Muligheter for et romslig lønnsoppgjør

LØNN: Med den prisveksten som rapporten til TBU legger opp til, kan det bli et romsligere lønnsoppgjør enn først antatt. Medaljens bakside kan imidlertid blir raskere renteøkning. (Foto: Per Ervland/Colourbox).
LØNN: Med den prisveksten som rapporten til TBU legger opp til, kan det bli et romsligere lønnsoppgjør enn først antatt. Medaljens bakside kan imidlertid blir raskere renteøkning. (Foto: Per Ervland/Colourbox).

Men høyere rente kan bli medaljens bakside.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De siste to årene har nordmenn hatt en reallønnsvekst på henholdsvis 3,2 prosent i 2012 og 1,8 prosent i 2013.

Enkelt forklart betyr det at lønna vokser raskere enn prisen vi betaler for varer og tjenester. Vi har fått bedre råd enn i foregående år, ettersom inflasjonen ikke spiser opp lønnsøkningen.

Men hva med årets lønnsoppgjør?

- Jeg tror nok lønnsveksten vil bli noe lavere fremover, både nominelt og reelt. Kostnadsnivået i Norge er høyt sammenlignet med handelspartnerne, og arbeidsmarkedet er noe svakere enn det har vært, uttalte økonomiprofessor Steinar Holden til DinSide før nyttår.

Les også: Slik blir din økonomi i 2014

Fortsatt vekst

Mandag la det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin foreløpige rapport. Den endelige rapporten kommer i slutten av mars, og legger grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2014.

Spådommer om årets lønnsoppgjør finner vi ikke, det overlater utvalget til partene i forhandlingene.

Ifølge SSBs prognoser blir den nominelle lønnsveksten i 2014 på 3,6 prosent, men her er det ventet oppdaterte tall 13. mars. Steinar Juel har tidligere uttalt til DinSide at vi ville se en reallønnsvekst rundt én prosent i 2014.

Les også: - Slik blir årets lønnsoppgjør

Et enda lavere nivå enn de foregående årene, men dog en vekst.

I DNBs morgenrapport 18. februar skriver analytiker Camilla Viland følgende om rapporten som er framlagt av TBU: Utvalget legger til grunn at konsumprisveksten vil bli 2,5 prosent i år, og at kjerneprisene vil øke noe mer (2,7 prosent). Dette er høyere enn både Norges Banks og våre (DNBs) anslag. Dersom Norges Bank vil følge TBU og heve sine inflasjonsanslag, vil dette innebære rom for et høyere lønnsoppgjør. I så fall kan sentralbanken komme til å løfte rentebanen i mars og med det indikere en tidligere renteoppgang enn tidligere anslått.

På bakgrunn av dette kan vi altså se en mulighet for et noe romslige lønnsoppgjør enn først antatt, men med en renteøkning som medaljens bakside.

Bransjevariasjoner

Rapporten viser store bransjevise variasjoner i fjorårets lønnsoppgjør. Mens ansatte i kommune og industri hadde en lønnsvekst på om lag 3,5 prosent i fjor, var økningen for ansatte i finans, bank og forsikring på 6,7 prosent.

- Særlig for ansatte i finansbransjen varierer lønnsveksten mye fra år til år, særlig grunnet variasjoner i bonus. Det er derfor ikke grunn til regne med at lønnsveksten blir så høy i 2014 som i 2013 hvis man skal dømme etter utviklingen i senere år, sier Ådne Cappelen, forsker i SSB til DinSide.

Bedre enn lønnsøkning: Sjekk hva toppsjefen valgte fremfor høyere lønn

Arbeidsinnvandring gir lavere lønn

Høy arbeidsinnvandring kan imidlertid bidra til å dempe veksten i lønningene, og ifølge Holden gir dette særlig utslag for enkelte bransjer.

- Det blir lettere for arbeidsgiverne å få tak i nye ansatte, og da stiger lønningene mindre. Arbeidsinnvandrerne har gjennomgående noe lavere lønninger enn norske arbeidstakere, og dermed trekker de også gjennomsnittslønnen ned, forklarte Holden før nyttår til DinSide.

Les også: Dagens unge må jobbe fire år lenger

Personvernpolicy