Svakeste krone på to og en halv måned:

De senker kronen