Meny

- Det er skattefradrag for å låne penger til sydenturer

- At det skal være ubegrensede fradrag for gjeldsrenter i Norge er svært farlige incentiver og har nok vært en viktig forklaring på den høye gjeldsoppbyggingen blant norske husholdninger, sier Elisabeth Holvik (fptp: SpareBank1).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rentefradraget på bolig nummer 2, 3, 4 og 5 for å komme unna formuesskatt må fjernes, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik.

16. februar holder sentralbanksjef Olsen sin andre årstale. I den forbindelse tillater sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen seg å komme med noen konkrete forslag Olsen kan komme med i årstalen.

Norges Bank har et lovpålagt ansvar for å gi råd til regjeringen om andre sider av den økonomiske politikken enn å sikre lav inflasjon over tid. Når det er krise i våre naboland, blir prisene på det vi importerer lav og kronekursen sterk. Renten må derfor holdes lav.

- Lav rente i en raskt voksende oljeøkonomi med svært lav arbeidsledighet kan gi en særnorsk oppgangsperiode med fare for kraftig kredittvekst og boligboble, advarer Holvik i sin siste månedsrapport.

- Går ikke til kjernen av problemet

Stigende gjeldsgrad har ført til økende vekst, og til at stadig flere har kunnet kjøpe seg egen bolig. Lav rente har i Norge vært et viktig fordelingspolitisk verktøy, og det var nettopp fordelingshensynet som gjorde at renten ble holdt politisk styrt på et lavt nivå på 1980-tallet til tross for kredittliberaliseringen, påpeker Holvik.

- Når renten nå tvinges til å holdes lav på grunn av krisen i våre naboland, må Olsen gjøre det klart for politikerne hva konsekvensen av det er for boligmarkedet og for den langsiktige finansielle stabiliteten. Å innføre et minstekrav slik Finanstilsynet har gjort går ikke til kjernen av problemet. Det ville være mer virkningsfullt å øke realrenten etter skatt ved å redusere skattefradraget for gjeldsrenter, mener Holvik.

Hun ergrer seg over skattereglene som sammen bidrar til at det overinvesteres i bolig i Norge.

- Særlig vanskelig er det å forstå at en ønsker å videreføre et ubegrenset skattefradrag for gjeldsrenter i Norge – noe som innebærer at det er skattefradrag for å låne penger til sydenturer kjøpt på krita. Videre er det meget uheldig at skattesystemet gir sterke incentiver for de som kommer i formuesposisjon til å ta opp lån for å investere i bolig nr 2,3,4 og 5 for å komme unna formuesskatt, skriver Holvik.

- Svært farlige incentiver

Hun påpeker at dette gjør det ekstra vanskelig for de som skal etablere seg for første gang.

Hun viser til at en rapport fra Civita fra i fjor viser at det er mange svakheter som kan rettes opp ved å begrense skattefradraget for gjeldsrenter og samtidig fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

- At det skal være ubegrensede fradrag for gjeldsrenter i Norge er svært farlige incentiver og har nok vært en viktig forklaring på den høye gjeldsoppbyggingen blant norske husholdninger. Det er fullt mulig å hensynta fordelingshensynet ved å ha et romslig bunnfradrag for skattefradraget slik at de fleste fortsatt kan få fradrag for egen primærbolig, skriver Vollvik.

I årstalen mener Holvik at Olsen bør være konkret og overtydelig etter mange år med høflige advarsler fra sentralbanken.

- Ansvaret for at det pumpes oljepenger inn i norsk økonomi og at realrente etter skatt er for lav er ene og alene et politisk ansvar. Inflasjon er Norges Banks ansvar. Mindre skattemotivert boliginvestering vil bedre den finansielle stabilitet og bidra til å øke tilgjengelig kapital til andre og mer nyttige investeringer i samfunnet. Dette er da også et av de forslag IMF har kommet med til regjeringen i en årrekke, skriver Holvik.

Les også:

Dette driver den norske boligprisboomen

Fikk ikke solgt - satte opp prisen

Så mye koster boliglånet ditt

Kraftig boligprishopp

Privatøkonomi
Populært