Handelsoverskuddet kraftig opp

Gjennomsnittlig pris per fat råolje steg med 146 kroner, fra 487 kroner i 2010 til 634 kroner i 2011. Foto: Scanpix
Gjennomsnittlig pris per fat råolje steg med 146 kroner, fra 487 kroner i 2010 til 634 kroner i 2011. Foto: Scanpix

Overskuddet på handelsbalansen ble 392,6 milliarder kroner i 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Oljekalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

Oljefondkalkulator
Oljefondskalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Dette er det nest største handelsoverskuddet noensinne. Bare i 2008 var det større med 443,2 milliarder kroner. Det opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.

De foreløpige årstallene for 2011 viser at handelsbalansen forbedret seg med 56 milliarder kroner sammenlignet med 2010. Økningen i handelsoverskuddet skyldes at verdien på eksporten økte mer enn importen, med henholdsvis 13 mot 9 prosent.

Økt gjennomsnittspris på råolje fra 2010 til 2011 er den enkeltfaktoren som hadde størst innvirkning på økningen i eksportverdien, men også fastlandseksporten har hatt en oppgang.

Økte oljepriser

I 2011 endte den samlede eksportverdien for råolje, naturgass og kondensat på 524,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksportverdien for råolje 325,1 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 48 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med 2010. Hovedårsaken til denne økningen var først og fremst høyere oljepriser. Gjennomsnittlig pris per fat råolje steg med 146 kroner, fra 487 kroner i 2010 til 634 kroner i 2011. Antall fat gikk derimot ned sammenlignet med 2010, fra 569 millioner fat til 513 millioner fat råolje.

Kalkulator: Dette betyr oljeprisen for norsk økonomi

Mengden eksportert naturgass i gassform gikk ned fra 97,4 milliarder standard kubikkmeter i rekordåret 2010, til 94,2 milliarder i 2011. Samlet eksportverdi for naturgassen endte allikevel på 190,8 milliarder kroner, en oppgang på 22,2 milliarder kroner fra året før.

Fastlandseksporten steg

Den samlede eksportverdien for varer unntatt skip, plattformer, råolje, naturgass og naturlige kondensater beløp seg til 359,5 milliarder i 2011. Dette var 25,8 milliarder kroner mer enn i 2010, en vekst på 8 prosent.

I løpet av 2011 utførte vi raffinerte mineraloljeprodukter til en verdi av 50,6 milliarder kroner. Sammenlignet med 2010 var dette en økning på 60 prosent. Den store økningen kan i stor grad tilskrives høyere pris og lav produksjon ved Kårstø og Mongstad i 2010 grunnet vedlikehold.

Oljefondkalkulator: Slik virkere Oljefondet

Eksporten av kjemiske produkter beløp seg til 45,8 milliarder i fjor. Dette var en økning på 2 prosent fra året før. Av undergruppene var det bare andre kjemiske produkter hvor eksportverdien sank. Vi eksporterte for 23,3 milliarder i andre kjemiske produkter i 2011, og dette er 1,4 milliarder kroner lavere enn i året før.

Eksporten av bearbeidede varer beløp seg til 76,5 milliarder kroner i 2011, en økning på 2 prosent i forhold til 2010. For undergruppen papir og papp eksporterte vi for 6,2 milliarder kroner, en nedgang på 7 prosent fra året før. Samtidig eksporterte vi mer metaller i 2011. For gruppene jern og stål og metaller unntatt jern og stål eksporterte vi for 59 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med 2010. Mye av årsaken til den økte verdien var høyere metallpriser.

Stabilt fiskesalg

I 2011 ble det eksportert fisk for 51,7 milliarder kroner. Men etter syv år med sammenhengende vekst gikk fiskeeksporten ned 630 millioner, eller 1,2 prosent, sammenlignet med 2010.

De viktigste markedene for norsk fisk var Frankrike og Russland, som i foregående år.

Den viktigste fiskevaren var hel oppdrettet laks, hvor det ble eksportert verdier for 21,8 milliarder kroner i 2011. Dette utgjorde 42 prosent av den totale fiskeeksporten. Tross rekordstort eksportvolum på 683 000 tonn, var eksportverdien 1,2 milliarder kroner lavere enn i 2010. Dette skyldes det kraftige fallet i lakseprisen i siste halvdel av 2011. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen per kilo fersk hel laks 32 kroner i 2011 mot 37,5 kroner i 2010.

For andre fiskevarer som makrell og sild har eksportverdien gått opp. Dette skyldes i all hovedsak økte priser. Det ble eksportert fryst makrell til rekordhøye 3,1 milliarder kroner i 2011, en økning på 552 millioner fra året før. Fryste sildefiletprodukter gikk opp 573 millioner kroner, til 1,7 milliarder kroner i 2011.

Handelsoverksuddet

Slik har handelsoveskuddet vært de siste årene. Alle tall i milliarder kroner. Uten eksportinntektene fra olje og gass ble det et handelsinderksudd på 131 milliarder kroner.

Uten skip

Uten skipplattformer,
ÅrI altog plattformerolje og gass
2011381 221392 562-131 588
2010325 765336 344-115 505
2009287 602285 464-117 183
2008448 672458 177-125 691
2007326 448325 667-126 104
2006371 188370 446-103 194
2005311 103309 088-98 291

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden