Se om du tjener mer enn nordmenn flest

DU FORTJENER MER: Lønn har mye å si for egen innsatsvilje, men trives man ikke teller dette kanskje mer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com
DU FORTJENER MER: Lønn har mye å si for egen innsatsvilje, men trives man ikke teller dette kanskje mer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

Så mye tjener Kari og Ola Nordmann.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fem råd til deg som vil ha høyere lønn
  • Gjør grundig forarbeid. Sett deg inn i bedriftens lønnssystem og undersøk eventuelle retningslinjer for lønnssamtaler. Sjekk lønnsstatistikk, hvor mye bør du egentlig tjene?
  • Sett deg mål for samtalen. Finn ut hvor høy lønn du ønsker deg, og sett en grense for hvor lavt du er villig til å gå.
  • Vær åpen og overbevisende. Vær samtidig sikker på at du og sjefen din «snakker samme språk» og at du gjør deg forstått.
  • Forklar hvorfor. Det er viktig å forklare hvorfor du bør få høyere lønn. Hva tjener bedriften på å ha deg som ansatt?
  • Oppsummer i etterkant. Skriv ned de argumentene som talte imot dine forslag. Disse bør du arbeide videre med før neste lønnssamtale.

(Kilde: Finansforbundet)


Det er klart at man helst bør velge en jobb i et segment man ønsker å jobbe i, kanskje man trives aller best når man kan følge sin drøm, kanskje er det optimale å få jobbet med det man er utdannet for.

Men hvor mye spiller egentlig lønnen inn i forhold til jobben du skal velge?

Les også: Enkle grep redder deg fra rentesmellen

Lønnen indikerer oppgavene man får

Gry Ljøterud, kommunikasjonsansvarlig ved Econa som er en av Norges største interesseorganisasjoner for siviløkonomer og alle med master i økonomiske-og administrative fag, mener at man først bør finne ut om man virkelig er interessert i selve jobben.

– I dette arbeidet bør du finne ut mest mulig om den potensielle arbeidsgiveren, sjekke årsmeldinger, utfordringer, økonomi, arbeidsmiljø og tenke over hvilke muligheter bedriften har, sier Ljøterud til Kvinneguiden.

Hun understreker at alle arbeidsgivere søker engasjerte medarbeidere.

Lønnsnivå kan være en indikator på hvor ansvarsfulle og selvstendige oppgaver en får.

Betingelser utenom lønn kan også variere mye, blant annet pensjonsordning, fleksitid, forsikringer med mer.

Det er et paradoks at de jobbene som anses som de mest spennende er de som er best betalte siden etterspørselen etter disse jobbene er stor. Men en kan jo spørre seg om det er ansvaret eller lønna som motiverer. Vi får håpe det er det første som er viktigst, sier Ljøterud videre.

Econa jobber blant annet med å sikre gode lønns-og ansettelsesvilkår for sine medlemmer.

Ljøterud mener at arbeidsbetingelser er viktig for trivsel.

– En idé kan være å spørre om arbeidsmiljø, herunder kan du spørre om selskapets lønnspolicy. Hvordan vurderes denne stillingen i selskapets policy, og hvorfor? Det siste kan også gi svar på hva stillingen innebærer. Ofte vil arbeidsgiver informere om lønnsnivå uoppfordret, enten i 1. eller 2. intervjurunde. Og som regel blir du spurt om hvilke lønnskrav du har. Dette er viktig å tenke over før du går til intervju, sier hun videre.

Les også: Oppgraderer før salg

Spørsmål om lønn er en selvfølge

Robert Salomon, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AS, er enig i at det er viktig å sjekke lønnstilbudet da lønnstilbudet i jobben er et indirekte uttrykk for hva slags innsats arbeidsgiver forventer og i hvilken grad den jobben man skal gjøre blir verdsatt:

Man behøver ikke være skånsom med å stille spørsmål om lønn. Det er et helt naturlig spørsmål fra en potensiell arbeidstaker, sier Salomon til Kvinneguiden.

Han synes det er viktig at ansatte får riktig lønn.

Lønnes man for lavt i forhold til andre kan det gå ut over motivasjonen og hvor verdsatt man føler seg.

=EKSPERTER: Robert Salomon, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AS og Gry Ljøterud, kommunikasjonsansvarlig ved Econa. Foto: Arbeidsforskningsinstituttet AS / Econa

– Samtidig er det mer tvilsomt at man jobber mer bare fordi man tjener mer. Å ha det bra på jobb er svært viktig. Det er med andre ord like viktig for seriøse arbeidsgivere som for arbeidstakerne selv at medarbeiderne har det bra på jobb, sier Salomon videre.

– Lønn betyr mye

Ljøterud forteller at lønn betyr mye.

– Særlig i første del av yrkeskarrieren, for eksempel i etableringsfasen for småbarnsfamilier. Men i de aller fleste undersøkelser om hva som betyr noe på den arbeidsplassen du jobber, kommer lønn faktisk ganske langt ned på lista, sier hun.

Hun mener at om man yter mer ved økt lønn avhenger av hvor på lønnsstigen man befinner seg.

Et viktig poeng i den forbindelse er at man gjerne sammenlikner seg med andre kollegaer eller kjente med samme kvalifikasjoner. Dersom man føler man ikke får lønn som fortjent er det en mulighet for at arbeidsmotivasjonen og innsatsen vil synke, forteller hun.

Så mye bør man tjene

På generelt grunnlag mener Ljøterud at arbeidstakere skal lønnes for den kunnskap hver enkelt har og de ytelser den enkelte yter.

– Antall år i arbeidslivet gir erfaring og kunnskap, men hvor mye man lærer er svært forskjellig. Å lønne den enkelte forskjellig ut fra den enkeltes prestasjoner er normalt sett også god personalpolitikk. Da tvinger man arbeidsgiver til å vurdere og se den enkelte arbeidstaker. Minstelønn for en person med rundt ti år på baken og lang, høy utdannelse bør ikke være for langt under 400.000, sier hun.

Salomon synes derimot at dette kan være vanskelig å svare på ut i fra et forskningsmessig ståsted.

Men det er grunn til å spørre om enkelte lavtlønnsyrker,for eksempel innen helse og omsorgstjenesten, får lønn som fortjent, sier han.

Lønnsøkning i fjor

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at månedslønnen for arbeidstakere i Norge økte med 3,9 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 39 600 kroner per 3. kvartal 2012. Det er 1.500 kroner, eller 3,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Her ser du gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid:

Rad 1 viser månedslønn i 2012 Rad to viser prosentøkning fra 2011-2012

Alle ansatte:

39.600 kr.

3,9 %

Menn

42.100 kr.

3,2 %

Kvinner

36.400 kr.

4,6 %

Heltidsansatte:

41.000 kr.

3,5 %

Menn

42.800 kr.

3,1 %

Kvinner

37.800 kr.

4,4 %

Deltidsansatte:

33.100 kr.

4,7 %

Menn

33.200 kr.

4,1 %

Kvinner

33.100 kr.

5,1 %

  • En undersøkelse fra 2009 blant over 2000 siviløkonomer viser at seks av ti vil bytte arbeidsgiver for å oppnå høyere lønn.
  • For å få høyere totallønn ønsker dessuten over halvparten av de spurte å søke stillinger med utvidet ansvar, og hver fjerde kan tenke seg å jobbe mer.
  • Selv om høy lønn er viktig når man søker jobb, var høy lønn langt viktigere for ti år siden enn i dag, mener imidlertid Carlo Duraturo i Universum.

(Kilde: Universum)

Les også:

– Kvinner er overkvalifiserte men feige

Slik klarer du deg på halve lønna

Dette irriterer oss på jobben

Så enkelt jobber du deg nedover

Her er supergründernes beste tips

Saken er opprinnelig skrevet for Kvinneguiden og publisert på klikk.no.

Personvernpolicy