Meny

1 av 4 har blitt mobbet på jobben

Flere kvinner enn menn svarer at de har blitt mobbet på jobben. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Og i nesten halvparten av tilfellene er det sjefen som mobber, viser en fersk undersøkelse.
Hva er mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

Advokat Harald Pedersen i Arbeidsrettsadvokatene har arbeidsmiljøloven som spesialfelt.

- I arbeidsmiljøloven omfattes begrepet mobbing av begrepet trakassering. Begrepet trakassering er en såkalt rettslig standard, det vil si en skjønnsmessig rettsregel som skal tolkes og anvendes i tråd med samfunnsutviklingen. Det betyr at alle forsøk på å lage definisjoner aldri vil være helt dekkende, men vi kan lage hjelpedefinisjoner og beskrivelser som kan gi oss en god pekepinn på hvor listen ligger i dag, sier Pedersen til DN.no.

Advokaten presiserer at man må ha havnet i en reelt maktesløs posisjon for å være trakassert, og at konflikter mellom "jevnbyrdige" således faller utenfor. Videre viser han til Arbeidstilsynets beskrivelse:

«Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode.

Begrepet mobbing omfattes av begrepet trakassering, men er ikke et begrep i Arbeidsmiljøloven. Styrkeforholdet mellom partene handler ikke nødvendigvis om formell plassering i organisasjonen. Slik begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere og kolleger».

(Kilde: arbeidstilsynet.no

1 av 4 norske arbeidstakere har opplevd å bli mobbet eller trakassert på jobben. Det viser en fersk spørreundersøkelse DN.no har fått utført av YouGov.

Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved BI, har forsket på problematikken i omtrent 20 år. Han er ikke overrasket over DN.nos funn, som langt på vei samsvarer med hans egen forskning.

- Mobbing i arbeidslivet dreier seg om negative handlinger som man subjektivt opplever som krenkende eller ydmykende. Vedkommende har problemer med å forsvare seg og det innebærer en ubalanse i et maktforhold, forteller Matthiesen.

- Vi finner at noen-og-tyve prosent har vært utsatt for dette i løpet av karrieren, sier han.

- Situasjonsfaktor

Mens 30 prosent av kvinnene som svarte på undersøkelsen opplever å ha blitt mobbet, oppgir 20 prosent av mennene det samme. Det er ingen stor forskjell mellom de ulike aldersgruppene.

- Det store flertallet av de som mobbes har en helt vanlig personlighet, mens en mindre gruppe er sårbare og kanskje sliter med psykiske problemer av ulik art, sier Matthiesen.

- Mer enn noe annet er det nok en situasjonsfaktor som forklarer disse tingene. Det kan være en kombinasjon av forskjellige ting, men organisasjonskulturen vil gjerne spille inn. Det kan for eksempel være at lederen har et litt spesielt forhold til hvordan man skal kunne oppnå resultater. Det kan også være generelt stress - at du har et presset miljø der folk lettere kommer i konflikter, sier organisasjonspsykologen.

Les også: Slik lærer du å elske jobben du hater

Av de som opplever å ha blitt trakassert eller mobbet, sier omtrent like mange at det er henholdsvis kollegene og sjefen som mobber (tallene fanger ikke opp hvorvidt vedkommende har blitt mobbet av både kolleger og sjefen).

- Når du tar i betraktning at det er færre ledere i en bedrift enn ansatte, er ledere overrepresentert som mobbere, påpeker Matthiesen.

- Det er også et lederansvar å stoppe mobbing, noe som er nedfelt i arbeidsmiljøloven, tilføyer han.

Kan ikke loven

Ifølge Marianne Svensli i arbeidsmiljøavdelingen til LO er det et problem at norske arbeidsgivere rett og slett ikke kan arbeidsmiljøloven.

- Norske ledere vet ikke at det står i loven at det er forbud mot trakassering og utilbørlig opptreden. Derfor er problematikken i altfor liten gard en del av HMS-arbeidet i norske bedrifter idag, sier Svensli til DN.no.

Ifølge loven har lederen et ansvar for å stoppe mobbingen, mens de ansatte har et varslingsansvar.

- Arbeidsgiveren må ta ansvaret mer på alvor, og her er det behov for mer skolering. Vi er opptatt av at tillitsvalgte skal være på banen, sier hun.

Store konsekvenser

Både Svensli og Matthiesen understreker at konsekvensene av mobbingen 25 prosent av norske arbeidstakere opplever kan være store - både for bedriften og den som mobbes.

- Vi har funnet en sammenheng mellom mobbing og helseproblemer og sykefravær. Mange som utsettes for mobbing får krisereaksjoner av typen posttraumatisk stressforstyrrelse, sier Matthiesen.

Professoren viser også til det som er en klar sammenheng mellom mobbing og trivsel i arbeidsmiljøet.

Avdelingsnestleder Marianne Svenslii LOs Forhandlings- og HMS-avdeling.

Avdelingsnestleder Marianne Svenslii LOs Forhandlings- og HMS-avdeling.
Foto: Pressebilde

- Selv om man ikke mobber selv, har arbeidsplasser der det foregår mobbing generelt et lavere trivselsmiljø enn mobbefrie arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi en sammenheng mellom mobbing og hvor mange som slutter i jobben. Og så vet vi at det å være i dype og personlige konflikter ikke akkurat er noe som stimulerer kreativitet og innovasjon. Da vil veldig mye av tankene være knyttet opp mot den låste konflikten, sier han.

Les også:

Dette må nye sjefer passe seg for

- I Norge har vi ikke den store tradisjonen for «sjefing»

- Nå skal jeg ikke trene mer - bare være pappa!

Mener «Grexit» er eneste løsning

Braathen vil fly i Norge igjen

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus