22Norge– Jeg er bare glad for at jeg er her09:55Helse og livsstilEtt av fem barn blir slått, kløpet eller lugget i oppveksten09:55NorgeDommer får kritikk for å ha hjulpet venn i arvesak09:42PengerPensjonister har billioner av kroner til gode09:32Helse og livsstilUenighet om diagnosen «shaken baby syndrome»09:22SportNorge skreddersyr oppkjøringen til VM-kvartfinalen08:57VerdenKvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense08:37PolitikkPartigruppene på Stortinget har millioner i reserve08:22Helse og livsstilAldri før har så få unge jenter fått barn08:20SportDerfor tapte Sverige OL-avstemningen08:14VerdenIran: Nye amerikanske sanksjoner lukker døra for diplomati08:00PengerEU går til børskrig mot Sveits07:01SportHolund hemmeligholdt VM-planen før femmilsgullet06:52NorgeTo menn pågrepet etter melding om skudd i leilighet i Lyngdal06:36SportNorges VM-lag med psykologisk spisskompetanse06:24NorgeRekordtall: Mer enn 8.048 hjemløse kjæledyr i fjor06:24KulturHarry og Meghan pusset opp for 25 millioner05:50NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:37VerdenRomfarere landet på jorden etter et halvt år vekk fra jorden05:30VerdenStoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30PengerFolk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:08PengerJernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00VerdenForskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30NorgeLudvigsens forsvarere ber om full frifinnelse04:25PolitikkAp-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18VerdenAmerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15NorgeMann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02NorgeMer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00PolitikkRussland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25ReiseKraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06PolitikkKan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29PolitikkFrp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48VerdenSikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38VerdenSudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31SportSverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40VerdenGeorgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40VerdenIrans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37NorgeNy nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus