Sjekk sentralbanksjef Øystein Olsens karakterkort

FÅR B MINUS: Øystein Olsen får trekk for blant annet dårlig kommunikasjon når økonomene setter karakter på jobben han har gjort som sentralbanksjef de siste to årene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FÅR B MINUS: Øystein Olsen får trekk for blant annet dårlig kommunikasjon når økonomene setter karakter på jobben han har gjort som sentralbanksjef de siste to årene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fire eksperter har gitt karakter til sentralbanksjef Øystein Olsen. Her er dommen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om Øystein Olsen:

Øystein Olsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1977.

Olsen var sjef for Statistisk Sentralbyrå (SSB) mellom 2005 og 2009. Han har også erfaring fra SSB som forsker og forskningsleder.

Han har også vært ansatt ved Econ senter for økonomisk analyse og har hatt forskingsopphold ved Universitetet i California, Berkeley.

Olsen har ledet flere offentlige utvalg, blant annet Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Øystein Olsen tok over sentralbanksjefjobben etter Svein Gjedrem i starten av 2011 - en ansettelse som gjelder for en periode på seks år. Hittil har Olsen stort sett gjort en tilfredsstillende jobb, mener økonomene DN.no har snakket med.

- Han har manøvrert i vanskelig farvann, og gjort en grei jobb, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

- Det er vanskelig å drive pengepolitikk når det er såpass store forskjeller i konjunkturtendensene i Norge og i landene rundt oss, men jeg støtter det som er gjort de siste to årene fullt ut, tilføyer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

- Ikke bare lovord

Tilbakemeldingene til sjefen for Norges Bank er imidlertid langt fra fulle av begeistring.

- Har har gjort en bra jobb, men det har ikke skjedd noen store forandringer fra Gjedrem i måten pengepolitikk blir utført på, påpeker seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Olsen får heller ikke udelt positive skussmål.

- Jeg har ikke bare lovord å komme med. Selv om det har vært et litt økt fokus på finansiell stabilitet, så synes jeg det fokuset har vært for lite, sier Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank1 Markets.

- I tillegg har det vært vanskelig å tolke hvilke fokus Olsen og sentralbanken egentlig har på kronen og kronekursen. Sentralbanken sier de kun bryr seg om kronekursen fordi den har en innvirkning på inflasjonen, men jeg har et inntrykk av at det også er et direkte fokus på kronekursen for å verne eksportbedriftene. Det gjør det litt vanskelig å lese Norges Bank, ettersom man da må begynne å gjette på hvor stort dette fokuset egentlig er, tilføyer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Her er sentralbanksjefens problemliste

Overrasket alle

Uklare signaler og slett kommunikasjon var også en del av kritikken Olsen måtte tåle i forbindelse med forrige rentekutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentralbanksjefen overrasket stort da han 14. mars satte ned renten til 1,5 prosent. De aller fleste ventet at renten skulle stå uendret på 1,75 prosent, etter at sentralbanken kuttet renten med 0,5 prosent i desember året før. Lav inflasjon hadde vært tillagt mer vekt enn det markedet forventet.

- Det var dårlig kommunikasjon, mener Bruce.

- I februar holdt han en årstale der han gjorde det ganske klart at han ikke ønsket å bidra til å få inflasjonen opp på bekostning av kostnadsnivået i norsk næringsliv. Altså at han ikke ønsket å få opp lønnsveksten nok til at inflasjonen kom opp fort. Men så slo han til med det som var en stor overraskelse, både for oss analytikere og for markedet, utdyper Haugland.

Øystein Olsen har i ettertid selv innrømmet at talen var uklar.

Økonomene er for øvrig enige om at rentekuttet i seg selv er høyst diskutabelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hold ditt eget rentemøte

Utfordringer i 2013

Norges Bank har et mandat om å ha en inflasjon på rundt 2,5 prosent. I år har inflasjonen vært betydelig lavere enn det. Et sterkt press på økonomien har gjort det spesielt vanskelig å drive inflasjonsstyring.

- Neste år kan bli lettere for Olsen, fordi dette blir et mindre "friskt" år for norsk økonomi. Da blir ikke avveiningene like vanskelige som de var i første halvår i år, da ting gikk veldig sterkt og Olsen satte ned renten i frykt for at kursen skulle gå enda sterkere, tror Haugland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig understreker Jullum at veksten i norsk økonomi vil fortsette å være høyere enn i landene rundt oss.

- Med veldig lave prisimpulser fra utlandet, blir spørsmålet hvor lave renter vi skal ha for å få til den innenlandske kostnadsveksten slik at inflasjonen blir rundt 2,5 prosent. Det dilemmaet vil bestå, og vi blir nok ikke ferdig med diskusjonen om inflasjonsvekst i 2013, selv om det er en del ting som bremser boligprisveksten, sier Jullum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tror rentefesten fortsetter enda et år

Får B minus

Panelet var samstemte da DN.no ba økonomene om å sette karakter på jobben Olsen har gjort de siste to årene:

- Rentekuttet i mars og litt forvirrende kommunikasjon trekker ned, men alt i alt fremstår han som en solid og stødig sentralbanksjef. Jeg gir han en B minus, sier Haugland.

- B minus. Han har gjort en god jobb, men jeg trekker han litt på grunn av det er vanskelig å lese hvilke kronefokus Norges Bank faktisk har og hvor stort det er. Også synes det har vært litt for lite fokus på finansiell stabilitet, mener Syed.

- B minus. Et par av rentebeslutningene har vært dårlig kommunisert, og han får en B mins, er Jullums dom.

- Kommunikasjonen har vært litt dårlig, og han får en svak B, avslutter Bruce.

Onsdag klokken 14.00 kommer rentebeslutningen fra Norges Bank. Det er forventet at Øystein Olsen holder renten uendret på 1,5 prosent.

Les mer om Øystein Olsen:

- Olsen & Co. kan trygt ta juleferie

Tror Olsen ombestemmer seg

- Rentehevingen vil drøye til oktober

Les flere saker fra DN.no:

Du blir enda rikere i 2013

Slik blir økonomien i 2013