De rike drar fra

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Øker inntektene mer enn resten av befolkningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Inntektsfordelingen endret seg lite fra 2009 til 2010. En økning i kapitalinntektene bidrog likevel til at de som befinner seg i toppen av inntektsfordelingen økte inntektene noe mer enn resten av befolkningen, viser inntektsstatistikk som Statistisk sentralbyrå legger frem idag.

Mens 2009 var preget av nedgang i inntektene til de i toppen av inntektsfordelingen på grunn av store aksjetap i kjølvannet av finanskrisen, så økte både aksjeutbyttene og gevinstene igjen i 2010.

Dette er inntekter som tradisjonelt har størst inntektsmessig betydning for husholdninger i toppen av fordelingen, og som dermed påvirker utviklingen i inntektsfordelingen.

Kapitalinntektene viktigere for de med høye inntekter

Husholdningenes inntekter består både av yrkesinntekter, kapitalinntekter samt pensjoner og stønader.

Husholdningenes inntektssammensetning varierer imidlertid i stor grad med hvor i inntektsfordelingen man befinner seg.

For de som ligger aller nederst i inntektsfordelingen er det ulike typer pensjoner og stønader som er viktigste inntektskilde. I 2010 utgjorde ulike pensjoner og stønader 54 prosent av den samlede husholdningsinntekten til den tidelen av befolkningen som hadde lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet. Dette var samme andel som året før.

For tidelen av befolkningen med høyest inntekt er det derimot yrkesinntektene som er den viktigste inntektskilden, men i tillegg har også kapitalinntektene stor betydning. I 2010 utgjorde kapitalinntektene 13 prosent av samlet husholdningsinntekt for denne gruppen. Det var en noe høyere andel enn året før (11 prosent).

Små endringer i inntektsfordeling etter 2005

Rangerer man befolkningen i ti like store grupper etter størrelsen på husholdningens inntekt, disponerte tidelen med høyest inntekt 20,6 prosent av all inntekt i 2010. Dette var en noe høyere andel enn året før (20,2 prosent). Til sammenlikning disponerte den tidelen av befolkningen som hadde lavest inntekt 4 prosent av all inntekt. Dette var samme andel som i de tre foregående årene.

Det har vært små endringer i inntektsfordelingen de siste årene. I 2010 hadde femdelen av befolkningen med høyest inntekt en gjennomsnittsinntekt som var 3,3 ganger høyere enn gjennomsnittsinntekten til femdelen med lavest inntekt. Det var samme andel som i 2006. Også andre ulikhetsmål viser stor grad av stabilitet i inntektsfordelingen de siste årene.

Les også:

Slik får du mer enn «et moderat» lønnsoppgjør

Dette tjener de som gikk ut fra BI ifjor

Leiro fikk utbetalt 11 millioner på to år

Dobbelt så dyrt for DNB å låne penger

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden