Åpen for alle - alltid

Fortsatt sterk kritikk av Nav

Nav får sterk kritikk av Riksrevisjonen. Foto: ABC Nyheter/Andreas H. Lunde
Nav får sterk kritikk av Riksrevisjonen. Foto: ABC Nyheter/Andreas H. Lunde
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ikke gode nok, sier riksrevisor Jørgen Kosmo om saksbehandlingsrutinene hos NAV. Svært mange brukere får ikke de ytelsene de skal ha fra, slår Riksrevisjonen fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sju år etter at Nav ble etablert, slår Riksrevisjonen i nok en gang fast at etaten gjør mange feil. I årets rapport gjelder det blant annet feil i blant annet utbetalinger av arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og pensjon.

- Feilprosenten er alt for høy. Saksbehandlingsrutinene er ikke gode nok, sier riksrevisor Jørgen Kosmo på pressekonferansen da revisjonens gjennomngang av statens regnskaper for 2011 ble lagt fram.

Revisjonen viser at det er funnet feil i utbetalingene til brukerne i 13 prosent av de kontrollerte sakene om arbeidsavklaringspenger (AAP), i 11 prosent av sykepengesakene og i hele 21 prosent av foreldrepengesakene, slår en fast.

Les også: Tviler på regjeringens politimål

Seks prosent av vedtakene om uførepensjon og alderspensjon med tidligere uførepensjon er også feil.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Svekket omdømme

Riksrevisjonen har sin revisjon brukt de samme opplysningene som var tilgjengelige da etaten behandlet sakene.

«Feilene skyldes dermed svikt i saksbehandlingen. Et slikt omfang av feil vil på sikt svekke etatens omdømme», heter det i dokument nr 1 som ble lagt fram i dag, torsdag.

- NAV er uten tvil den institusjonen som Riksrevisjonen bruker størst ressurser på, sier Kosmo.

I tillegg er informasjonssikkerheten i etaten fortsatt ikke god nok.

Les også: For lang behandlingstid for pasientbehandlingsklager

Riksrevisjonen har gjentatte ganger kritisert Navs informasjonssikkerhet. Selv om Nav har iverksatt en rekke tiltak, mener revisjonen at det fortsatt er mangler. Blant annet pekes det på at mange ansatte har mer omfattende brukerrettigheter enn det er behov for

Til tross for manglende undersktreket Kosmo også at man har sett betydelige forbedringer de siste årene hos NAV.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Jeg har god tro på at NAV skal bli bedre, sier han og minner om at etaten har stor betydning for folk flest.

Les mer om riksrevisjonens rapport:

- Svært alvorlig at Helsedirektoratets regnskap på 36 milliarder kan ikke kontrolleres

Forsvaret bryter reglene for innkjøp

Giske kritiseres for manglende kontroll med Altinn

Kritiske svakheter ved IKT-sikkerhet i politiet