Nå er det tøffere å få lån

VIRKER: Bankene tror selv at de strengere utlånsreglene vil ha en effekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
VIRKER: Bankene tror selv at de strengere utlånsreglene vil ha en effekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bankene har strammet inn utlånspraksisen sin, viser fersk utlånsundersøkelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdninger i 4. kvartal 2011», skriver Norges Bank i en rapport etter sin utlånsundersøkelse for fjerde kvartal.

Noen banker rapporterte at finansieringssituasjonen og kapitaldekning har bidratt noe til innstrammingen.

Og lånekunder kan bare ruste seg for at bankene blir enda mer knipne: For fremover venter de ytterligere innstramming i sin kredittpraksis overfor husholdninger.

Mer krevende å hente inn penger

Noen banker melder om at finansieringssituasjonen og kapitaldekning har bidratt noe til utlånsinnstrammingen.

For grunnet usikkerheten i økonomien opplever bankene vedvarende høye kostnader når de selv henter inn penger.

En av bankene i undersøkelsen venter at Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis vil bidra til strammere kredittpraksis overfor husholdninger fremover.

Likevel; i forhold til forrige undersøkelse er det små endringer i de faktorene som påvirker kredittpraksis - til tross for en større endring i kredittpraksisen.

- Dette kan tyde på at undersøkelsen ikke fanger opp alle faktorene som påvirker bankenes kredittpraksis overfor husholdninger, skriver Norges Bank.

Innstramming

- En interessant observasjon er at det ikke ser ut til at det er Finanstilsynets nye retningslinjer for utlån til husholdninger som får bankene til å stramme inn på utlån, bemerker senioranalytiker Katrine Godding Boye i Nordea Markets i en kommentar.

Men det var ikke før i desember 2011 at Finanstilsynet fastsatte nye retningslinjer for tildeling av boliglån.

Etter de nye retningslinjene skal nye boliglån som hovedregel ikke overstige 85 prosent av boligens verdi, og lån som overstiger 70 prosent av verdien skal ha avdragsbetaling fra første forfall. Dette inkluderer rammelån med pant i bolig. Låntakeren skal dessuten tåle en oppgang fra dagens rentenivå på fem prosentpoeng.

Bankene venter også noe innstramming overfor husholdningene i forhold til bruk av avdragsfrihet i 1. kvartal 2012.

Sug etter fastrente

Bankene rapporterte om noe økt samlet låneetterspørsel fra husholdningene i 4. kvartal 2011. Etterspørselsøkningen fordelte seg på alle typer boliglån.

Norge har en enestående lav fastrenteandel. I høst var det kun 8 prosent som hadde bundet lånet sitt.

Men nå kan dette være i ferd med å endre seg, for etterspørselen etter fastrentelån økte ytterligere i 4. kvartal 2011, og bankene venter økt etterspørsel etter fastrentelån også fremover.

«Lave fastrenter bidrar trolig til økningen i etterspørselen», skriver Norges Bank.

Bankene venter uendret samlet låneetterspørsel fra husholdninger i 1. kvartal 2012.

Tjener mer på boliglånet ditt

Bankene rapporterte om økt utlånsmargin på lån til husholdninger i 4. kvartal 2011, selv om økningen ikke var like stor som forventet.

Men fremover venter bankene å tjene mer på folks boliglån, fordi de venterytterligere økning i utlånsmarginen på lån til husholdningene.

- Dette kan skyldes et fall i bankenes innlånskostnader eller økte lånerenter ut til husholdninger og foretak. Vi tror potensielt økte lånekostnader for norske husholdninger og foretak vil være en nok en faktor som får Norges Bank til å senke styringsrenten ytterligere - til 1,5 prosent in mars og deretter til 1,25 prosent i juni, skriver Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i en kommentar.

Bankene strammet også inn kredittpraksisen overfor foretak foregående kvartal, samtidig som låneetterspørselen fra foretak gikk ned. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor foretak i 1. kvartal 2012.

Les også:

- 50 prosent sjanse for boligprisfall ute av kontroll

Boligblues i Kollen

- Bare nordmenn som går på trynet

Tør ikke fortelle folk hvor mye aksjemarkedene kan stige

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden