Fedrekvoten kan bli redusert

FEDREKVOTE: Fedre har per i dag krav på 14 uker foreldrepermisjon, gjennom den såkalte fedrekvoten. Regjeringen foreslår å redusere kvoten til 10 uker, noe blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk til. De opplever at enkelte arbeidsgivere forventer at far bør droppe permisjonen. (Foto: ALL OVER PRESS).
FEDREKVOTE: Fedre har per i dag krav på 14 uker foreldrepermisjon, gjennom den såkalte fedrekvoten. Regjeringen foreslår å redusere kvoten til 10 uker, noe blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk til. De opplever at enkelte arbeidsgivere forventer at far bør droppe permisjonen. (Foto: ALL OVER PRESS).

Negativt for likestillingen, mener blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen har foreslått å endre ordningen for foreldrepermisjon, som blant annet innebærer å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker.

Dette er Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiske til. De tror en endring kan føre til at fedre tar ut mindre permisjon totalt.

- Regjeringen reduserer et virkemiddel for likestilling som vi vet fungerer. Vi vet at fedre har tatt ut mer og mer permisjon i takt med økningen i fedrekvoten. Vi frykter at det motsatte vil skje nå, det er erfaringen fra Danmark, sier Åsulv Solstad til DinSide.

Samtidig opplever ombudet at menn tar kontakt, fordi de opplever at arbeidsgiver er negativ til at de skal ta ut permisjon i det hele tatt. Les også hvorfor deltidsjobben kan gi deg rett til full stilling.

Viktig virkemiddel for likestillingen

Lengden på fedrekvoten og mødrekvoten er i dag på 14 uker. Regjeringen har foreslått å redusere begge kvotene fra 14 til 10 uker, og de åtte ukene vil bli lagt til perioden som kan fordeles fritt mellom foreldrene.

Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen mener at det må være opp til foreldrene hvordan de vil organisere foreldrepengeuttaket. De ønsker derfor å utvide fellesdelen slik at perioden som er til fri fordeling mellom foreldrene blir større.

Familienes behov for fleksibilitet vil dermed bli bedre ivaretatt enn i dag, mener de. Forslaget er til behandling i Stortingets familie- og kulturkomité.

Dersom det blir vedtatt av Stortinget, vil de nye reglene gjelde fra og med 1. juli 2014. Det er ikke bare Likestillings- og diskrimineringsombudet som er skeptisk til regjeringens forslag.

Også YS-leder Jorunn Berland mener det er problematisk å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker.

- Å kutte ned på fedrekvoten er å ta utviklingen feil vei. Fedrekvoten har en betydelig egenverdi i tillegg til å være et viktig virkemiddel i arbeidet for likestilling, sier Berland til DinSide.

Hun mener vi får ikke likestilling i arbeidslivet før vi får likestilling i familielivet - og omvendt.

- En viktig forutsetning for å få til dette er en jevnere fordeling av permisjonsuttaket mellom kvinner og menn. Diskriminering av kvinner i forbindelse med graviditet og fødsler er et stort problem. Når menn tar permisjon er de med på å utvikle et arbeidsliv som i større grad forholder seg at begge kjønn blir foreldre, påpeker hun.

Skepsis fra arbeidsgiver

Uavhengig av lengden på fedrekvoten kan etter alt å dømme det å be om permisjon for å være hjemme med barn, oppleves som vanskelig for enkelte fedre.

- Som ombud opplever vi at menn tar kontakt for å få råd om uttak av foreldrepermisjon. De som kontakter oss, opplever at det ikke er så greit, forteller Åsulv Solstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Også blant sakene Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet, finner man eksempler på at fedrekvote har blitt oppfattet som problematisk av arbeidsgiver. Solstad viser til en konkret sak hvor arbeidssøker i et jobbintervju fortalte at han ville ta ut 12 uker fedrekvote.

Etter dette ble han ikke innkalt til andregangsintervju. - Han spurte arbeidsgiver om det faktum at han skulle ta ut fedrekvote hadde noe å si, hvorpå arbeidsgiver svarte: "Du er inne på noe der".

- Det virker som om hovedproblemet er at menn tar valg som arbeidsgiver ikke forventer, sier Solstad.

Husk og at arbeidsgiver ikke kan spørre deg om dette på jobbintervjuet.

Arbeidsgivere som blander seg inn?

Tidligere har blant annet Aftenposten skrevet om at arbeidsgiver «betaler ut» far, slik at han kan forbli i jobben mens mor blir hjemme lenger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er et samfunnsproblem om arbeidsgiver legger seg opp i fordelingen av permisjon mellom foreldrene.

- Begge foreldrene skal ha like muligheter til å stå i arbeid, og til å ta ut permisjon. For hvis arbeidsgiver bidrar til at far blir på jobb når han skulle tatt ut permisjon, betyr det i praksis at mor må bli lenger hjemme. - Og som far og mann blir man fratatt en rettighet, påpeker Solstad.

Les også: Regjeringen sparer millioner på kutt i pappaperm

Arbeidssted kan påvirke lengden på permisjonen

Hva så med fars arbeidsplass? Påvirker arbeidsstedet hans permisjonsvalg? Forsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå (SSB) har tidligere forsket på fedres uttak av fedrekvote knyttet til blant annet hva slags jobb fedrene har.

Da Lappegård gjennomførte sine studier var fedrekvoten på fire uker.

Hennes funn viste at kjennetegn ved arbeidsstedet ikke påvirket uttaket av selve fedrekvoten.

- Ut fra dette kan man si at lengden på fedrekvoten er av betydning for å beskytte fedrenes rettighet til foreldrepermisjon. Jeg skulle tro at mange av de samme mekanismene spiller inn også nå når fedrekvoten er lenger, sier Lappegård.

Les også: Flere kan slippe fedrekvoten

Derimot spilte yrke og arbeidssted inn om fedrene valgte å ta ut mer permisjon enn fedrekvoten.

Lappegårds forskning viste nemlig at det var større sannsynlighet for å ta ut permisjon utover fedrekvoten dersom faren jobbet i offentlig sektor framfor privat sektor.

Det samme gjaldt om de jobbet på en kjønnsnøytral eller kvinnedominert arbeidsplass, og ikke en mannsdominert arbeidsplass, eller på en større arbeidsplass framfor i en liten bedrift.

Les mer om jobb og arbeidsliv på DinSide

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus