Fire nye år med melk og honning

THE ONLY WAY IS UP: Den norske velstanden ser ut til å bare fortsette å øke, til tross for euro- og finanskrisedominans i andre land vi liker å sammenligne oss med. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
THE ONLY WAY IS UP: Den norske velstanden ser ut til å bare fortsette å øke, til tross for euro- og finanskrisedominans i andre land vi liker å sammenligne oss med. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Økt sysselsetting, høyere lønnsvekst, lav prisøkning og lave renter. Utsiktene er gode for den jevne norske forbruker de nærmeste årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men for konkurranseutsatt næringsliv er bildet et ganske annet. Det kommer tydelig fram i Statistisk sentralbyrås analyse av konjunkturtendensene i norsk økonomi.

– Konjunkturoppgangen som satte inn våren 2011, er ventet å fortsette i minst fire år til. Men utviklingen i næringene går i svært ulik fart, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB.

Les også: Beroliges av «skrekkeksempelet» Norge

Mens olje- og gassnæringen går så det griner, er utviklingen langt vanskeligere i tradisjonell, eksportrettet industri. Unntaket er leverandørindustrien til oljesektoren, som også nyter godt av rekordstore investeringer.

Sammensatt bilde

Veksten i Norge er lav sammenlignet med tidligere konjunkturoppganger. Forklaringen er først og fremst det dystre bildet ute i Europa, der ledigheten stiger og oppgangen uteblir.

At den sterke kronen forventes å styrke seg ytterligere mot euroen, er ingen god nyhet for eiere og ansatte i industribedrifter.

– Svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne og svak vekst ute, vil føre til svært beskjeden vekst i norsk eksport uten petroleum, anfører Eika.

Først i 2015 forventer SSB at den tradisjonelle vareeksporten vil passere toppnivået fra før finanskrisen. Dette bildet står i grell kontrast til anslaget for investeringer i olje og gass, som aldri har vært høyere enn for neste år.

Les også: - Fjern formueskatten, øk skatten på boliger!

Også bygg- og anleggsbransjen samt oppdrettsnæringen og i noen grad kraftforsyningen kan vente sterk vekst framover. Det samme er tilfellet for tjenesteytende virksomheter, mener SSB. Særlig gode er prognosene for IKT-bransjen og selskaper som tilbyr tjenester til oljeindustrien.

Lave renter

Det lave norske rentenivået kommer til å vare ett år til, men fra neste sommer vil styringsrenta gradvis bli satt opp. Fram til 2015 vil en gradvis renteøkning føre til at utlånsrenta vil være oppe i overkant av 5 prosent, skriver SSB i sine nye konjunkturtendenser.

Les også: H&M-leverandør betaler 215 kroner i månedslønn

Årslønnsveksten i 2012 er med 4,2 prosent antatt å bli som i fjor. I 2015 anslår SSB en lønnsvekst på 4,5 prosent. Samme år tror byrået at Norges Banks berømmelige inflasjonsmål på 2,5 prosent vil bli nådd.

– Høy vekst i reallønn, sysselsetting og stønader bidrar til at husholdningenes realinntekter øker klart i 2012. En betydelig del av inntekten spares, og sparingen vil ifølge beregningene komme over 9 prosent av disponibel inntekt, anfører SSB.

På tross av husholdningenes forsiktige pengebruk, forventes en klar vekst i konsumet i år. Først når rentene stiger om noen år, vil veksten dempes.

Boligpriser

Om husholdningene er nøkterne i sitt forbruk, er det lite som er nøkternt ved boligprisene. I andre kvartal var de 23 prosent høyere enn før finanskrisen.

– Utsiktene til en lang periode med lave renter og høy inntektsvekst medfører at veksten i boligprisene trolig fortsetter i om lag uforandret takt, sier Eika.

Les også: Så mye må du tjene for å kjøpe egen bolig

Han tror ikke vi er inne i en boligboble, men understreker at en økt rente vil føre til fall i boligprisene, slik tilfellet var da finanskrisen slo inn over landet i 2009.

SSB venter ellers en liten økning i arbeidsledigheten til neste år, før den igjen antas å synke. Men utslagene er moderate, til tross for at arbeidsstyrken og yrkesaktiviteten har økt markant. De fem siste kvartalene har 75.000 flere fått jobb – 16.000 i offentlig sektor, resten i privat næringsliv.

Les også:

Nordmenn sparer mer enn før

- 50 prosent sjanse for kollaps av eurosonen

Nå kan du gjøre et toll-kupp

Les flere nyheter

Personvernpolicy