Har tappet Oljefondet for 420 milliarder

Sigbjørn Johnsen (foto: Scanpix)
Sigbjørn Johnsen (foto: Scanpix)

I forhold til reell avkastning er fondet tappet mye mer enn målt mot handlingsregelen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På ti år har de siste regjeringer brukt nesten tre ganger så mye oljepenger som avkastningen av Oljefondet, skriver Aftenposten.

Dette har skjedd til tross for at alle regjeringene har sluttet opp om den såkalte handlingsregelen der målet er å bruke bare avkastningen over tid, slik at selve fondet blir bevart urørt.

Aftenposten har sett på tallene bakover i fondets historie, og anslått den reelle avkastningen hvert år i milliarder norske kroner. Deretter er bruken av oljepenger på statsbudsjettet trukket fra for å anslå over– og underforbruk i forhold til den reelle avkastningen. Den reelle avkastningen er årlig avkastning i løpende penger fratrukket prisveksten.

Fra 2002 til 2011 er det langt unna at den selvpålagte handlingsregelen er overholdt. I disse årene var den reelle avkastningen i fondet i alt 227 milliarder kroner, mens ulike regjeringer i de samme årene har brukt 650 oljemilliarder.

Vanskelig å hente inn

Finansminister Sigbjørn Johnsen kommenterer tallene slik i en epost til Aftenposten:

«Handlingsregelen knytter bruken av oljeinntekter opp mot forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet. Red. anm.), og ikke den faktiske avkastningen i fondet. Det er gode grunner til dette, ikke minst at avkastningen i fondet kan svinge kraftig fra år til år. Alle forstår at vi ikke kunne redusere bruken av oljeinntekter med mange hundre milliarder kroner i 2008 for deretter å øke bruken med mange hundre milliarder i 2009.»

Hvis overforbruket de siste årene skal hentes inn igjen, må realavkastningen i fondet bli høy fremover. Per-Kristian Foss (h), finansminister 2001–2005, tviler på at vil bli mulig å ta inn igjen oppsamlet overforbruk. Eldrebølgen vil flomme inn i statsbudsjettet. «Det er lite realistisk å hente inn igjen overforbruket gitt det demografiske trykket mot offentlige utgifter i årene fremover», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Les også:

Millionlønn for milliardtap for oljefond-sjefen

Tapte 86 milliarder i fjor

Oljefondet stemte nei til Hellas-avtalen

Oljefondet ønsker færre og større investeringer

Slik investerer oljefondet

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Personvernpolicy