Spareguide:

Pensjon er viktig helt fra tenårene

Temaet alt for mange ignorerer i mange år. Men pensjon er faktisk lønn – det får deg kanskje til å våkne? (Foto: Colourbox.com)
Temaet alt for mange ignorerer i mange år. Men pensjon er faktisk lønn – det får deg kanskje til å våkne? (Foto: Colourbox.com)

Sjekk hvilke grep du må gjøre gjennom hele arbeidslivet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alderssammensetningen i Norge vrir seg mot stadig flere alderspensjonister og færre yrkesaktive. Dette har tvunget frem endringer i pensjonssystemet de senere årene. Og det er neppe den siste endringen dagens yngre yrkesaktive vil se før de går av med pensjon.

Det blir derfor bare viktigere for den enkelte arbeidstaker å ta eierskap til pensjonen sin. Pensjon er faktisk lønn – det får deg kanskje til å våkne?

I samarbeid med forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, har vi sett nærmere på hva du bør tenke på og hvordan du bør spare gjennom yrkeskarrieren.

Tenårene

Etter pensjonsreformen ble innført i 2011 tjener du opp pensjon fra du er 13-75 år. Sommer- og deltidsjobber vil altså gi deg mer penger når du pensjonerer deg. Arbeid lønner seg – start så tidlig som mulig. Bolig bør være det fremste sparemålet. I dag er det et krav om 15 prosent egenkapital for å få boliglån. Opprett gjerne BSU-konto allerede nå, men du må sørge for å ha høy nok skattbar inntekt. Du kan nemlig risikere å miste skattefradraget om du tjener for lite.

Raske råd for ulike aldersgrupper - her er oversikten

Flere råd i detalj finner du under tabellen.

20 og 30-årene

De fleste i 20-årene er enten i studier eller i etableringsfasen. Alle år med inntekt teller, derfor vil ekstrajobb ved siden av studier og sommerjobb være gull verdt for din pensjonspott. Ha i bakhodet at et år borte fra arbeidslivet er et inntjeningsår tapt, enten du tar utdanningspermisjon, omsorgspermisjon eller et «friår» for å reise jorda rundt.

Når du bytter jobb bør alltid pensjon være med i regnestykket når lønn diskuteres. Går du fra en god til en dårlig pensjonsordning bør dette kompenseres i høyere lønn. Du kan tape tusenvis av kroner om du ikke spør din nye arbeidsgiver hvor mye de setter inn på pensjonssparekontoen din.

Vær klar over at det er regler for hvor lenge du må jobbe i bedriften for å kunne være medlem av pensjonsordningen. Ikke avslutt arbeidsforholdet rett før du har tjent opp pensjonsrettighetene. Normalt er dette et år i privat sektor og tre år i offentlig sektor. Fortsatt bør sparing til bolig (BSU) eller nedbetaling av boliggjeld prioriteres.

Du oppnår bedre lånebetingelser ved å få ned belåningsgraden i boligen din til under 75 prosent. Så snart økonomien tillater det, er det lurt å komme i gang med målrettet pensjonssparing. Vent til belåningsgraden på boligen er nede i 50-60 prosent.

– Med en lang sparehorisont bør man spare i produkter med høy risiko (aksjer/aksjefond). Dette gjelder også de med innskuddspensjon, der det er mulighet for å velge risikonivå, råder Sandmæl.

Denne journalisten (33 år) planlegger å komme i gang med målrettet pensjonssparing i 2013, og ser da på utleieleilighet og kombinasjonsfond med høy aksjeandel som aktuelle alternativer.

40 og 50-årene

Mange får romsligere økonomi i 40-50-årene, og nå er det for alvor viktig å komme i gang med egen pensjonssparing. Det finnes en rekke ulike måter å spare til pensjon. Hvordan du sparer avhenger av blant annet hvilken risiko du vil ta. Det kan være lurt å snakke med en rådgiver om dette.

BØR HA FLERE BEN Å STÅ PÅ: Mange velger å spare til pensjonen gjennom investeringer i eiendomsmarkedet. Silje Sandmæl advarer imidlertid mot å ha eiendom som eneste spareform. (Foto: Colourbox/DNB)BØR HA FLERE BEN Å STÅ PÅ: Mange velger å spare til pensjonen gjennom investeringer i eiendomsmarkedet. Silje Sandmæl advarer imidlertid mot å ha eiendom som eneste spareform. (Foto: Colourbox/DNB)

Mange velger å investere i eiendom, som hytte eller utleieleilighet. Det kan imidlertid være lurt å ha flere økonomiske ben å stå på. Boligprisene kan falle, dessuten ønsker du kanskje å bruke hytta i pensjonstiden, ikke selge den.

Det er aldri for sent å bytte til en arbeidsgiver med bedre lønn og pensjonsordning. 500.000 nordmenn har elendig pensjonsavtale gjennom jobben i dag. Bytter du jobb i slutten av 50-årene må du undersøke hvordan dette påvirker muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 års alder.

60-årene

Du bør nå ha dannet deg et klart bilde av din økonomiske situasjon som pensjonist. Mange velger å trappe ned eller gå over til en mindre krevende stilling mot slutten av den yrkesaktive karrieren. Før du tar dette valget bør du gjennomgå hvilke følger dette vil få for din fremtidsøkonomi. Får du fortsatt full uttelling i pensjonsordningen eller kan du risikere å sitte igjen med mindre som pensjonist? Det er i dag mulig å ta ut tidligpensjon fra 62 år. Det betyr at du kan gå av med pensjon eller ta ut pensjon helt eller delvis ved siden av å jobbe.

Ved tidliguttak er det viktig å sette seg inn i skattereglene for pensjonsuttak. Hvis du har avtalefestet pensjon (AFP) må du passe på at du ikke mister denne rettigheten ved jobbytte. Det er for øvrig nå for sent å tjene opp rettigheter til AFP.

Råd til å gå av som 62-åring? Så mange år tar det å opparbeide en god pensjon

Fra 67-års alder

Det er fullt mulig å tjene opp til egen pensjon etter at man har blitt 67 år. Det kan være lukrativt å jobbe noen år ekstra. Spesielt dersom du mangler noen år for å få full opptjening, eller om du har innskuddspensjon. Enkelte arbeidsplasser har imidlertid interne regler som hindrer ansatte fra å jobbe utover normert pensjonsalder.

Forskjellige valg for ulike aldre. (Foto: Colourbox.com)Forskjellige valg for ulike aldre. (Foto: Colourbox.com)

For mange pensjonister kan det være attraktivt å selge verdier for å frigjøre kapital. Sitter du på en bolig som er nedbetalt kan det også være en mulighet å låne litt opp på boligen for å finansiere pensjonisttilværelsen. Det er også lurt å tenke på hvordan du skal ha det i de aller siste leveårene. Hvis du havner på sykehjem vil 85% av inntekten din kunne gå bort.

– Vi vet lite om hvordan fremtidens tjenester for eldre vil se ut. Vårt råd er derfor å spare og legge seg opp litt penger til alderdommen, avslutter Sandmæl.

For pensjonister som har mye å gå på er det gunstig å begynne en gradvis overføring av arv til barn og barnebarn

Personvernpolicy