Meny

Du MÅ ikke levere aksjeoppgaven

Aksjer du måtte ha i utenlandske aksjeselskaper, som ikke er registrert på Oslo Børs, er ikke ført opp i aksjeoppgaven. Foto: NTB Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men pass for all del på å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene fra Skatteetaten er riktige.

Selv om du nå får tilsendt en forhåndsutfylt aksjeoppgave (RF-1088F), bør du gå grundig gjennom tallene som er oppført.

I dette skjemaet får du en oversikt over aksjene dine i norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs.

Les også: 35 tips som kutter skatten

Det er spesielt viktig å se om det står riktig inngangsverdi og salgsvederlag i post 306 i aksjeoppgaven. Men også beløpene for mottatt utbytte og formue bør du se nærmere på.

Bare levering ved endring

Dersom alle tallene i aksjeoppgaven stemmer, trenger du heller ikke å levere den. Men dersom det er noen av beløpene som må rettes opp i, må du levere aksjeoppgave med endringer og føre de riktige beløpene i selvangivelsen.

Her finner du rettledning til aksjeoppgaven

Frist for levering av aksjeoppgave er den samme som for levering av selvangivelsen, altså innen 30. april.

Det kan være aksjer som ikke er oppført i aksjeoppgaven, dette gjelder for eksempel aksjer i utenlandske aksjeselskaper som ikke er registrert på Oslo Børs. Dette kan du lese mer om på Skatteetatens sider.

Aksjebeskatning

Alle aksjeutbytter og gevinster over et visst skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt, med 28 % skatt for den personlige skatteyter. Dette gjelder også for utenlandske aksjer.

Les også: Pass på at ligningsverdien ikke er for høy

Skjermingsgrunnlaget er i utgangspunktet lik aksjens kostpris, tillagt meglerkostnader. Det er en overgangsregel som sier at aksjens kostpris for aksjer i beholdning pr 1.1.2006, settes til anskaffelseskost (eventuelt omfordelt anskaffelseskost) pluss akkumulert RISK i eiertiden.

Du mister altså ikke RISK-justeringen. Dette RISK-beløpet kan være betydelig hvis du har eid aksjen i lang tid.

Skjermingsfradraget

Avkastningen som skjermes skal tilsvare en risikofri rente. Denne skal være årsgjennomsnittet av tre måneders statsvekselsrente, gjort på etterskatt basis.

For de som skattlegges etter Foretaksmodellen blir ikke skjermingsrenten gjort om til etter-skatt basis.

Dette har vært skjermingsrenten de siste seks årene:

hh
ÅrAksjonærForetak
20111,50%2,10%
20101,60%2,20%
20091,30%1,80%
20083,80%5,20%
20073,30%4,60%
20062,10%3,00%

Det beregnes et skjermingsfradrag per aksje. Denne vil være aksjens kostpris, tillagt eventuelle ubenyttede skjermingsfradrag.

Kalkulatoreer:

Beregn skatten på aksjeresultatet for 2011

Dette kan du forvente å få i skatt på aksjegevinster

Ubenyttet skjerming kan fremføres. Det som er ubenyttet legges til aksjens kostpris. Hvis det ikke har blitt utbetalt noe utbytte, vil hele skjermingsbeløpet bli tillagt aksjens kostpris.

Eksempel skjermingsrente
PostBeløp
Aksjens kostpris1 000
Aksjens skjermingsgrunnlag1 000
Skjerming (bruker 3,8 %)38
Utbytte15
Ubenyttet skjermingsbeløp23
Neste års skjermingsgrunnlag

1 023

Hele utbyttet ville i dette tilfellet blitt skattefritt siden det ligger innenfor skjermingsbeløpet. Det ubenyttede skjermingsbeløpet legges til kostprisen neste år, og gir en ny kostpris på 1.023 kroner. Selges denne aksjen nå for 1.023 kroner vil dette være skattefritt.

Les også: Slik fordeles rentefradrag mellom samboere

Ubenyttet skjermingsfradrag kan ikke brukes til øke et aksjetap, det kan kun redusere en gevinst.

Nedenfor har vi satt opp et eksempel på en gevinstberegning over fem år. Skjermingsrenten er forutsatt å være 3,8 % i gjennomsnitt i de fem årene.

Se også ABC Pengers temaområde for skatt

Eksempel gevinstberegning
PostBeløp
Aksjens skjermingsgrunnlag1 000
Skjerming fem år (bruker 3,8 %)190
Samlet utbytte0
Ubenyttet skjermingsbeløp190
Aksjens salgspris1 500
Aksjens gevinst1 310
Skatt367

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Populært