Meny

Investerer 100 millioner kroner i forskning på skatt:

11 prosent betalte for svart arbeid

Ifølge Skattedirektoratet er skatteunndragelser vanlig i flere bransjer i Norge. Nå investerer staten sammen med flere samarbeidspartnere 100 millioner kroner i to nye skattesentre som skal få frem oppdatert kunnskap om skatt. Foto: Berit Keilen / Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Omtrent 385.000 nordmenn har betalt for svart arbeid de siste to årene, og det er vanlig å unndra skatt i flere bransjer i Norge. Det skal to nyåpnede sentre for skatteinnkreving bidra til å motvirke.

Ifølge Skattedirektoratet er det store skatte- og avgiftsunndragelser i flere bransjer i Norge. Samtidig viser undersøkelser at så mange som omtrent 385.000 nordmenn har betalt for svart arbeid de siste to årene.

19. september i år ble to nye skattesentre, Norwegian Center for Taxation (NoCeT) og Oslo Fiscal Studies (OFS) offisielt åpnet av finansminister Sigbjørn Johnsen. 100 millioner kroner er investert i skattesentrene for å få frem oppdatert kunnskap om skatt, skatteunndragelser og etterlevelse i Norge.

Les også: Tar momskamp til Stortinget

Unndragelser vanlig i flere bransjer

Ifølge Skattedirektoratet eksisterer det ingen anslag for hvor stor andel skatt som blir undratt i Norge.

Internasjonalt har flere skatteadministrasjoner anslått omfanget av den svarte økonomien. Det svenske Skatteverket, som er nærmest å sammenligne seg med, uten at det gir noen eksakt pekepinn, har anslått at det samlede skattegapet for alle skattearter utgjør omtrent fem prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Direktør for Regionavdelingen i Skattedirektoratet, Øivind Strømme, sier imidlertid at skatte- og avgiftsunndragelser er vanlig i flere bransjer i Norge.

- Selv om vi ikke har eksakte tall på hvor mye som er unndratt i skatt og avgift, viser våre undersøkelser at skatte-og avgiftsunndragelser er høye i flere bransjer. Blant annet gjelder dette innenfor bransjer som snekker og renhold/vask, men også innenfor restaurant, bilpleie og generelt innen bygg-og anleggsbransjen, sier han til ABC Nyheter.

Strømme sier Skattedirektoratet også er opptatt av at det økte antallet utenlandske arbeidsgivere- og arbeidstakere som kommer til Norge, registrerer seg på riktig måte slik at de betaler den skatt som de skal etter reglene.

Les også: Mener Høyre bløffer om skattekutt

- En forutsetning for velferdssamfunnet

Formålet med satsingen på de nye skattesentrene er å bygge et sterkt fagmiljø rundt skatteforskning i Norge.

- De to nye sentrene innebærer en vesentlig styrking av det skatteøkonomiske fagfeltet i Norge, og jeg forventer at de vil gi oss viktig kunnskap som Finansdepartementet kan bruke i videreutviklingen av skattesystemet, sa finansminister Sigbjørn Johnsen på åpningen.

Ifølge Johnsen er et velfungerende skattesystem en forutsetning for et velferdssamfunn som det norske, og finanskrisen i Europa viser hvor viktig det er med et godt regelverk og effektiv innkreving.

Oslo Fiscal Studies (OFS) er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og egeninnsats fra Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Norwegian Center for Taxation (NoCeT) etableres ved NHH i samarbeid med Samfunn- og næringsforskning (SNF) med midler fra Norges forskningsråd, Skattedirektoratet og egeninnsats fra NHH.

I tillegg til direktefinansiering bidrar Skatteetaten med data til forskningen.

Les også: - Jeg flyktet fra systemet

11 prosent betaler for svart arbeid

- Det er viktig for Skatteetaten at vi både kjenner og forstår omgivelsene. Tidligere forskning har basert seg på de økonomiske virkningene av skatt, men i arbeidet for bedre etterlevelse er det avgjørende at vi har kunnskap om hvorfor noen velger å unndra, mens andre ikke gjør det. På den måten kan vi tilpasse oss og dermed jobbe mer i forkant, sa skattedirektør Svein Kristensen på åpningen.

Termen skatteunndragelser kan brukes på en rekke områder; alt fra svart arbeid til unndragelser av det norske skattefundamentet.

- Hvis vi snakker om svart arbeid viser våre undersøkelser at omtrent 11 prosent av oss sier de har betalt for svart arbeid de 2 siste årene, sier Strømme til ABC Nyheter.

11 prosent av Norges befolkning vil tilsvare omtrent 385.000 personer. Skattedirektoratet mener imidlertid at deres indikasjoner viser at etterlevelsen på skatt i norge er relativt høy.

- En viktig årsak til dette er at arbeidsgiverne i Norge er pålagt å trekke skatt og sende den til Skatteetaten. Innenfor personbeskatning er det mange land i verden som ikke har en slik ordning med såkalt tredjepartsinnberetning, og i disse landene må skatteadministrasjonen selv kreve inn skatten av hver enkelt skattyter, sier Strømme.

Rundt 3,5 millioner skatteytere har nå fått sitt skatteoppgjør for i år, og det er hittil samlet utlignet skatt og avgifter for rundt 334 milliarder kroner. Rundt 2,6 millioner skatteytere har fått penger til gode, mens omtrent 660.000 skatteytere har fått i underkant av 12 milliarder kroner i restskatt.

Les også:

- Stikk, din rike jævel

Norwegian-piloter etterforskes for skattesnusk

Statoil-konsulent dømt til å betale nær sju millioner

Les flere økonominyheter

Les flere nyheter

Populært