Meny

Ser du forskjellen?

Ser du forskjellen?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om disse to riggene er helt identiske, koster den til venstre 450 millioner kroner mer. Svaret har du her.

Særnorske regler og forhold gjør at det koster langt mer å leie en borerigg på norsk sokkel enn andre steder. Kostnadene for å bore brønner har eksplodert.

– Vi har sett en dobling av kostnadene for boring av utvinningsbrønner de siste ti årene, sier Eivind Reiten, som i mange år ledet oljeselskapet Norsk Hydro.

Olje- og energidepartementet oppnevnte i desember ifjor en ekspertgruppe ledet av Eivind Reiten som skulle se på hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel er så begrenset. I dag overrakte Reiten sin rapport til olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les også: Venstre frykter lønnsveksten i oljeindustrien

Boringen kan koste mer enn plattformen

Ved overleveringen pekte Reiten på at mediene ofte skriver om nye plattformer eller budsjettoverskridelser på noen prosent, men sjelden om borekostnadene som ofte er vel så store.

- Halvparten av kostnadene på norsk sokkel er borekostnader. Det samlede borebudsjettet i 2012 er på rundt 80 milliarder kroner. Det er enorme kostnader, sier han.

Tilgangen til borerigger i Norge begrenses kraftig at de store kostnadene for regelverkstilpasninger. På toppen av det kommer høye driftskostnader som følge av den særnorske rotasjonsordningen for offshoreansatte. De høye riggkostnadene har plaget norsk oljebransje i mange år.

- Merkostnadene for å komme inn på norsk sokkel vedvarer på urovekkende høyt nivå, sier Reiten. I rapporten han presenterte torsdag viste han til eksempelet med de to riggene "Maersk Reacher" og "Maersk Resilient".

Les også: Statoil tar seismikk-pause for makrellens skyld

Norsk regelvelde

De to søsterriggene er identiske og var ifjor klare for overføring til henholdsvis norsk og britisk sokkel.

Begge riggene skulle gjøre tilnærmet like oppdrag i Nordsjøen og ble hyret inn av store internasjonale oljeselskaper. Begge riggene gikk til verft for tilpasning til de særnorske og britiske kravene, men mens regningen på Resilient kom på 30 millioner dollar før riggen var klar for britisk sektor, kostet REachers oppgradering 100 millioner dollar. Med tillegg av tapte arbeidsdager fordi den norske riggen brukte dobbelt så lang tid på å bli tilpasset norske regler, kostet riggen som skulle arbeide i Norge eieren 76 millioner dollar eller 450 millioner kroner mer enn den som skulle til britisk sektor av Nordsjøen.

- Merkostnaden er på mer enn 70 millioner dollar, og det er i hovedsak på grunn av regeltilpasninger, forteller Reiten.

- Kostnadene på norsk sokkel er i snitt 40-45 prosent høyere enn i Storbritannia og det selv om vi borer under samme forhold i Nordsjøen.

Ikke bare særnorske krav og regler fordyrer og gjør at det finnes veldig få borerigger på norsk sokkel. I tillegg er driftskostnadene langt høyere på grunn av høye personellkostnader. Ifølge rapporten koster det mellom 50.000 og 75.000 dollar per dag mer å operere i Norge enn i Storbritannia på grunn av personellkostnader.

Les også: Opprør blant riggmannskap

Forårsaker fall i oljeproduksjonen

De mange særnorske kravene slår direkte ut i den svake norske oljeproduksjonen det siste tiåret, mener Reiten.

- Det blir boret færre brønner enn oljeselskapene planlegger. Man har en oppfatning av hvor mye man bør bore, men man får ikke realisert boringene man planlegger. Man klarer heller ikke å holde opp den olje- og kondensatproduksjonen man planlegger, sier Reiten og legger til at det er "ekstrem korrelasjon" mellom antall borede produksjonsbrønner og den norske petroleumsproduksjonen.

Reiten minner om de enorme fortjenestemulighetene ved å få ned borekostnadene. Hvis man får ned bore- og brønnkostnadene med 30 prosent er et konservativt anslag at man kan spare 500 milliarder kroner. I tillegg, hvis man ved å gjøre det billigere og enklere å få tak i rigger slik at man får tak i bare 10 prosent ekstra av oljen som med dagens kostnadsnivå blir for dyrt, kan man tjene 1000 milliarder kroner ekstra, ifølge Reiten.

- Avgjørende for sokkelen

Nå vil olje- og energiminister Ola Borten Moe se på mulighetene for å øke lønnsomheten ved boring i Norge.

- Nå begynner arbeidet med å se på tiltakene som ekspertgruppen har foreslått. Rapporten vil bli sendt på en offentlig høring for å kunne få det mest omfattende grunnlaget for dette arbeidet, sier Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

- Jeg er opptatt av kostnadsnivået på norsk sokkel. Tilgang til rigg og kostnadene forbundet med rigg er avgjørende for den aktiviteten som gjøres på sokkelen. Vi ønsker at lønnsomme prosjekter skal iverksettes til det beste for Norge, sier Moe.

Les flere nyheter

Privatøkonomi
Populært