10 tips i siste liten

Ikke glem disse fradragene

Bruk rettledningen til selvangivelsen, dersom du lurer på hvordan noe skal føres. Den finner du også på Skatteetatens nettsider. Foto: ABC Penger
Bruk rettledningen til selvangivelsen, dersom du lurer på hvordan noe skal føres. Den finner du også på Skatteetatens nettsider. Foto: ABC Penger

Skatteetaten advarer mot å ta for lett på jobben med selvangivelsen. Sjekk om du har fått med deg disse fradragene, før du leverer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frist for levering av selvangivelsen er kommende mandag (30. april), og det begynner dermed å haste med å ta den siste sjekken før endelig levering.

Skatteetaten minner om at alle må ta seg tid til å gå gjennom selvangivelsen, for å se om alle de forhåndsutfylte tallene stemmer. Hver enkelt skattyter har selv ansvar for å melde om eventuelle feil og mangler, men Skatteetatens inntrykk er at folk er for dårlig på jobben med å gå gjennom selvangivelsen.

Risikerer tilleggsskatt

- Det virker som noen, når de ser av den foreløpige skatteberegning at de får tilbake penger på skatten, sier seg fornøyd uten å sjekke om de har krav på mer, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst i en pressemelding.

Hun minner også om at du kan få en hard straff for å ikke å melde inn eventuelle inntekter som ikke står oppført i selvangivelsen.

- Glemmer du å oppgi inntekter, risikerer du å bli ilagt tilleggsskatt, sier Andersen.

Skatt Øst fant 315 millioner uoppgitte kroner fordelt på ca 6800 saker, ved kontroll av uoppgitte lønnsinntekter på fjorårets ligning.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er også kjedelig å tape penger, fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt på selvangivelsen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og videre i denne artikkelen skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort:

- Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i selvangivelsen.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn , og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner

Bruk post 3.2.10

Les også: Pass på at du får foreldrefradraget

- Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Les også: Slik blir utleieinntekter skattefrie

Utleieregnskapet fører du i skjemaet RF-1189.

Overskudd føres i post 2.8.2. Underskudd føres i post 3.3.12.

- Fagforeningskontingenten

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 3.660 kroner i fagforeningskontingent.

Bruk post 3.2.11

- Gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon.

Les også: Skatteetaten belønner gavmildhet

Bruk post 3.3.7

- Pendlerfradrag

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget). Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp:

PostForutsetningSum
Kost240 døgn * 189 kroner45 360
Losji3.000 * 12 måneder36 000
Reise21.000 km * 1,50 kr17 550
Totalt fradrag98 910
Skattebesparelse27 695

For reise er det beløp utover 13.950 kroner som kan trekkes fra. I dette eksemplet er fradraget 98.910 kroner, noe som gir 27.695 kroner i lavere skatt.

Bruk postene 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9

Les også: Pendlere har krav på solide fradrag

- Renter av private lån

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver, og på lån du har privat. Du kan også føre opp kostnader til takst og tinglysingsgebyr i forbindelse med refinansiering av lån.

Bruk post 3.3.1

- Reisefradrag

Det er bare reiseutgifter over 13.950 kroner som gir fradrag. Det vil si at du må ha mer enn 20 km til jobben i 2011 (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

For skatteåret 2011 får du 1,50 kroner per kilometer opp til 35.000 km. Fradragssatsen synker til 0,7 kroner ved passerte 35.000 km.

Det spiller ingen rolle hvordan du kommer deg på jobb. Standardsatsene gjelder uansett.

Bruk post 3.2.8

Les også: Dette har du har krav på av reisefradrag

- Store sykdomsutgifter

Hvis du har hatt «uvanlig store sykdomsutgifter» for egen sykdom eller andre du forsørger, kan du ha rett til særfradrag. For å få fradrag må du dokumentere/sannsynliggjøre utgifter som minst tilsvarer særfradraget på 9.180 kroner. Hvis de er over dette nivået, får du fradrag for hele beløpet. Hvis de er under, får du null i fradrag. Sykdommen må ha vart i to år, eller at den antas å vare i over to år.

I år er det spesielt viktig å sørge for å få særfradraget for store sykdomsutgifter. Årsaken er at sykefradragsordningen skal fases ut over de neste tre årene.

Bruk post 3.5.4

Les også: Du kan få skattefradrag for sykdom

- Underholdsbidrag

Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle. Det er barnebidrag som ikke lenger kan trekkes fra.

Bruk post 3.3.3

- Skatteklasse

Pass spesielt på hvis du har blitt enslig forsørger nylig. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 12.208 kroner å bli lignet i skatteklasse 1 hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

Les også: Pass på at du er i riktig skatteklasse

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden