Meny

700 millioner kroner til sikring av regjeringsbygg

700 millioner kroner ekstra til sikring og utbedring av regjeringsbygninger er lagt inn i årets statsbudsjett. Her H-blokken i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Foto: NTB Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet (FAD) vil bevilge 700 millioner kroner til sikring og utbedring av regjeringsbygninger neste år.

Midlene skal blant annet brukes til å sikre og utbedre regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli, samt sikre de midlertidige erstatningslokalene.

Midlene skal også gå til husleie for erstatningslokalene og økt bemanning til vakthold.

I tillegg er det satt av midler på Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets budsjett til sikringstiltak for disse to departementene og på Statsministerens kontor.

Regjeringen vil bruke brorparten av Justisdepartementets budsjett neste år til å følge opp 22. juli-kommisjonenes forslag til bedre beredskap.

22. juli-kommisjonen konkluderte med at svikten 22. juli i stor grad handlet om dårlig ledelse, kultur og kommunikasjon.

Regjeringen foreslår derfor å bruke 40 millioner kroner for å styrke den sentrale kriseledelsen i Justisdepartementet.

Politiet får mer

Regjeringen vil også bruke 25,5 millioner kroner på et endringsprogram i Politidirektoratet, for å forsterke kompetanse og gjennomføringskraft. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslås styrket med 45 millioner kroner for å bedre arbeidet med øvelser, planverk, analyse og tilsyn.

Det foreslås videre å bruke 20 millioner kroner til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer, samt 30 millioner kroner til nye straffesakssystemer.

Det bevilges 10 millioner kroner til planlegging av et nytt samlet beredskapssenter på Alnabru.

Regjeringen vil øke bevilgningen til politiet med 150 millioner kroner til økt bemanning, samt øke bevilgningene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 30 millioner kroner.

I neste års budsjett foreslås det å styrke redningshelikoptertjenesten med 350 millioner kroner for å sikre videre drift og ivareta økende vedlikeholdsbehov for Sea King-helikoptrene.

Se og hør det viktigste fra finanstalen her.

Økt samfunnsberedskap

Nasjonal sikkerhetsmyndighet gis et historisk løft i budsjettforslaget for neste år med en bevilgningsøkning på over 30 prosent.

Totalt bevilges 177 millioner kroner, en økning på 44 millioner. Dette for å styrke Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter.

Totalt foreslår regjeringen en reell økning i bevilgningene til Forsvaret på 300 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år.

Det skal bli mer trening, styrket beredskap og tilstedeværelse i nordområdene og anskaffelse av mer moderne materiell.

I første år av den nye langtidsplanen for Forsvaret legger regjeringen opp til et budsjett på 42,2 milliarder kroner. Intern frigjøring av ressurser betyr at forsvarssektoren samlet styrkes med 568 millioner kroner, ifølge Forsvarsdepartementet.

Dette betyr statsbudsjettet for din økonomi

- Vi er alle budsjettvinnere

Stoltenberg: – Tidenes løft for vei og bane

- Norge kan ha godt av en krise

Les alt om statsbudsjettet 2013

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært