Åpen for alle - alltid

- Ikke vent med boligkjøp

- Boligprisene kan korrigere, men å sitte og vente på at boligprisene skal korrigeres ned - for så kjøpe, er en dristig øvelse, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets (foto: Scanpix).
- Boligprisene kan korrigere, men å sitte og vente på at boligprisene skal korrigeres ned - for så kjøpe, er en dristig øvelse, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene skal flate ut, men sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets anbefaler ikke folk å vente på prisnedgang i boligmarkedet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Boligpriser

Dette tjener du på boligen din
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Eie eller leie
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Investering i utleiebolig
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Nye makroanslag som DNB Markets la frem idag viser at boligprisene skal fortsette oppover de nærmeste årene, men i saktere tempo.

Meglerhuset forventer at prisoppgang på bruktboliger faller fra 4,7 prosent i 2012 til 2,6 prosent i 2015.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets peker på flere årsaker til at prisene fortsatt skal opp: Blant annet god inntektsvekst, lav arbeidsledighet og boligmangel i kombinasjon med forventet befolkningsvekst.

Prisoppgangen blir ifølge meglerhuset noe dempet som følge av høyt prisnivå, strengere egenkapitalkrav og gradvise renteøkninger.

- Dristig å vente på korrigering

Dørum er likevel klar på at en bør si opp leiekontrakten og heller kjøpe bolig om en har mulighet.

- Mitt syn på dette er at boligprisene kan korrigere, men å sitte og vente på at boligprisene skal korrigeres ned - for så kjøpe, er en dristig øvelse. Det å la være å kjøpe handler mest om at du enten ikke tåler en sannsynlig renteøkning eller bare skal bli boende på et område i et begrenset tidsrom, og av den grunn kan bli tvunget til å selge, sier sjeføkonomen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prognoser for bruktboligprisene i DNB-rapporten som ble lagt frem idag:

2012201320142015
4,70%4,40%3,00%2,60%

Ifølge DNB Markets' prognoser for boligpris- og renteutvikling i kombinasjon med behovet for mer egenkapital som følge av boligprisvekst, ser det ut til at det bare blir vanskeligere for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet.

En typisk etablererbolig som kostet 2 millioner kroner ved årsskiftet, vil koste drøyt 2,3 millioner kroner ved utgangen av 2015, hvis DNB Markets’ prognoser slår til. Det tilsvarer en økning på 15 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Med dagens krav til egenkapital holdt det å stille med 300.000 kroner i egne midler ved nyttår, mens du om fire år må ha 345.000 kroner i egenkapital for å kjøpe tilsvarende bolig.

Høyere renter

Til tross for en forventet lavere prisoppgang enn tidligere, mener Dørum det ikke vil bli lettere for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Kombinasjonen av at Finanstilsynet strammer inn og at prisene presses opp i pressområder, vil sannsynligvis gjøre at gjennomsnittsinntektens kjøpekraft i dette segmentet vil bli enda dårligere, sier Dørum.

Skal en tro meglerhuset ser det også ut til at rentefesten går mot slutten. DNB Markets forventer at Norges Bank gradvis setter opp styringsrenten fra dagens 1,50 prosent til 4,50 prosent i slutten av 2015. Meglerhuset forventer at styringsrenten allerede blir justert med 0,25 prosent i august til 1,75 prosent.

Les saken: Nå skal renten settes opp 12 ganger

- Prisnedgangen kan bli forsterket

Dørum tror heller ikke på noen boligboble som kommer til å sprekke. Han mener det høye prisnivået kan forklares med lave renter, høye inntekter og moderat boligbygging.

Sjeføkonomen er likevel klar på at selv han ikke tror på noen boligboble, betyr det ikke at boligprisene ikke kan falle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi kan få en nedgang om rentene stiger mer, og vi får et tilbakeslag i økonomien som kan gi en inntektssvikt. I tillegg har Norge et høyt gjeldsnivå som kan begrense videre sterk vekst i boligprisene. Vi kan også ha en mulig finansiell akseleratoreffekt hvor et boligprisfall kan føre til lavere kredittetterspørsel og -tilgang, som igjen drar boligprisene videre ned. Prisnedgangen kan dermed bli forsterket, selv om boligmarkedet i utgangspunktet var «riktig» priset, sier Dørum.

Les flere saker:

Nå skal renten settes opp 12 ganger

To millioner for krypinn på Økern

Denne listen gjør boligen en halv million dyrere