Meny

Morten Angelil dømt for grovt skattesvik

ANGRER: Den tidligere Eltek-sjefen Morten Angelil står tiltalt for ulovlig innsidehandel, grovt skattesvik og medvirkning til dette. (Arkivfoto: ELTEK ASA)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere Eltek-sjefen Morten Angelil er dømt til fengsel i ett år og seks måneder.
Dette er saken:
  • Morten Angelil var tiltalt for ulovlig innsidehandel, grovt skattesvik og medvirkning til dette.
  • Mens han var sjef for børsnoterte Eltek, kjøpte han Eltek-aksjer for cirka fire millioner kroner før oppkjøp av et tysk selskap. Kjøpte også aksjer i Nera for 2,5 millioner kroner før Eltek kjøpte opp selskapet.
  • Han unnlot å oppgi aksjegevinster på over åtte millioner kroner til beskatning samt utenlandsformue på 15 millioner (akkumulert 2001 til 2006).
  • Strafferammen for brudd på hver av lovbestemmelsene er seks års fengsel.
  • Morten Angelils far, Alain Angelil, ble i tingretten dømt til åtte års fengsel, hvorav seks år ubetinget, for ulovlig innsidehandel og skattesvik. Dommen er anket.

Angelil hadde over flere år selv unndratt gevinster og formue opparbeidet i utlandet fra beskatning i Norge.

Han medvirket også til skattesvik for andre, blant annet ansatte i selskapet han ledet.

Frifunnet for innsidehandel

Oslo tingrett kom til at Angelils innberetning av eget skattesvik til ligningsmyndighetene ikke var frivillig, og dette forholdet ble da heller ikke vektlagt under straffutmålingen.

Seks måneder av straffen ble gjort betinget. Utover fengselstraffen ble Angelil også ilagt en bot på 225 000 kroner for overtredelsene.

Han var i tillegg tiltalt for to tilfeller av innsidehandel, men ble frifunnet for disse.

Les også: Angelil: - Ingen god følelse å ha så mye penger

Får redusert straff

Retten gir Angelil fradrag i straffen av flere årsaker.

Under etterforskningen erkjente Angelil forholdene som knyttet seg til en konto i Luxemburg og investorsamarbeidet med Lars Jervan.

Likvevel blir denne redusert fordi retten mener det kom etter et forsøk på å forlede myndighetene til helt å unnlate bruk av straff etter reglene om frivillig retting.

Under hovedforhandlingen erkjente Angelil forhold rundt medvirkning til tre Eltek-ansattes skatteundragelse. Derfor reduseres straffen med rundt 15 prosent.

Forholdene Angelil er dømt for ble oppdaget i 2007. Retten mener saken burde vært oppe tidligere

«Retten finner at dette bør redusere straffen noe, og at det begrunner at deler av straffen gjøres betinget», står det i dommen.

Anker den skatterettslige delen av dommen

I en skriftlig kommentar til dommen skriver Angelils forvarer Per magne Strandborg:

«Morten Angelil og hans forsvarere er meget glade for at Morten Angelil er frifunnet for begge postene vedrørende innsidehandel av Oslo tingrett i dag. Angelil og forsvarerne stiller seg imidlertid uforstående til Oslo tingretts bevisvurdering og rettsanvendelse når det gjelder domfellelsen for grovt skattesvik. Angelil og forsvarerne kan ikke se at det er rettslig og faktisk grunnlag for å behandle Angelil på en annen måte enn Lars Jervan, hvor Høyesterett gav amnesti ved å gi straffeutmålingsutsettelse. Straffen er etter Angelil og forsvarernes oppfatning under enhver omstendighet utmålt for strengt, idet retten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at Morten Angelil gav opplysningene om utenlandsformue og inntektene til myndighetene før etterforskningen mot Morten Angelil startet. Likeledes at retten ikke har tatt hensyn til at forholdene han nå er straffet for ligger langt tilbake i tid, og den tid det har tatt å etterforske saken, noe Angelil ikke kan være ansvarlig for. Angelil vil derfor anke den skatterettslige delen av dommen.»

Privatøkonomi
Populært