Børsen godtar ikke verdivurdering

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Styret i Statoil Fuel & Retail har bundet seg til masten. Dét reagerer Børsen på og overprøver selskapet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo Børs krever at styret i Statoil Fuel & Retail (SFR) utarbeider en ny uavhengig verdivurdering av tilbudet fra kanadiske Couche-Tard.

Bakgrunnen er blant annet at styret i forbindelse med sin anbefaling av budet, også har inngått en avtale med tilbyder om ikke å oppfordre til andre bud, opplyser kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs til DN.no fredag.

- Begrunnelsen er at anbefalingen er fremsatt i forståelse med Couche-Tard. Derfor ønsker vi en uavhengig vurdering, sier han.

Kjente eksperter

(SFR) offentliggjorde via børs fredag morgen to vurderinger av tilbudet fra Couche-Tard, såkalte «fairness opinions». Men disse er gitt av SFRs egne finansielle rådgivere ABG Sundal Collier og Merrill Lynch, som gir tommelen opp for budet. Meglerhusene var også de mest sentrale rådgiverne i børsnoteringen av (SFR) i 2010.

- Men har dere ikke mottatt vurderingene fra ABG og Merrill Lynch?

- Jo, men vi ønsker en uavhengig én, sier Eikrem.

- Er ikke disse uavhengige nok?

- Vi mener det bør én vurdering til, sier han.

Kravet til uavhengige vurderinger av bud i en oppkjøpssituasjon, der tilbudet er fremsatt i forståelse med selskapets styre, er nedfelt i verdipapirhandelloven (se faktaboks under) og avgjøres av tilsynsmyndigheten, som er Børsen.

Et slikt krav er også ofte funnet i børsnoterte selskapers retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Dette gjelder også i SFRs tilfelle. Reglene og anbefalingene skal sikre at samtlige aksjonærers interesser blir ivaretatt. Nå forkaster altså Børsen (SFR)-styrets to forslag.

I meldingen fra (SFR) fremgår det at Børsen vil innhente ytterligere uavhengige «fairness opinions» Dette ble senere korrigert til at det er selskapet selv som skal innhente disse.

Eikrem bekrefter at børsen har instruert selskapet. Det er heller ikke unormalt at børsen krever slike vurderinger, som også gjort da Cisco Systems kjøpte Tandberg i 2009, påpeker han.

Ønsker uavhengighetserklæring

I anbefalingen av budet, som har vært uten konkurranse, har styret i (SFR) forbeholdt seg retten til å trekke sin tilslutning i tilfelle et mer gunstig konkurrerende bud blir annonsert, som ikke matches av Couche-Tard innen fem virkedager etter varsling. Styret har imidlertid frasagt seg retten til å innhente andre tilbud.

«Som del av avtalen med Couche-Tard, har styret inngått en avtale om ikke å anmode om tilbud fra andre tredjeparter», heter det i børsmeldingen som ble sluppet i forbindelse med budet onsdag.

- Det er sånne type forhold som gjør at vi er ute etter en uavhengighetserklæring, sier Eikrem.

Ikke uavhengige nok

§ 6-16. Selskapets uttalelse om tilbudet

(1) Når det fremsettes tilbud etter reglene om tilbudsplikt, skal selskapets styre utarbeide og offentliggjøre et dokument som inneholder styrets begrunnede vurdering av tilbudets konsekvenser i forhold til selskapets interesser, herunder hvilken effekt tilbudsgivers strategiske planer som angitt i tilbudsdokumentet vil kunne få for de ansatte og for lokaliseringen av selskapets virksomhet. Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidt de bør akseptere tilbudet eller ikke, skal det redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette. Det skal også opplyses om styremedlemmenes og daglig leders eventuelle standpunkt til tilbudet i egenskap av aksjeeiere i selskapet. Dersom styret innen rimelig tid mottar en særskilt uttalelse fra de ansatte om tilbudets innvirkning på sysselsettingen, skal denne vedlegges dokumentet.

(2) Uttalelsen skal foreligge senest én uke før tilbudsperiodens utløp.

3) Uttalelsen skal sendes tilbudsmyndigheten, og gjøres kjent for aksjeeierne og de ansatte.

(4) Er tilbud fremsatt av noen som er medlem av styret i selskapet, eller er tilbudet fremsatt i forståelse med selskapets styre, avgjør tilbudsmyndigheten hvem som skal avgi uttalelse som nevnt i første ledd på vegne av selskapet.

Kilde: Verdipapirhandelloven, Lovdata.

Les også:

Gigantstraff for Statoil dersom salget kollapse r

Snubler i egne regler

Hardt ut mot salg av Statoil-stasjonene

Overrasket over at ikke flere ble spurt

- Har ikke vært i kontakt med andre aktører

Besøkte over 200 Statoil-stasjoner

Selger Statoil Fuel & Retail

Personvernpolicy