Høy inntekt – dårlige betalere

HØY LØNN GIR INGEN GARANTI: Menn som tjener bra gjør ikke nødvcendigvis opp for seg, viser ny rapport fra inkassobransjen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
HØY LØNN GIR INGEN GARANTI: Menn som tjener bra gjør ikke nødvcendigvis opp for seg, viser ny rapport fra inkassobransjen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Høy inntekt og formue er ikke noen garanti mot mislighold av gjeld. Inkassobransjen har mange eksempler på menn med høye inntekter som ikke betaler det de skylder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Ved utgangen av første halvår 2012 hadde 223.500 personer betalingsanmerkninger. Aldersgruppen 36 til 45 er den verste, og denne gruppen står alene for 62.500 eller 28 prosent alle anmerkningene, forteller direktør Eivind Follestad i Norges Kreditorforbund.

Verstinger

Han kan legge fram eksempler på folk med inntekter mellom 500.000 og 1 million kroner som har flere titalls betalingsanmerkninger. Det verste eksemplet er en mann på 41år fra Akershus med 103 anmerkninger. Han tjente nesten 1 million kroner. De øvrige på en liste med ti verstinger er middelaldrende menn bosatt i de største byene. To menn med inntekt godt over millionen hadde begge rundt 50 betalingsanmerkninger.

– Noe av årsaken til at menn i gruppen 36 – 45 har flest anmerkninger, er at den største lånebelastningen ligger her. Mange har store boliglån, kanskje studielån som fortsatt løper og andre typer lån. Men ser vi på betalingsanmerkningene, finner vi mange som har inntekter langt over middels. Så det blir for enkelt å si at alle har betalingsproblemer fordi de har problemer med økonomien. Her er det nok både vilje og moral det skorter på.

Flere dårlige betalere

Inkassobransjen får stadig mer å gjøre. Lav arbeidsledighet og lav rente gjør oss ikke til bedre betalere.

I første halvår 2012 kom det inn 3,1 millioner nye saker til inkassoforetakene her i landet. Det er en økning på 4 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor. Til sammen 65 milliarder kroner i inkassogjeld ble behandlet av norske inkassoforetak. Det er det høyeste beløpet noensinne.

Tallene viser at de dårligste betalerne bor i Finnmark. Der har 7,9 prosent betalingsanmerkninger tett fulgt av Østfold med 7 prosent.

I motsatt ende finner vi Sogn og Fjordane, der bare 3,3 prosent er så sene med betalingen at de får anmerkninger. Landsgjennomsnittet er 5,6 prosent.

Betaler ikke mobilen

Mobiltelefonen er blant de fem varer og tjenester som nordmenn er minst flinke til å betale for i tide. På den samme fem-på-topp-listen finner vi kredittkortgjeld, egenbetaling i SFO/barnehage, strøm og bredbånd.

Tallene for mislighold viser at ungdom mellom 18 og 26 år får stadig flere betalingsanmerkninger mens kvinnene er på god vei til å bli like dårlige betalere som menn.

– Vi ser at høytlønte kvinner er den gruppen som øker sterkest når det gjelder betalingsanmerkninger. Kjønnsrollemønsteret har jevnet seg ut, og det kan se ut som om kvinner har overtatt uvaner fra menn.

Farlig renteoppgang

– Kvinner er nok fremdeles mer moralske og mer samvittighetsfulle enn menn. De har gjerne bedre styring på egen økonomi. Men de kommer etter, ikke minst kvinner med høy inntekt, sier Follestad.

Renten ligger historisk lavt i Norge nå, og det er lett å få kreditt. Økonomer varsler at renten vil gå opp i løpet av noen år. Med den mer avslappede holdningen til gjeld og forpliktelser vi har utviklet i Norge, kan dette føre til betydelige problemer for mange.

– Hvis man får en renteoppgang som fører til at mange får problemer med boliglånet, så vil det virke inn på andre typer lån og regninger som må betales. I en del familieøkonomier med høy gjeld og stor belåningsgrad fra før kan dette gi stygge utslag, sier direktøren i Kreditorforbundet.

Personvernpolicy