Skattelistene viser ikke hvor mye man egentlig tjente

Skattelistene kan lett virke misvisende. Foto: DinSide
Skattelistene kan lett virke misvisende. Foto: DinSide

Det er nettoinntekten som fremkommer i ligningstallene – sjekk hvordan du kommer nærmere sannheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DinSide Det er ikke mulig å søke i årets skattelister hos DinSide eller andre nettaviser. Ordningen ble avviklet etter et vedtak i Stortinget sommeren 2011. Vil du sjekke ligningstallene for 2011 må du til skatteetaten.no

Dette trenger du for å sjekke

Slik leser du tallene

Skattelistene inneholder informasjon om innbetalt skatt, nettoinntekt og nettoformue for forrige skatteår. I tillegg inneholder de fullt navn, fødselsår, postnummer og -sted.

Skatt er det du betalte i skatt på lønnsinntekten, i tillegg til skatt på kapitalinntekter og eventuell formue. Har du fri bruk av mobil og bredbånd i jobben, vil skatten på disse frynsegodene medregnes her.

Nettoinntekt er det du fikk i lønn, kapitalinntekter og naturalytelser – minus fradrag som personfradrag, minstefradrag og kostnader til barnehage og SFO.

Skattytere med høy gjeld kan få nettoinntekten kraftig redusert som følge av rentefradraget.

Vil du finne ut hvor mye de de søker på egentlig tjener? Vår nysgjerrigperkalkulator hjelper deg med regnestykket.

Nettoformue viser om du har større verdier enn størrelsen på gjelden din. For bolig og fritidsbolig er ligningsverdien langt lavere enn markedsverdi. Sånn sett er også oppgitt nettoformue lavere enn de reelle verdiene man eier.

Les også: Mindre skatt på formue i neste års statsbudsjett

Så høy er inntekten egentlig

Hvis inntekten fremstår som lav i ligningstallene, viser eksempelet under hvorfor det blir slik:

Brutto lønnsinntekt: 543.500 + finansinntekter: 10.000 – minstefradrag: 78.150 – personfradrag: 45.350 – rentefradrag: 70.000 – andre fradrag: 10.000* = Nettoinntekt: 350.000 *Eksempelvis fagforeningskontigent og gaver til veldedige organisasjoner.

Vil du finne ut hvor mye de de søker på egentlig tjener? Vår nysgjerrigperkalkulator hjelper deg med regnestykket.

Enkelte er fjernet fra skattelistene

Man kan ikke velge bort oppføring i skattelistene, men det er likevel noen personer du ikke finner i listene:

  • Personer med sperret adresse
  • Personer der opplysninger fra skattelistene kan avsløre konfidensiell informasjon (sykehus, fengsel osv.)
  • Barn under 13 år
  • Barn mellom 13 og 16 år bosatt i fosterhjem
  • Personer uten fast bopel

Personvernpolicy