Meny

Dette blir dyrere - og billigere - i 2012

Mat, bil og medisiner er noen av områdene regjeringen har innført endringer på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Matmomsen økes, sykefradraget forsvinner og engangsavgiften på dieselbiler blir høyere. Dette er noen av regelendringene vi må forholde oss til i 2012.
Kalkulatorer

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Alkoholavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Reiseutgiftskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Tobakksavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Engangsavgifter bil
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Firmabilskatt
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2011 og 2012.

Med et nytt år følger også mange nye regler. Under gir vi deg oversikt over de viktigste endringene som har noe å si for privatpersoners lommebok.

Økt matmoms

Matmomsen blir økt med én prosent - fra 14 til 15 prosent.

Absolutt alle blir berørt av denne endringen, naturlig nok, siden alle må handle matvarer.

Momsøkningen på mat vil kanskje ikke merkes veldig godt for de fleste av oss, men for enkelte grupper vil trolig den ene prosenten være merkbar på lommeboken.

I denne saken kan du se en grafikk som viser hvor mye økningen vil kunne bety for en gjennomsnittsfamilie med to voksne og to barn.

Avvikling av sykefradraget

I år begynner avviklingen av sykefradragsordningen. Denne ordningen gir kronisk syke rett til skattefradrag for store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler.

Cirka 60.000 personer vil bli berørt av denne endringen.

Sykdomsutgifter trekkes fra under posten «Særfradrag på grunn av store utlegg ved sykdom». Skattebesparelsen er 28 prosent av det fratrukkete beløpet.

Som en erstatning, vil regjeringen i stedet bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside i stedet for skattesystemet.

Særfradragsordningen skal fases ut over tre år, slik at den er fullstendig avviklet fra og med inntektsåret 2015.

Endring i bilavgiftssystemet

Omleggingen av bilavgiftssystemet var noe av det som ble diskutert mest ved budsjettfremleggelsen i fjor høst. Nærmere bestemt gjelder endringen engangsavgifter, med andre ord den avgiften man må betale når man kjøper ny bil.

I praksis betyr endringen at man for eksempel må ut med mer i engangsavgift ved kjøp av dieselbil enn ved kjøp av bensinbil.

Kalkulator: Beregn hvor mye du må betale i engangsavgifter for en ny bil

Årsaken er at det skal legges større vekt på CO2-utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp får dermed enda lavere avgift. Det er også meningen at effektkomponenten reduseres, slik at engangsavgiften samlet ikke øker.

Høyere vrakpant og lavere omregistreringsavgift

Vrakpanten blir økt fra 1500 til 2000 kroner.

Omregistreringsavgiften blir redusert med 5 prosent for typiske personkjøretøy. For næringskjøretøy avgiften redusert med 20 prosent.

Les mer om omregistreringsavgiften er.

Endring av kontantstøtten

Kontantstøtten kuttes for toåringer,men fortsetter for ettåringene. Støtten for ettåringene økes fra dagens nivå (3303 kroner) til 5000 kroner for barn mellom ett og halvannet. Fra barnet er halvannet til to er den nye satsen 3303 kroner.

Fradrag for fagforeningskontingent

Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3660 til 3750 kroner.

Reisefradrag

Fradraget for reiser mellom hjem og arbeid økes for dem som har de lengste arbeidsreisene ved at grensen for overgang mellom satsene på 1,50 kroner og 0,70 kroner økes fra 35.000 til 50.000 km per år).

Boligutleie

Det blir en endring i skattereglene for utleie. I motsetningen til tidligere, kan nå bare inntil halvparten av hele tomannsboligen leies ut skattefritt. Du kan lese mer om detaljene i denne regelendringen i denne artikkelen.

NRK-lisensen:

Kringkastingsavgiften økes med 95 kroner (fra dagens 2477,52 kroner). Den nye kringkastingsavgiften blir dermed på 2580 kroner inkludert merverdiavgift.

Endring i skattesystemet:

Minstefradraget: Økes fra 36 til 38 prosent. Det maksimale minstefradraget økes fra 75.150 til 78.150. Det maksimale fradraget nås når du har en lønnsinntekt på 205.658.

Toppskatt: Økes med 4 prosent. Første innslagspunkt økes fra 471.200 til 490.000 kroner (sats 9 prosent). Over dette nivået vil marginalskatten være på 44,8 prosent. Innslagspunkt 2 - økes fra 765.800 til 796.400 kroner (12 prosent). Her nås det høteste marginalskattetrinnet på 47,8 prosent.

Personfradraget: Økes fra 43.600 til 45.350 kroner. Dette er et bunnfradrag i skattesystemet, som ikke blir spesifikt ført opp i selvangivelsen.

Formuesskatt: Bunnfradraget økes fra 700.000 til 750.000. Satsen er fortsatt 1,1 prosent.

Sjekk alle skattesatsene her.

Kalkulatorer:

Beregn skatten for 2012 for lønnsmottakere

Beregn skatten for 2012 for pensjonister

Beregn hva du total må betale i skatter og avgifter i 2012

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter

Privatøkonomi
Populært