- Deltidsarbeide har liten effekt på pensjonen

DELTID OG PENSJON: Norske kvinner som jobber deltid i 10 år, men resten av sitt yrkesaktive liv er i fulltidsjobb, får utbetalt 99 prosent av pensjonen sammenlignet med dem som jobber fulltid hele karrieren, ifølge ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
DELTID OG PENSJON: Norske kvinner som jobber deltid i 10 år, men resten av sitt yrkesaktive liv er i fulltidsjobb, får utbetalt 99 prosent av pensjonen sammenlignet med dem som jobber fulltid hele karrieren, ifølge ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Deltidsjobbing mens barna er små påvirker i svært liten grad kvinners pensjon, ifølge en ny nordisk rapport. – Overraskende og misvisende konkusjon, mener Storebrand.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ny nordisk undersøkelse viser at noen års deltidsarbeid mens barna er små har liten innvirkning på pensjonsutbetalingen for kvinner. Dette gjelder særlig for Norge og Danmark, melder NTB.

I de øvrige nordiske landene; Island, Sverige og Finland, er forskjellene større, viser rapporten som er utført for det Nordiske ministerrådet av Nordisk Information för kunskap om kön (NIKK).

Rapporten har undersøkt hvor mye det å jobbe deltid for kvinner har innvirkning på pensjonsutbetalingen.

Konklusjonen er at kvinner i Norge og Danmark får utbetalt mellom 98 og 99 prosent av den pensjonen som heltidsarbeidende får.

‒ Funnet om de norske pensjonene var overraskende, sier Marianne Sundström, en av forskerne bak rapporten, som er professor i økonomi ved Stockholms Universitet, til Forskning.no.

Les også: Kun én av fire har sjekket pensjon

Hjelpepleiere og lærere

For å komme frem til dette tok forskerne utgangspunkt i fire fiktive kvinner, som alle fikk fødselsår 1975. To fikk yrket grunnskolelærer og de to andre var hjelpepleier. En fra hvert yrke jobbet 75 prosent stilling i ti år, mens den andre jobbet 100 prosent stilling hele tiden.

Sundström forklarer at årsaken til den minimale forskjellen i pensjonsutbetaling er at de som jobber deltid gjerne har jobbet heltid i størstedelen av sitt yrkesaktive liv.

Pensjonsordningene i Danmark og Norge gjør at kvinner som jobber deltid i mindre enn ti år merker liten forskjell på pensjonsutbetalingene. Ikke minst fordi de også får kompensasjon for å være hjemme med barna.

I Finland, Island og Sverige er forskjellen større. Der er pensjonsutbetalingen mellom fire og seks prosent lavere enn i Norge og Danmark.

‒ Det er viktig å huske på at eksemplene vi har tatt utgangspunkt i, er kvinner som forventes å ha jobbet fulltid i 30 år av sine yrkesaktive liv når de går av med pensjon. Når en jobber fulltid i så mange år får det å ha jobbet deltid i en periode mens barna er små veldig liten effekt på pensjonen, sier Sundström til Forskning.no.

Les også: Økonom: - Trist for fremtidens pensjonister

Har kun sett på offentlig sektor

Storebrand mener rapporten har en overraskende og misvisende konklusjon.

– I rapporten fra NIKK har man kun sett på konsekvensene for ansatte i offentlig sektor, som får full opptjening i en såkalt bruttobasert tjenestepensjonsordningen, sier kommunikasjonssjef Anthon Andreassen til ABC Nyheter.

– For flertallet av arbeidstakerne i privat sektor, blir bildet et helt annet. Hvert år med deltid vil redusere pensjonen. Man får riktignok pensjonsopptjening i folketrygden inntil et visst nivå (4,5 G) dersom man er hjemme med barn under seks år, fortsetter han.

I den nye folketrygden er alleårsopptjening et sentralt prinsipp, som vil si at alle arbeidsår er like viktige i opptjeningen av pensjonsrettigheter, forklarer Andreassen.

– Etter hvert som man kan regne med at ordninger som sikrer deg ytelser i prosent av sluttlønn blir erstattet av alleårsopptjente ordninger, også i offentlig sektor, vil konsekvensene av deltidsarbeid bli mer tydelige også for denne gruppen, sier han.

Les også: – Alle bør spare to årslønner til pensjon

Flere kvinner enn menn

Den nye undersøkelsen viser også at det i de nordiske landene er mye mer vanligere at kvinner jobber deltid enn menn, melder NTB.

Andelen av deltidsarbeidende kvinner er størst i Norge, der 36 prosent av kvinner mellom 25 og 64 år jobber deltid, mens i Finland er andelen nede i 15 prosent.

Personvernpolicy