Meny

- Fortsatt for dårlige råd fra bankene

Mange banker anbefaler kunder å lånefinansiere spareprodukter (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Investeringsrådgivere er for dårlige til å kartlegge kundebehov før de kommer med anbefalinger, mener Forbrukerrådet.

Investeringsrådgivere setter seg ikke godt nok inn i hvilken kunnskap og behov hver enkelt kunde har. Dermed ender de i mange tilfeller opp med å gi råd til forbrukeren som fremstår som uegnede og dyre, mener Forbrukerrådet.

På dette punktet kommer rådgiverne dårligere ut i denne undersøkelsen enn i tilsvarende undersøkelse som Forbrukerrådet gjennomførte i 2008.

«Mystery shopping»

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, forteller at EU-kommisjonen tidligere har gjennomført undersøkelser som viser at markedet for investeringsprodukter er et marked som forbrukerne mistrives i.

- Forbrukerne forstår ikke produktene, og har også problemer med å skjønne hvordan markedet fungerer og hva slags rolle rådgiveren egentlig har, sier Jensen.

Den ferske undersøkelsen (gjennomført i andre halvår av 2011) av investeringsmarkedet ble gjennomført ved å bruke såkalte «mystery shoppers». Vanlige forbrukere har gjennomført til sammen 30 kundemøter med investeringsrådgivere, og har etterpå redegjort for Forbrukerrådet om hvilke råd de fikk.

Les også: Høyesterett legger Røeggen-saken på is

Anbefaler lånefinansierte investeringer

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge JensenFagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen

Noe av det Forbrukerrådet reagerte mest på i sin nye undersøkelse er at det i nesten halvparten, eller 14 av 30, av kundemøtene ble anbefalt å finansiere investeringene ved å ta opp lån. I 11 av de 14 tilfellene ble det da også anbefalt å ta pant i boligen.

Les også: Slik bør du investere i 2012

Mange av forbrukerne opplevde også at de ikke fikk nøytrale og uavhengige råd. Dette reagerer Forbrukerrådet på, da det i regelverket for dette området heter at investeringsrådgivere skal ivareta kundens interessser - også når det går på bekostning av rådgiverenes arbeidsgiver.

- Kommer rådgiveren med anbefalinger som ikke står i stil til kundens behov, da vil vi kalle det de driver med for salg – og ikke rådgivning, sier Jensen.

- Bare én anbefalte å holde seg unna

Forbrukerrådet reagerer også på at flere ble anbefalt å investere i risikofylte spareprodukter som warrants og hedgefond. Kontosparing ble i all hovedsak anbefalt bare som buffersparing, mens nedbetaling av gjeld som sparing bare blir nevnt av én av rådgiverne.

Les også: Her får du best fastrente på sparepengene

- Bare i ett tilfelle ble forbruker anbefalt å holde seg unna investeringsmarkedet, forteller Jensen.

Bedre på noen ting

På den positive siden trekker Forbrukerrådet frem at finansbransjen har blitt flinkere til å  tydeliggjøre risikoen bedre.

- Det er blitt såpass bra på dette området at man kan kalle det bestått. Bransjen gir også tydeligere og mer korrekt informasjon, og det er blitt bedre kvalitet på det skriftlige materialet siden forrige undersøkelse ble gjennomført i 2008, sier Jensen.

- Kundens interesser skal ivaretas

- En skal være forsiktig med å trekke bastante generelle konklusjoner basert på en undersøkelse med 30 kundemøter hvor av kun 18 var med autoriserte finansielle rådgivere, sier kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Leif Osland.

Osland understreker at det er viktig at kundens interesser ivaretas, men legger til at dét ikke betyr at bare ett produkt er aktuelt.

- Det er heller ikke slik at en må lete etter det objektivt sett beste produktet som finnes innen et produktspekter i hele markedet. Det er derfor naturlig at en rådgiver i et finanskonsern gir råd i konserninterne produkter – såfremt disse er i kundens interesser, sier Osland.

- Må ha nødvendig kunnskap

Han sier også at en kundebehandler som ikke har kunnskap om for eksempel warrants og liknende kompliserte produkter, ikke skal gi råd om dette, men henvise til andre som har den nødvendige kunnskapen.

- Slike kompliserte produkter skal ikke være en del av løsningen til kunder med liten erfaring og kompetanse. Overvekten av anbefalingene rådgiverne gav i undersøkelsen fra Forbrukerrådet var imidlertid ikke disse produktene, men såkalte fond-i-fond løsninger, avslutter Osland.

Les også:

Frykter mer aggressive banker

- Ikke mye grunn til å eie aksjer

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært