Skattejakt i papirene

FRADRAG: Også bilbruken kan være fradragsberettiget, forteller siviløkonom Hallgeir Kvadsheim. Dette gjelder for eksempel hvis du er pendler. (FOTO: Siri Marte Kværnes / NTB)

Tar du fatt på selvangivelsen, vil det fort vise seg om du har mer penger til gode hos staten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Smart fradragsjakt

Skattefradrag kan inkludere advokatutgifter så vel som gaver til veldedighet. Kanskje har du rett på noen av disse fradragene?

Advokathjelp: Utgifter til advokat kan være fradragsberettiget hvis det «er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt». (Post 3.3.7)

Bankboks: Utgiftene for bankboks kan føres opp dersom boksen inneholder «inntektsgivende papirer». (Post 3.3.7)

BSU: For BSU-sparing er fradraget inntil 4.000 kroner direkte i skatten.

Doktorgrad: Du kan trekke fra kostnader til trykking, reise og middag etter disputas. (Post 3.3.7)

Faktiske kostnader: Hvis du har jobbrelaterte utgifter som er større enn minstefradraget, kan du føre det som faktiske kostnader. Stryk da minstefradraget.

Foreldrefradrag: Fradrag kan kreves for utgifter på inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner per påfølgende barn. (Post 3.2.10)

Gebyrer: Sjekk at ligningskontoret har ført opp etableringsgebyr og andre omkostninger for lånene dine. (Post 3.3.1)

Inkasso: Du kan føre opp rentekostnader i inkassosaker. (Post 3.3.1)

Møbler: Skatter du av utleieinntekter, kan du redusere inntekten med 15 prosent på grunn av møbelslitasje. (Eget utleieskjema)

Pendlerfradrag: Er du pendler, kan du få fradrag for merutgifter til kost, losji og reiseutgifter til besøk i hjemmet. (Post 3.2.7/ 3.2.9)

Renter: Gjeldsrenter, også private, er fradragsberettiget. (Post 3.3.1).

Takst: Regningen til takstmann når du refinansierer lånet for billigere rente, kan trekkes av på skatten. (Post 3.3.1)

Sjøfolk og fiskere: Fisker- og sjømannsfradrag er et fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten innenfor et maksbeløp.(Post: 3.2.14)

Valutatap: Du kan føre tapet i selvangivelsen. (Post 3.3.7)

Veldedighet: Du kan få fradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.(Post 3.3.7)

VPS-gebyr: Kontohold i Verdipapirsentralen er fradragsberettiget.(Post 3.3.7)

(Kilder: Hallgeir Kvadsheim («Din økonomi»), Skatteetaten, Skattebetaleren)

Ti gode skatteråd

1. Ikke før opp en inntekt du er usikker på. Men det er viktig at du forteller om den og hvorfor du er i tvil på et ark som legges ved.

2. Før opp fradrag selv om du er usikker. Men fortell om tvilen under post 5.0 Tilleggsopplysninger.

3. Husk at det er du som kjenner din økonomi med alt den innebærer av private lån og fradragsposter. Sjekk derfor selvangivelsen grundig og rett opp mulige feil.

4. Et medlemskap hos Skattebetalerforeningen vil gi deg tilgang på noen av landets beste skatterådgivere.

5. Husk å betale restskatten før statens strafferente setter inn. Har du ikke pengene, kan det lønne seg å ta opp lån for å få betalt restskatten.

6. Kommer fristen for levering litt for fort? Skriv et par-tre linjer der du ber om utsettelse. Som regel vil du få utsatt fristen med en måned.

7. Avdekker du feil fra tidligere skatteoppgjør? Det er ikke sikkert skattetoget har gått. Du kan når som helst kan søke om endring av ligninger minst tre år tilbake i tid.

8. Sjekk rapportørene nøye. Banker, forsikringsselskap, arbeidsgivere og trygdeetaten gjør også feil. Gi beskjed hvis tallene ikke stemmer.

9. Sjekk at ligningskontoret har fått med seg eventuelle korrigeringer i selvangivelsen. Åpenbare feil kan ringes inn til skattekontoret, men hovedregelen er at det skal skje skriftlig.

10. Systemet er slik at de fleste får igjen på skatten. Så ikke la gledesrusen over tilgodebeløpet styre. Går du på fradragsjakt, kan det hende du får mer.

(Kilde: «Din økonomi» av Hallgeir Kvadsheim (Kagge Forlag AS, 2013)

Viktige datoer

* 30. april Frist for levering av selvangivelsen

* 30. april: Frist for å be om utsatt leveringsfrist

* 31. mai: Frist for levering av selvangivelsen for næringsdrivende

* 31. mai: Frist for betaling av restskatt (etter dette påløper renter)

* 26. juni: Tidligste dato for skatteoppgjøret

Begrepsforvirring?

Blander du begrepene «selvangivelse» og «skatteoppgjør»? Dette er sammenhengen mellom ordene:

Skatteetaten gjør selvangivelsen tilgjengelig i mars/april. Denne inneholder opplysninger Skatteetaten har mottatt fra for eksempel arbeidsgivere, banker og barnehager.

Den inneholder også en foreløpig skatteberegning, basert på opplysningene Skatteetaten har. Du må kontrollere selvangivelsen og sende inn eventuelle korrigeringer.

Når selvangivelsen er ferdig behandlet av Skatteetaten, blir skatten endelig beregnet og du får tilsendt skatteoppgjør.

(Kilde: Skatteetaten)

Godt over halvparten av norske skattebetalere gjør ingen endringer i selvangivelsen, men lar det være med Skatteetatens forhåndsfylte opplysninger.

Men de fleste avdrag må du kreve selv, så det kan være penger å spare for den som ser litt nærmere på dokumentene.

– Du skal automatisk bli trukket litt for mye i skatt, og de fleste får derfor penger igjen på skatten. Men å få igjen penger kan gi en slags nummen tilfredshet. Det er de som får restskatt, som oftest tar seg bryet med å gå på avdragsjakt, sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

Les også: En tredel av Norges befolkning får skattesmell

Livssituasjon

Dette kjenner også fagsjef og advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til.

– Får du igjen på skatten, kan det føles som at staten «gir deg» penger. Men det beløpet betyr, er at staten har forsynt seg med for mye skatt. Og det sier ingenting om hvorvidt du skulle fått igjen mer, sier Nilsen.

Hun mener skattebetalere bør bruke april til å få bedre oversikt over privatøkonomien og tenkte tilbake på fjoråret. Hva skjedde i 2012?

– Sjekk om det har skjedd forandringer i livet som kan få betydning for skatten. Kanskje har du kjøpt hus, giftet deg med noen fra utlandet, blitt aleneforsørger eller fått arv, sier Nilsen.

Det er slike hendelser som gjerne utløser usikkerhet hos skattebetalerne, og som det ramler inn spørsmål om hos Skattebetalerforeningen.

Les også: Nå forsvinner dette fradraget

Foreningen har rundt 17.000 medlemmer og får skattehenvendelser av alle slag. Men ofte dreier det seg om hvilke felt som skal krysses av, hvilke poster hendelsene hører til, og hvordan man skal formulere seg.

Mange fradrag

Det er ikke lett å få oversikt over alle fradragsmulighetene. Men noen vanlige fradrag kan være verdt å merke seg. For eksempel errentefradraget på private lån ikke forhåndsutfylte opplysninger, men noe du selv må legge til.

– Og pendler du til jobb, kan dette utløse rett til fradrag for penger du bruker på kost, losji og reise. Pendlerfradraget kan også gjelde studenter som bruker sommeren til å jobbe på plassen der de studerer, sier Kvadsheim.

Les også: Nygifte kan spare skatt med felles ligning

En annen vanlig og stor fradragspost er foreldrefradraget. Mens foreldrefradraget har økt, har maksprisen for barnehager gått ned.

Mange har derfor problemer med å få «fylt opp» fradraget ved hjelp av barnehage- og SFO-utgiftene alene. Husk at du også kan skrive opp utgifter som barnevakt og kjøring til barnehagen.

Har du gitt pengegaver til frivillige organisasjoner eller tros- og livssynssamfunn, bør du sjekke om også dette kan være fradragsberettiget.

Og for den som har tatt en doktorgrad, er utgifter til trykking, reising og doktorgradsmiddagen noe som kan føres opp som fradrag i selvangivelsen.

Eget ansvar

Du har plikt til å sjekke om inntektene dine er ført riktig i selvangivelsen, men har også selv ansvar for å få med deg riktige fradrag. Ett tips er å tenke på selvangivelsen og Skatteetatens forhåndsutfylte opplysninger som en skisse.

– Det er lett å tenke at staten ordner alt, men det gjør den ikke, påpeker Nilsen.

Les også: Lang vei til jobb gir størst fradrag

Kvadsheim, som nylig ga ut boka «Din økonomi», mener to ting ved selvangivelsen er spesielt viktige å merke seg:

Hvis du er i tvil om en inntekt er skattepliktig, skal du ikke føre den opp, men informere om inntekten og tvilen på et vedlagt ark. Og hvis du er i tvil om du kan føre opp et fradrag, skal du føre det opp, men også forklare hvorfor du har gjort det på et eget ark.

– De fleste selvangivelser behandles av en maskin. Men den vil ikke ditt eget beste, den vet ikke at du er i tvil, sier Kvadsheim.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus