Småsparere tapte i Høyesterett

Tap for far og sønn Lognvik i Høyesterett mot Storebrand kan få konsekvenser for Ivar Petter Røeggen og tusener av andre nordmenn som har tapt penger på lånefinansierte strukturerte spareprodukter.

Lognvik-familiens tap kan få betydning blant annet for saken til småparer Iver Petter Røeggen. Foto: Scanpix
Lognvik-familiens tap kan få betydning blant annet for saken til småparer Iver Petter Røeggen. Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang har Høyesterett behandlet en sak der problemstillingen var om hvem som har skylden om småsparere taper penger når de ha kjøpt spareprodukter hos bankene og finansiert det hele med låneopptak.

Halvor og Harald Longvik mener at de ikke fikk tilgang på viktige opplysninger da de inngikk investeringene og låneavtalene som lå til grunn for dem. Deres påstand var blant annet at set som er betegnet som et sikkerhetselement ved at investeringen er koblet til en obligasjon ikke gir noen sikkerhet så lenge man finansierer det ved låneopptak. De mente avtalene var i strid med avtalelovens paragraf 36 som sier at avtlaer kan settes til side om de er i strid med god forretningsskikk.

- Mer villedende enn veiledende

Dissens Høyesterett kom, under dissens, til at anken fra Halvor og Harald Lognvik ikke kunne føre frem. Fire av dommerne mente anken fra Lognvik ikke kunne føre frem, mens dommer Endresen ble alene med sin oppfatning om at den delen av lånebeløpet som gikk til å finansiere obligasjonsdelen av investeringen, skulle tegningsgebyret og kostnadene ved lånbeopptaket refunderes i sin helhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommeren mente det ville være urimelig og i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalene gjeldende og kom til at salgsbrosjyren og prospektet i viktige henseender er «mer villedende enn veiledende».

– Det er skuffende at ikke flertallet sa seg enige i dette, sier advokat Rolf Christian Trolle Andersen hos advokatfirmaet Hjorth i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan få betydning for Røeggen-saken

Formelt behandlet retten avtalen de to inngikk i 2006 som førte til at de investert tilsammen 2,5 millioner kroner med lånte penger gjennom Storebrand, måtte regnes som ugyldige og helt eller delvis settes til side etter avtaleloven.

Saken regnes som viktig fordi utfallet kan få betydning for en annen lignende sak, den såkalte pilotsaken mellom Ivar Petter Røeggen og DNB, som igjen kan danne mal for 2.000 saker som venter i kjølvannet.

Les saken: Høyesterett legger Røeggen-saken på is

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om Storebrand vant frem, ble ikke banken tilkjent saksomkostninger.

Lognvik-saken

Far og sønn Halvor og Harald Lognvik investerte 2,5 millioner kroner i et produkt Storebrand Indeksobligasjon Allokering II i 2006.

Investeringen ble fullt ut finansiert med lån fra Storebrand Bank. Lånet hadde flytende rente, og med stadig økende rentenivå fant Lognviks det vanskelig å betale renteutgiftene. I 2008 stoppet de betalingen, og mente Storebrand Bank hadde solgt et produkt de ikke hadde hatt mulighet til å forstå rekkevidden av.

I 2009 stevnet Lognvik Storebrand Bank for retten. Småsparerne fra Telemark tapte imidlertid både i tingretten og i lagmannsretten. I lagmannsretten ble Lognviks i tillegg dømt til å betale saksomkostninger på flere hundre tusen kroner. Lognvik anket deretter saken til Høyesterett. Ifølge DN er det blitt jobbet for at Røeggens sak skulle bli behandlet sammen med Lognvik-saken.

Kilde: DN

Les også:

- Vil ha størst utslag for leilighetskjøpere

Spanske ferieboliger kan bli arvebomber

Varsler klasseskille i boligmarkedet

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her