Meny

EU vil sette tak på meglerbonuser

Bonusene har ligget i snitt på 122 prosent av årslønnen for toppledelsen( foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bonuser skal ikke kunne utgjøre mer enn én årslønn, ifølge ny skisse.

Bonuser til ledende ansatte i meglerhus og banker som ble reddet med skattebetalernes penger etter finanskrisen har skapt en opphetet offentlig debatt over hele Europa. I flere tilfeller har toppsjefene blitt presset til å frasi seg bonus etter å ha blitt strippet for all ære og verdighet.

Debatten har også nådd gangene i EU-parlamentet, som nå varsler sterkt skjerpede bonusregler.

Dersom forslagene blir vedtatt, vil bonusene i fremtiden maksimalt kunne utgjøre én årslønn, skriver Financial Times.

Høyt over i dag

Ifølge en analyse av det europeiske banktilsynet EBA har bonusene i finansbransjen i snitt ligget på 122 prosent av årslønnen for toppledelsen, og på 139 prosent for andre ansatte med risikoansvar, som tradere. Ett land lå imidlertid milevis over dette, med et snitt på 313 prosent for tradere, mens én institusjon hadde et snitt på 4,3 ganger årslønnen for topplederne og 9,4 ganger årslønnen for andre ansatte.

De nye reglene er ventet å bli tatt inn i det internasjonale bankregulativet Basel III, og ifølge EUs toppforhandler vil et "én-til-én"-forhold mellom lønn og bonus sannsynligvis bli et nøkkelkrav i samtalene med medlemsstatene.

Michel Barnier, toppsjef for EUs interne markeder og tjenester, oppfordrer EU-representantene om å stå knallhardt på kravene. Han har vanskelig for å se hvordan enkelte av rationene vil være en fornuftig måte for å styre risiko og langsiktige interesser, og etterlyser enda kraftigere lut, ifølge FT.

Fastlønn vil øke

Det er ventet at endringene vil medføre et kraftig hopp i fastlønnen.

Her hjemme fastsatte Finansdepartementet nye bonusregler for banker og meglerhusene med virkning fra 1. januar i fjor (se faktaboks under). Endringene har medført at fastlønnen i enkelte meglerhus har steget betydelig.

Stortinget ga også Finansdepartementet like før jul i ifjor hjemmel til å innlemme alle meglere i bonusbegrensningsreglene, ikke bare ledende ansatte.

Bonusutbetaling til ledende ansatte i meglerhus

Minst halvparten av bonusen til ansatte i finansnæringen skal utbetales i «form av aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter utstedt av foretaket, eller i form av betinget kapital som avspeiler foretakets verdiutvikling. Slik godtgjørelse kan ikke disponeres fritt av den enkelte raskere enn jevnt fordelt over tre år».

Ordningen skal ha særskilte regler for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver. Dersom disse gruppene skal få variabel godtgjørelse, må sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse være balansert, og slik at den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

For daglig leder og andre medlemmer av ledergruppen i en bank skal variabel godtgjørelse ikke kunne utgjøre mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen. Utover dette stilles det ikke begrensninger for nivå på variabel godtgjørelse. Det er imidlertid forbud mot å utbetale godtgjørelse gjennom indre selskap eller på annen måte som innebærer omgåelse av reglene.

Opptjening av variabel godtgjørelse skal baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende forretningsenhet og foretaket som helhet. Perioden for vurdering av foretaket som helhet skal være minst to år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011, og får anvendelse på avtaler som inngås, forlenges eller fornyes etter dette.

Kilde: Finansdepartementet

Les også:

Øker lønnen med 400 pst.

- Ikke mindre penger, bare mer komplisert

Innfører tak på meglerbonuser

Privatøkonomi
Populært