Hva kan du gjøre med inkassokravet?

IKKE SLIK: Ikke la være å åpne regningene og putt de i en skuff. Har du ikke penger til å betale, ta kontakt med kreditor eller inkassoselskapet, råder ekspertene. © FOTO: Marte Korsbrekke
IKKE SLIK: Ikke la være å åpne regningene og putt de i en skuff. Har du ikke penger til å betale, ta kontakt med kreditor eller inkassoselskapet, råder ekspertene. © FOTO: Marte Korsbrekke

Konsekvensene av å ikke betale en regning kan være alvorligere enn du kanskje tror.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik er det ikke lov å drive inkasso:
Ifølge Inkassoloven bør disse metodene for å drive inn inkasso anses som urimelige:
  • Enhver form for villedende uttalelser overfor skyldneren
  • Utsendelse fra fordringshaveren av kravbrevsformularer påført inkassoforetaks navn slik at det fremstår som om kravet allerede er overlatt til inkassoforetak for inndriving
  • Trussel om anmeldelse til offentlig myndighet når fordringen springer ut av eller på annen måte er nært knyttet til et straffbart forhold
  • Trussel om å gjøre forholdet kjent for utenforstående, f.eks. ektefelle, arbeidsgiver og lignende. Derimot vil det være adgang til å opplyse at manglende betaling vil kunne føre til registrering hos foretak som driver kredittopplysningsvirksomhet når det samtidig opplyses at registrering ikke vil bli foretatt dersom skyldneren innen fristens utløp reiser innsigelser som han har rimelig grunn til å få vurdert
  • Oppsiktsvekkende innkreving, herunder benyttelse av kravbrev gjennom postforsendelse som i det ytre fremtrer på en måte som er ubehagelig for mottakeren, oppmøte hos skyldneren med uniformert personell eller parkering av bil merket inkasso e.l. utenfor boligen eller forretningsstedet til skyldneren
  • Krenkende uttalelser.

Kilde: Regjeringen.no

Av ulike årsaker forekommer det at regninger ikke blir betalt før utløpsdato. Hva er egentlige rettighetene dine i inkassoprosessen, og hva blir konsekvensene av å la være å betale?

- Når en faktura er forfalt har skyldner kun krav på et inkassovarsel med 14 dagers forfall og dette må sendes per post( jfr. inkassolovens §9), opplyser daglig leder Grethe Amundsen i Galant Inkasso.

Samtidig understreker hun at enkelte ønsker først å sende en purring, men at det er opp til hvert firma om hvordan de ønsker å purre opp sine kunder.

Inkasso: Purring og inkassovarsel

“Jeg har fått en purring eller inkassovarsel. Hva skal jeg gjøre?”

- Når en faktura har forfalt til betaling har fordringshaver/kreditor rett til å forfølge sitt krav, understreker seniorrådgiver Jan Græsvik i Intrum Justitia.

Hvis du mener kravet er korrekt bør du betale gjelden, inklusive renter og purre/ varslingsgebyr, innen den fristen som er angitt i inkassovarselet. Hvis du ikke har mulighet til å betale, bør du ifølge Græsvik ta kontakt med kreditor eller den som har sendt inkassovarselet og forsøke å komme til en løsning, for eksempel en nedbetalingsordning.

- Inkassovarselet er den siste påminnelsen om at dersom du ikke betaler, vil kravet gå til inkasso. Det er ingen løsning å putte brevet nederst i en skuff.

Amundsen fra Galant Inkasso forklarer til Kvinneguiden at plikten til å betale salær inntreffer samme dag som saken blir registrert hos inkassobyråene.

- Og skulle du betale kravet direkte til kreditor etter at inkasso er påbegynt vil du motta en giro fra inkassobyrået på restkravet (salær, renter).

Uenig i kravet

Hvis du mener at kravet er uriktig, må du ifølge Græsvik bestride kravet umiddelbart eller i det minste innen den fristen som er angitt i inkassovarselet.

- Kontakt den som har sendt inkassovarselet og fortell hvorfor du mener at kravet er feil. Det beste er om du skriver ned dine innvendinger og beholder en kopi.

Hvis du verken betaler eller bestrider et inkassovarsel innen fristen som er gitt, vil kravet gå videre til inkasso, og ekstra inkasso-omkostninger kommer i tillegg.

Inkasso: Betalingsoppfordring

"Jeg har fått en betalingsoppfordring. Hva betyr det?"

Hvis du ikke betaler inkassovarselet innen fristen som er gitt, vil de fleste kreditorer normalt velge å oversende kravet til et inkassobyrå. Du vil få en såkalt betalingsoppfordring fra dem. Nå er kravet blitt større.

Græsvik forklarer at årsaken til dette er at inkassobyrået har rett til å legge på utenrettslige inndrivelseskostnader(inkassosalær).

Betalingsfristen nå er minimum 14 dager. Dersom du fortsatt ikke betaler innen fristen, eller kommer med innsigelser til kravet, vil inkassosalæret fordoble seg 28 dager etter betalingsfristen (14 + 28 dager).

- Hele kravet bestående av hovedbeløp, renter og omkostninger må være betalt for å unngå fordobling av inkassosalæret, understreker seniorrådgiveren i Intrum Justitia.

I løpet av denne perioden vil du som regel bli forsøkt kontaktet av inkassobyrået, enten på SMS eller på telefon. Ifølge Græsvik gjør du det lurt å benytte deg av den muligheten.

- De tar kontakt for å hjelpe de som har fått problemer med å betale regningene sine.

regninger

Inkassovarsel inkassokrav ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

Inkasso: Forliksklage

"Jeg har fått innkallelse til å møte i forliksrådet. Hva er det?"

Dersom byrået ikke får kontakt med deg, og du selv forholder deg passiv, vil kravet ofte gå over til rettslig inndrivelse. Seniorrådgiveren forklarer at for vanlige fakturakrav betyr dette at inkassosaken presenteres enten for namsmannen for begjæring om utlegg eller for forliksrådet (forliksklage).

- Begjæring om utlegg er ofte omtalt som ”direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav”, og er en fremgangsmåte som ofte er brukt.

Hvis du har innsigelser til kravet, er det helt nødvendig at du sier i fra på dette tidspunktet. Det vil da ikke bli tatt pant eller utlegg.

- Saken vil bli oversendt til forliksrådet i kommunen du er registrert bosatt. Forliksrådet gir partene, klager og innklaget, anledning til å møtes og til å komme til et frivillig forlik. Det kan for eksempel være en nedbetalingsordning eller en nedsettelse av kravet, oppluser Græsvik.

Dersom du ikke møter i forliksrådet vil det bli avsagt en uteblivelsesdom. Det betyr at du er dømt til å betale beløpet, inklusive renter og omkostninger innen en viss frist, som regel 14 dager fra forkynnelsestidspunktet.

Dommen har gyldighet i ti år. Den blir dermed ikke foreldet og begjæring om utlegg kan sendes når som helst i løpet av denne tiden.

Inkasso: Begjæring om utlegg

"Jeg har fått brev fra namsmannen med begjæring om utlegg. Hva betyr det?"

Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav betyr at inkassobyrået kan sende saken direkte til namsmannen uten å gå veien om forliksrådet.

- Når oppfyllelsesfristen i en dom har gått ut, eller kravet er uimotsagt, vil inkassobyrået oversende saken til namsmannen med begjæring om utlegg (utpanting), forklarer Græsvik.

- Namsmannen tilhører politiet og er ofte underlagt eller identisk med lensmann. Namsmannen vil gjøre en undersøkelse av hva som kan være ”tjenelig utlegg”. Det vil som regel være enten trekk i lønn eller pant i eiendeler, for eksempel bil. Hvis det blir lagt ned lønnstrekk, vil det bli sendt beskjed til arbeidsgiver om å trekke et bestemt beløp av nettolønnen hver måned inntil hele kravet er gjort opp.

Hvis det blir tatt pant i for eksempel en bil, vil denne ifølge seniorrådgiveren bli omsatt ved tvangsdekning (auksjon). Salgssummen vil da bli brukt til å dekke inn det opprinnelige kravet + renter og alle omkostninger. Hvis salgssummen ikke dekker hele kravet, vil det fortsatt stå igjen et beløp som skal betales.

Inkasso: Betalingsanmerkning

"Hva er en betalingsanmerkning og hvorfor får jeg den?"

En betalingsanmerkning betyr at det er registrert en ubetalt inkassosak på deg. 30 dager etter at kravet er oversendt forliksråd eller namsmann blir du registrert i kredittopplysningsbasene og du har fått en betalingsanmerkning.

- En betalingsanmerkning er som en blinkende, blå lampe som varsler om at vedkommende person er en dårlig betaler, understreker Græsvik.

- Det sier seg selv at få ønsker å gi lån, abonnement eller kreditt når det hefter en betalingsanmerkning ved en person. Det er en alvorlig ting du påfører deg helt unødvendig.

Normalt slettes en betalingsanmerkning innen en måned etter at kravet er gjort opp eller når saken er eldre enn fire år gammel.

Ta kontakt

Det beste er selvsagt å ikke havne i en inkassoprosess i det hele tatt. Det koster både renter og omkostninger, og er i mange tilfeller unødvendig.

Selv om lovverket i Norge sørger for at du blir rettferdig behandlet og en eventuell utpanting (utleggsforretning) ikke medfører beslag av eiendeler som er nødvendige for å opprettholde livsgrunnlaget, vil du bli påført så store kostnader og renter at den personlige økonomien blir ytterligere forverret.

- Har du en utfordring med å gjøre opp for deg, er det lureste å ta kontakt med inkassobyrået umiddelbart. Alle inkassobyråer har i dag rutiner og prosedyrer som kan håndtere ulike former for betalingsutsettelse, betalings- og avdragsordninger, og du slipper å få en betalingsanmerkning, råder seniorrådgiveren.

Grethe Amundsen fra Galant Inkasso forklarer at i det første brevet de sender ut til skyldner så ber de vedkommende ta kontakt hvis de ønsker en nedbetalingsordning.

- Vi kan kontaktes både via mail eller telefon for å avtale hvordan kravet best løses.

Conta Inkasso har på sine hjemmesider en liste over blant annet betydningen av de forskjellige ordene som kan dukke opp i forbindelse med en inkassosak.

Les også:

Ni tegn på at du har en dårlig sjef

Slik klarer du deg på halve lønna

Du burde faktisk ha et kredittkort

Vet du egentlig hva en aksje er?

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus