Meny

Slik klager du på mislykkede kjøp

Du kan klage på både tjenester og varer. Undersøk hvilken klagenemnd som er rette instans for din klage, dersom du ikke kommer noen vei med selger eller tjenesteleverandør. Illustrasjonsfoto: Scanpix/Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom du har vært uheldig med et kjøp av en vare eller tjeneste, bør du undersøke klagemulighetene dine. Les hvordan du går frem i en forbrukerklagesak.

Dersom du ønsker å klage på en mangel ved en vare eller tjeneste du har kjøpt, må du i først ta direkte kontakt med selger (eller tjenesteleverandør).

Du kan lese mer om hva som regnes som en mangel på en vare i denne artikkelen.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem, kan du eventuelt rådføre deg med Forbrukerrådet før du tar kontakt med selgeren..

Henvis til forbrukerkjøpsloven

Prøver selger å vri seg unna sine forpliktelser, bør du vise til konkrete punkter i forbrukerkjøpsloven, og hvilke rettigheter du som forbruker har gjennom denne.

For eksempel kan selger eller produsent prøve seg med at det bare er ett års garanti på  produktet, dersom du klager etter at ett år har gått. Da må du vise til at ifølge norsk forbrukerkjøpslov, så er det enten to eller fem års reklamasjonsrett, uansett hva garantitiden måtte være.

Du kan lese mer om reklamasjonsrett og klagefrister her

Vanskelig selger

Gjør selger seg vanskelig, bør du ganske tidlig skaffe deg dokumentasjon i saken ved å klage skriftlig til selger.

Hvis du ikke synes det er så lett å formulere en klage, kan du bruke Forbrukerrådets elektroniske klagebrev.

Kommer du ingen vei ved å henvende deg direkte til selger, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet eller til en klagenemnd som er riktig instans for din klage.

Her er en oversikt over - og nærmere informasjon om - klagenemnder som kan være aktuelle

Hovedsakelig gratis

Forbrukerrådet behandler saker som faller inn under forbrukerkjøpsloven (forbruker/næringsdrivende), kjøpsloven (privatperson/privatperson), håndverkertjenesteloven og angrerettloven.

Det er gratis klagebehandling både hos Forbrukerrådet og i klagenemndene ( med unntak av nemndene Boligtvistnemnda og Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester).

Les også: Slik kan du unngå håndverkerkonflikter

Ikke alt kan klages inn

Vær obs på at noen sakstyper ikke er mulig å klage inn for Forbrukerrådet eller klagenemnder, nærmere bestemt disse områdene:

- Kabel-tv

- Abonnementer av ulike slag

- Kjøp og salg av brukt bolig

- Medlemskap i bokklubb, treningssenter og lignende.

Disse sakene skal inn for forliksrådet, og evt. videre i rettssystemet.

Slik klager du til Forbrukerrådet

For å fremsette en sak for Forbrukerrådet, er det ønskelig at du benytter deg av bestemte klageskjemaer, som du finner her.

Legg ved relevant dokumentasjon, som kvitteringer, kontrakter og eventuell korrespondanse med selger.

Forbrukerrådet informerer begge parter om deres rettigheter og plikter, og prøver å hjelpe dem til å finne frem til en minnelig løsning.

Forbrukertvistutvalget

Skulle du ikke bli fornøyd med avgjørelsen som Forbrukerrådet tar, kan du klage saken inn for Forbrukertvistutvalget (FTU).

Du må gi skriftlig beskjed om at du ønsker å fremlegge saken for FTU senest fire uker etter at Forbrukerrådet har avsluttet saken.

Hvis det er bevistvil, kan ikke FTU ta stillingen til saken, og den går da eventuelt til Forliksrådet.

Er du ikke fornøyd med FTUs avgjørelse, kan du bringe vedtaket inn for tingretten - senest fire uker etter at FTU har tatt sin avgjørelse.

Både behandling i Forbrukerrådet og FTU foregår vanligvis skriftlig.

Slik klager du til nemndene

Vil du klage til en nemnd, skal du sende saken direkte til nemndas sekretariat - klagen skal fremsettes skriftlig.

Du skal grunngi klagen, og si noe om hvilket resultat du krever. Legg ved relevant dokumentasjon. Du finner klageskjemaer og mer detaljerte beskrivelser av hvordan du klager på nemndenes nettsider.

Se klagenemndoversikt med lenker til nettsidene her

Nemnda tar stilling til klagen innenfor gjeldende rett, og avgir en begrunnet uttalelse. De fleste nemndenes avgjørelser er rådgivende for partene, men blir i all hovedsak fulgt opp.

Dersom du ikke er fornøyd med nemndas avgjørelse - eller selger ikke vil følge vedtaket - må saken bringes inn for det ordinære rettsapparatet.

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært