Meny

Dette beholder du av en lønnsøkning

Høyeste marginalskattetrinn for lønnsinntekter er 47,8 prosent (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvilken marginalskatt du har, avgjør hvor mye du beholder av en lønnsøkning.
Skattekalkulatorer

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Det finnes flere mange forskjellige marginalskattesatser på lønnsinntekter, hele 8 stykker. Den varierer fra null til 47,8 prosent for lønnsinntekter. Det betyr at du beholder minimum 52,2 prosent av inntekten selv.

I 2012 må du opp i 796.400 kroner i lønnsinntekt før den høyeste satsen slår inn.

Det er flere skatteprosenter du må forholde deg til:

  • Marginalskatten er skatten på den neste krona du tjener
  • Trekkprosenten er den du trekker fra lønnen. Her blir skatten trukket på 10,5 måneder, siden havannen månedslønn er trekkfri.
  • Gjennomsnittsprosenten som er skatt i prosent av lønn

Her kan du se hvor mye du må betale i skatt på forskjellige lønnsinntekter.

Du kan se på hva marginalskatten er på den neste krona, eller på en større sum. Hvis du legger til en større sum, kan marginalskatten bli en annen hvis inntekten da bryter et innslagspunkt i et skattetrinn. Hva den da blir, kan du regne ut med marginalskattekalkulatoren.

Marginalskatt på pensjonsinntekt

Pensjonsinntekter skattlegges annerledes enn lønnsinntekter. Les mer om dette i "Slik skatlegges pensjonsinntekter"

For pensjoner er høyeste marginalskatt 47,7 prosent i et lite område rundt 500.000 kroner, For de høyeste inntektene er den på 44,7 prosent. Les mer om marginalskatt på pensjonsinntekter her.

Selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende kan den i komme opp i 51,0 prosent. Marginalskatten vil generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosent høyere. Det vil gjelde for inntekter som er større en 205.568 kroner.

Dette er marginalskattetrinnene for lønnsinntekter

 Marginalskatt på lønnsinntekt 2012
 TrinnIntervallMarginal-%
 Trinn 10 – 39.9960,0 %
 Trinn 239.997 - 57.55825,0 %
 Trinn 357.558 - 77.1507,8 %
 Trinn 477.150 – 83.68435,8 %
 Trinn 583.684 - 205.56825,2 %
 Trinn 6205.568 - 490.00035,8 %
 Trinn 7490.000 - 796.40044,8 %
 Trinn 8796.400 -47,8 %
    
 Marginalskatt på lønnsinntekt 2011
 TrinnIntervallMarginal-%
 Trinn 10 – 39.9960,0 %
 Trinn 239.600 - 57.55825,0 %
 Trinn 357.558 - 75.4007,8 %
 Trinn 475.400 - 88.33335,8 %
 Trinn 588.333 - 208.75025,7 %
 Trinn 6208.750 - 471.20035,8 %
 Trinn 7471.200 - 765.80044,8 %
 Trinn 8765.800 -47,8 %

Derfor blir marginalskatten i 2012 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 39.996 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 39.997 kroner.

25,0 % i trinn 2: 39.996 - 57.558 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 % av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 39.600 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

7,8 % i trinn 3: 57.558 - 77.150 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

35,8 % i trinn 4: 77.150 - 83.684 kroner
Her blir alminnelig inntekt over null. Du er fortsatt i et området hvor minste minstefradrag er 31.800 kroner. Du betaler derfor 7,8 i trygdeavgift og 28,0 % på alminnelig inntekt.

25,7 % i trinn 5: 83.684 - 205.568 kroner
Her blir det normale minstefradraget (38 % av lønnsinntekten) større enn minimum minstefradrag. Siden minstefradraget vokser, gjør det at skatt på alminnelig inntekt gå ned.

35,8 % i trinn 6. 205.568 - 490.000 kronerr
Minstefradraget vokser ikke lenger. Du er dermed tilbake igjen med full trygdeavgift på 7,8 %, og skatt på alminnelig inntekt med 28,0 %.

44,8 % i trinn 7: 490.000 - 796.400 kroner
Her slår første trinn i toppskatten inn med 9,0 %.

47,8 % i trinn 8: 796.400 og over
Det andre trinnet i toppskatten (12,0 %) slår inn.

Les: Slik er skattesystemet for lønnsinntekter.

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært