Oppussing og utleie kan være en god skattekombinasjon

OPPUSSING: Pusser du opp en leilighet for deretter å leie den ut, kan du få skattefritak. Vanlig, ordinær oppussing gir derimot ikke skattefritak. © ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock.
OPPUSSING: Pusser du opp en leilighet for deretter å leie den ut, kan du få skattefritak. Vanlig, ordinær oppussing gir derimot ikke skattefritak. © ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock.

Leier du ut og pusser opp i forkant, kan du få skattefradrag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skatt på utleie
Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når:
  • eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien.
  • hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Utleieinntekter fra tomannsbolig er skattefrie når:

  • eieren bruker minst halvparten av tomannsboligen til egen bruk regnet etter utleieverdien
  • hele eller en større del av tomannsboligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret

Utleie av hytte er skattefri når:

utleieinntektene er mindre enn 10 000 kroner. Av et eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Skattesatsen for utleie av bolig og hytte var i ligningsåret 2013 28 prosent, mens den fra og med 2014 vil være 27 prosent.

Kilde: Skatteetaten, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom

Vi nærmer oss det tidspunktet hvor selvangivelsen må leveres, og for mange boligeiere er det flere poster å passe på. Skatt på utleieinntekter er ett av forholdene man bør passe på.

- Mange av henvendelsene vi får handler om når utleie i egen bolig blir skattepliktig, fordi reglene kan være vanskelige å forstå for legfolk, sier leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, til klikk.no. Han forteller at de også får en del spørsmål om skatt ved salg av bolig.

Utgangspunktet ifølge Skatteetatens veileder, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom, er at inntekt ved utleie er skattepliktig, og blir for 2013 skattelagt med 28 prosent, mens du for 2014 kan glede deg til en reduksjon ned til 27 prosent.

Men det finnes unntak fra denne hovedregelen, og det er blant annet når du selv bor i boligen eller bare leier ut for inntil 20 000 kroner i året.

Den mest verdifulle delen

Tidligere var det slik at det var størrelsen på uleiedelen som avgjorde skattespørsmålet, men dette ble endret i 2008. Nå er det verdien på utleiedelen som avgjør. Så teknisk sett kan du leie ut mer enn arealet du selv bor på, men likevel slippe unna med skattefritak.

"Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien", skriver Skatteetaten i sin veileder.

- Utleieverdien må fastsettes selv, og det må stort sett gjøres skjønnsmessig, fremhever Leisner.

- Men dersom det blir kontroll, må man kunne dokumentere denne verdien i forhold til hva leiligheten er verdt i utleiemarkedet.

Les også: Følg med under oppussing

Fratrekk for vedlikehold og oppussing

Ved utleie av bolig opererer skattemyndighetene med to definisjoner: Fritakslignet (ingen skatteplikt) og regnskapslignet bolig (skatteplikt). Det siste forklares på følgende måte: "Regnskapsligning innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skattepliktige og at kostnader som har tilknytning til utleieaktiviteten er fradragsberettigede".

- Rent skattemessig skilles det blant annet mellom utgifter til vedlikehold og oppgradering, sier Leisner.

- Utgifter til vanlig og nødvendig vedlikehold, som for eksempel reparasjon av dusjen, vil være fradragsberettigede. Mens en ren oppgradering, som fører til en verdiøkning av badet, vil ikke kunne trekkes i fra.

I Skatteetatens veileder beskrives forskjellen mellom vedlikehold og oppgradering på følgende måte:

"Vedlikeholdskostnader er kostnader i forbindelse med arbeid som utføres for å bringe eiendommen tilbake til den stand den tidligere har vært i.

Arbeider med å bringe eiendommen til en bedre eller annen stand enn den tidligere har vært i, regnes som påkostning. Det gis ikke fradrag for utgifter til påkostning", skriver de.

Videre vil kommunale utgifter som er direkte knyttet til utleieleiligheten kunne trekkes fra. Det samme gjelder forsikringer, og i noen tilfeller strømutgiftene.

- Dersom det er du som utleier som betaler strømmen, vil du kunne trekke denne i fra utleieinntektene når strømutgiftene er inkludert i husleien for leietaker, sier advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen, Joachim Johannessen, til klikk.no.

I de tilfellene hvor utleien skal regnskapslignes, må du fylle ut Skatteetatens utleieskjema RF-1189.

20 000 kroner i året

Det går en grense i skattereglene på 20 000 kroner. Det er det beløpet du kan leie ut hele eller hoveddelen av boligen din for uten at du blir skattlagt.

"Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret", forklarer Skatteetaten.

Det samme gjelder også dersom du leier ut hele eller en større del av tomannsboligen.

Ifølge Skatteetaten er en tomannsbolig "en bolig som består av to familieleiligheter (er leilighetene seksjonert, skal de behandles som eneboliger.)", slik de skriver på sine nettsider. Består boligen av flere boenheter enn dette, vil utleieinntektene uansett være skattepliktige.

To- eller flermannsbolig

Ifølge Peter Batta i Huseiernes Landsforbund er det rundt 550 000 utleieenheter på landsbasis, og ifølge tall fra SSB foregår utleien hovedsakelig gjennom privatpersoner og gårdselskap og gårdeiere.

- Vår erfaring er at det er mange som overtar en større bolig og som ønsker å finansiere denne ved utleie, forteller Leisner.

Og det er når det er to eller flere utleieenheter i boligen at utfordringene oppstår rent skattemessig.

- Det dreier seg blant annet om det som kalles uselvstendige hybler, som er boenheter uten egen wc og inngang. Men det kan raskt oppstå gråsoner med hensyn på hvor grensen for en flermannsbolig går, og skatteplikt etableres, utdyper Leisner.

- Dersom man er usikker på den skattemessige situasjonen, bør man forhøre seg hos skattemyndighetene eller andre eksperter.

Skatteeksempel - utleie av flermannsbolig

I sin veileder, Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom, har Skatteetaten stilt opp følgende eksempel som viser hvilken skatt man får ved utleie:

"Eieren bor i den største leiligheten i en flermannsbolig. Flermannsboligen består av en familieleilighet på 120 kvadratmeter, en familieleilighet på 80 kvadratmeter og en selvstendig hybel på 50 kvadratmeter.

Utleieverdien for den delen som eieren selv bor i, er 90 000 kroner per år. Den fordel eieren har av å bo i denne delen av boligen er skattefri.

Årlig utleieinntekt for familieleiligheten er 70 000 kroner og for hybelleiligheten 40 000 kroner.

Samlede driftsutgifter i løpet av året er 100 000 kroner. Av de samlede driftsutgiftene utgjør 70 000 kroner vedlikeholdsutgifter som bare knytter seg til de to leilighetene som leies ut.

Disse utgiftene får eieren fullt ut fradrag for, da de knytter seg til den delen av boligen som gir skattepliktige utleieinntekter.

De resterende driftsutgiftene på 30 000 kroner knytter seg ikke til noen bestemt del av boligen.

Siden utleieverdien av de leilighetene som leies ut utgjør 55 prosent av den totale utleieverdien av boligen (utleieverdi på 110 000 kroner av boligens totale utleieverdi på 200 000 kroner), så får eieren fradrag for 16 500 kroner (55 prosent av 30 000 kroner).

Leieinntekt 110 000 kr

- Vedlikeholdsutgifter 70 000 kr

- Forholdsmessig andel av driftsutgifter 16 500 kr

Nettoinntekt 23 500 kr

Eieren skal betale 27 prosent skatt av nettoinntekten på 23 500 kroner, dvs. 6 345 kroner".

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten her har benyttet skatteprosenten gjeldende fra 2014. Dersom utleieforholdet gjelder 2013-ligningen, blir skatten 28 prosent. Det betyr 6580 i skatt.

Utleie av møblert leilighet

I de tilfellene hvor utleien er skattbar og man leier ut en fullt møblert leilighet, vil man ifølge Johannessen kunne trekke fra 15 prosent av brutto leieinntekt. Har man for eksempel i 2013 hatt leieinntekter på 84 000 kroner, kommer 12 600 til fratrekk før skatten beregnes.

- Men det forutsetter at du må ha brukt innboet selv før og etter du leide ut leiligheten, vanligvis når utleieperioden ikke overstiger tre år.

Dersom det dreier seg om en tom leilighet som er kjøpt for å leies ut og det handles inn møbler til denne, vil ikke 15-prosent regelen komme til anvendelse.

- Da vil man kunne trekke i fra innkjøpet av møbler, utdyper han.

Enkeltgjenstander med en kostpris på under 15.000 kan fradragsføres i ervervsåret, mens øvrig innbo må saldoavskrives med en årlig sats på 20 %.

Skatt på salg av bolig

Mange har ganske sikkert solgt en bolig i løpet av 2013, og mest sannsynlig er salget gjennomført med gevinst. Denne er ifølge reglene skattefri når to betingelser er oppfylt:

"Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet (eiertid), og eieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med", skriver Skatteetaten i sin veileder Skattefri gevinst ved salg av bolig.

Dersom du mot formodning selger boligen med tap, blir det de omvendte reglene som gjelder dersom tapet skal kunne trekkes fra på skatten: Boligen må være eid i mindre enn ett år, eller du må ha bodd i den i mindre enn 12 måneder de siste 24 månedene.

Les også:

Hvem betaler når husdyret ditt gjør skade?

Betal håndverkerne over nettbanken

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop
Siste nytt
15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus