Åpen for alle - alltid

Pensjonister må sjekke selvangivelsen ekstra nøye

SJEKK NØYE: Er du pensjonist, bør du og din ektefelle sjekke om de forhåndsutfylte tallene i selvangivelsen slår uheldig ut for dere skattemessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
SJEKK NØYE: Er du pensjonist, bør du og din ektefelle sjekke om de forhåndsutfylte tallene i selvangivelsen slår uheldig ut for dere skattemessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

For mange gifte pensjonister lønner det seg å endre i selvangivelsen, slik at de utnytter de nye skattereglene best mulig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om skatt

Pensjonsskatt 2011
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Pensjonsskatt 2012
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2012.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Alle skattekalkulatorer på ABC Penger finner du her


Les også:

Nå kommer selvangivelsen

Alt du trenger til selvangivelsen

Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Pass på at du får foreldrefradraget

Dette har du har krav på av reisefradrag

Det kom nye regler for skattlegging av pensjonister i januar 2011.

Selvangivelsene som nå dumper ned i postkassene rundt omkring, skal være i tråd med dette nye regelverket, men det er viktig at pensjonistene sjekker de forhåndsutfylte opplysningene nøye.

Les også: Alt du trenger til selvangivelsen

Får skattefradrag

En av viktigste endringene i skattleggingen av pensjonister går ut på at mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon (AFP) får skattefradrag for pensjonsinntek, dersom de ikke har for høy samlet pensjonsinntekt.

Les mer om hvordan pensjonsinntekter beskattes

Kalkulator: Regn ut din egen skatt med ABC Pengers pensjonsskattekalkulator

Alle som har krav på skattebegrensing eller skattefradrag for pensjonsinntekt, skal ha fått dette i den foreløpige skatteberegningen. Men det kan straffe seg å slå seg til ro med det som står i selvangivelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Overfør til den med lavest pensjon

Dersom du har lavere årlig pensjon enn 158.650 kroner, vil summen av inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre ektefellen.

– For å få maksimalt uttelling for fradraget, vil det for ektefeller og samboere i noen tilfeller lønne seg å føre en del kapitalinntekter hos den som har lavest pensjon, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.

Les også: Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som ektefeller fritt kan fordele mellom seg er renteinntekter/-utgifter, salgsgevist/-tap og aksjeutbytte.

Eksempler

Under følger et par eksempler (laget av Skatteetaten) på hvordan pensjonistektepar kan fordele henholdsvis renteinntekter og renteutgifter mellom seg, og dermed få best mulig utbytte av skattereglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Overføring av renteinntekter:

PosterTove:Per:
Alderspensjon (post 2.2.1)kr 150 000kr 240 000
Renteinntekter (post 3.1.1)kr 2 000kr 20 000
Sumkr 152 000kr 260 000
Beregnet skattkr 26 482kr 54 400
- skattefradragkr 26 482kr 15 703
Skattkr 0kr 38 697
Dersom de flytter 6 000 kroner av Pers renteinntekt til Tove blir skatten:
PosterTovePer
Alderspensjon (post 2.2.1)kr 150 000kr 240 000
Renteinntekter (post 3.1.1)kr 8 000kr 14 000
Sumkr 158 000kr 254 000
Beregnet skattkr 28 162kr 52 720
- maksimalt skattefradragkr 28 150kr 15 703
Skattkr 12kr 37 07

Her reduserer man post 3.3.1 med 2000 kroner i Annes selvangivelse, og øker samme post med tilsvarende beløp i Jons selvangivelse. Besparelsen blir på 560 kroner.


Overføring av renteutgifter:

PosterAnneJon
Alderspensjon (post 2.2.1)kr 150 000kr 240 000
Rentefradrag (post 3.3.1)kr 2 000kr 20 000
Sumkr 148 000kr 220 000
Beregnet skattkr 25 362kr 43 200
- skattefradragkr 25 362kr 15 703
Skattkr 0kr 27 497
Dersom de flytter rentefradraget på 2 000 kroner fra Anne til Jon blir skatten:
PosterAnneJon
Alderspensjon (post 2.2.1)kr 150 000kr 240 000
- rentefradrag (post 3.3.1)kr 0kr 22 000
Skattkr 150 000kr 218 000
Beregnet skattkr 25 922kr 42 640
- skattefradragkr 25 922kr 15 703
Skattkr 0kr 26 937

Post 3.3.1 reduseres med 20.000 kroner i Oles selvangivelse, og økes med tilsvarende beløp i selvangivelsen til Petra.

Kilde: Skatteetaten


Du kan lese mer om endringene av skattleggingen for alders- og uførepensjonister på Skatteetaten.no.

Se også ABC Pengers temaområde for skatt

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her