Meny

Nordmenn superoptimister på egen økonomi

NORSKE SMIL: Til tross for internasjonal økonomisk uro tror 28 prosent på bedre privatøkonomi, bare 9 prosent tror den blir dårligere. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men internasjonal uro gjør oss mer forsiktige, og bidrar til at boligprisene i år vil øke noe mindre enn før, mener eiendomsmegler.

Norge befester posisjonen som «annerledeslandet» på et kontinent i krise.

For andre måned på rad stiger nordmenns forventninger til egen økonomi, etter å ha falt i løpet av høsten parallelt med uroen i finansmarkedene.

Hele 28 prosent av de spurte i den nye Boligmeter-undersøkelsen til Eiendomsmegler 1 tror de vil ha bedre økonomi om ett år, mens 62 prosent av husstandene tror den blir uendret. Bare ni prosent tror den blir dårligere.

Det er opp fra 26 prosent som trodde på bedre privatøkonomi i desember. Da trodde 57 prosent at det ikke ville bli noen endring, og 12 prosent at deres situasjon ville forverre seg.

I november i fjor var forventningsindeksen til meglerfirmaet på 100, det laveste siden mars 2010. Siden har den steget til 105 i desember og 109 i januar.

– Finansielle muskler

– En av grunnene til at folk fortsatt har stor tro på egen økonomi er at Norge har store finansielle muskler, og at regjeringen har evne og vilje til å bruke dem til å stabilisere norsk økonomi i en ellers urolig verdensøkonomi. Det påvirker holdningene vi har til eget forbruk. Uten de finansielle musklene ville nok flere spart mer, sier administrerende direktør Odd Nymark i Eiendomsmegler 1 til DN.no.

Nordmenn har klart større tiltro til norsk økonomi enn internasjonal økonomi, viser da også undersøkelsen. Seksten prosent tror norsk økonomi vil gå bedre om ett år og 62 prosent tror den vil være på samme nivå. For internasjonal økonomi er disse tallene henholdsvis åtte og 23 prosent. Hele 70 prosent tror det vil gå dårligere med verdensøkonomien i januar 2013.

Likevel sier hele 39 prosent av de 1.000 spurte at de vil være mer forsiktige og bruke mindre penger det neste året, mens 53 prosent av husholdningene sier de økonomiske utsiktene ikke vil påvirke forbruket deres. Bare to prosent tror de vil bruke mer.

– Det er fortsatt økonomisk uro ute i verden. Det er nok den generelle usikkerheten som den internasjonale finansielle uroen gir for folks forventninger. Om ikke du drar i brekket, så trykker du i alle fall litt på bremsen, sier Nymark.

Fortsatt boligprisvekst

Meglerkjeden tror at boligprisene i Norge vil fortsette å stige i 2012, og venter en prisvekst på syv prosent. Det er mindre enn fjorårets ni prosent, hvilket har en viss sammenheng med den internasjonale uroen, påpeker Nymark. Men ikke bare:

– Det har rett og slett sammenheng med at prisnivået på brukte boliger nå har kommet nærmere nyboligprisene, så nå er det flere som vil vurdere å kjøpe nye boliger. Du begynner å nærme deg en smertegrense, sier han.

Kåre Elnan i Prognosesenteret, som utarbeider Boligmeteret for Eiendomsmegler, utdyper:

– Grunnen til at vi tror prisveksten blir noe lavere skyldes dels at det bygges flere nye boliger, samtidig som den økonomiske usikkerheten har kommet nærmere oss. Slik sett er ikke vekstimpulsene like høye som tidligere. Og generelt sett er de makroøkonomiske anslagene fra Statistisk sentralbyrå og andre analytikermiljøer nedjustert i de siste publikasjonene. Så mye tyder på at vi får en avdemping. Det er fornuftig. For en prisvekst på 10 prosent klarer vi ikke over lang tid før vi får en negativ korreksjon, sier han til DN.no.

Bedre marked for spekulanter

Nymark har liten tro på at det nye kravet til 15 prosents egenkapital for boligkjøpere vil ha en dempende effekt på prisene i 2012.

Det samme gjelder Elnan i Prognosesenteret. Ifølge ham vil det nye kravet går utover unge førstegangskjøpere og gagne etablerte investorer.

– Det nye egenkapitalkravet til Finanstilsynet vil på kort sikt demme opp etterspørselen etter boliger til førstegangsetablerere – i betydningen kjøpeleiligheter. Men over tid vil ikke regelen påvirke etterspørselen nevneverdig. For det som antakeligvis vil skje er at investorene kommer på banen igjen, og kjøper små og mindre leiligheter og leier ut. Da forflytter man førstegangsetablerere fra bolig som de eier selv til leiebolig fordi de ikke klarer å reise egenkapital, sier han.

– Slik sett er jeg litt betenkt over de nye retningslinjene. For det er førstegangsetablererne som går tapende ut. Og de som har penger og kan spekulere i bolig får et bedre marked fordi de unge blir tvunget til å leie.

Les mer:

Borettslag ble dyrere i januar

Flere tror boligprisene skal falle

Til kamp mot rekordhøye boligpriser

- Ubehagelig sterk boligprisvekst om noen år

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært