Mener staten har mye å lære av Rema

- Vår viktigste samfunnsoppgave er å sørge for at maten er billigst mulig, slik at folk kan bruke penger på andre ting, sier Ole Robert Reitan (foto: Scanpix).
- Vår viktigste samfunnsoppgave er å sørge for at maten er billigst mulig, slik at folk kan bruke penger på andre ting, sier Ole Robert Reitan (foto: Scanpix).

Rema-sjef Ole Robert Reitan advarer offentlig sektor mot «å administrere seg ihjel».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvert år bruker staten rundt 400 milliarder kroner på offentlige innkjøp. Norsk næringsliv mener at langt mer enn dette kan ytes av andre enn det offentlige, og ønsker seg tilgang til dette store, fristende markedet. Hovedargumentene er at økt konkurranse vil gi mer effektiv ressursbruk, og bedre og mer innovative tjenester.

Større privat deltagelse i offentlig sektor var et av hovedtemaene under NHOs årskonferanse i Oslo torsdag. Der ble blant annet fordelene ved økt konkurranse innen offentlig tjenesteproduksjon trukket frem. DN.no har snakket med fem samfunns- og næringslivstopper og hørt med dem om hva de tenker om større privat deltagelse og økt konkurranse i offentlig sektor.

Spørsmålene

  1. Hva er det viktigste Norge kan gjøre for å modernisere/omstille offentlig sektor?
  2. Er det gitt at privat sektor er mer effektiv enn offentlig?
  3. Hvilke sektorer og tjenester vil det være viktigst å slippe private krefter inn på?
  4. I hvilken offentlig sektor hadde det vært mest interessant for deg som investor å gå inn med penger?

Ole Robert Reitan, sjef i Rema

1. Det her er noe vi i dagligvarebransjen har holdt på med i 30 år der vi har mer enn halvert antall årsverk for å sørge for at folk får mat. Det betyr at maten nesten ikke er noe dyrere nå enn for 30 år siden. Og den produktivitetsveksten som vi har vært med på å drive frem har det offentlige mye å lære av.

- Produktivitetsvekst er blant annet kommunesammenslåing og at vi bruker mindre ressurser på administrasjon og flere ressurser på produksjon. Enten det er helsetjenester eller produksjon av eksportvennlige produkter, så er det mer verdiskapning i det enn å administrere seg i hjel.

2. Ja, jeg tror det. Det er noe med størrelse som hemmer effektiviteten uansett. Det ser man med små bedrifter, som er mer effektive enn større bedrifter. Jo større bedriftene blir, desto større blir behovet for administrasjon og desto mer tungrodd blir det. Men så er det en del statlige oppgaver som skal være tungrodde fordi behovet for kvalitet er større enn i en privat bedrift. Men jeg tror veldig mange flere oppgaver kan løses av private.

3. Jeg tror det kan være fornuftig å slippe til private på veldig mange områder, som helse og omsorg, utdanning . Det blir veldig floskelpreget å snakke om bestemor på anbud. Hele uttalelsen fra Jens Stoltenberg om at enkelte oppgaver er for viktig til å forvaltes av private har jeg grunnleggende ikke troen på. Jeg tror at private bedrifter har akkurat like samvittighetsfulle mennesker som i det offentlige.

4. Vår viktigste samfunnsoppgave er å sørge for at maten er billigst mulig, slik at folk kan bruke penger på andre ting.

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita.

1. Vi har en stor utfordring med å bære denne velferdsstaten. Den enkleste måten å gjøre det på er å mobilisere mer arbeidskraft. I tillegg mener jeg man kan gjøre ganske mye ved å mobilisere sivilsamfunnet og privat sektor i løsning av samfunnsoppgavene. Det behøver ikke bety at man endrer på ansvarsdelingen, men det er arbeidsdelingen det er snakk om. Og så mener jeg det må introduseres mer valgfrihet for borgerne for at velferdsstaten skal beholde legitimitet i fremtiden. Det går på kreativitet, kompetanse, kapasitet. Flere hoder tenker bedre enn ett, rett og slett.

2. Det blir ikke spart penger, for vi skal jo bruke mer penger. Det er et stort finansieringsbehov. Og det er større enn regjeringens gir inntrykk av. Vi har en unik sjanse til å justere kursen, vi må passe på å ikke påta oss for store nye forpliktelser, og justere kursen slik at det blir mulig å bære denne velferdsstaten inn i fremtiden.

Det er en underliggende ideologisk konflikt her. Venstresiden har ene tendens til å tenke at det å gå i overskudd står i motsetning til å yte omsorg. Høyresiden mener det er mulig å gå i overskudd samtidig som man yter omsorg. Jeg vil tro at høyresiden har rett, for det viser historien: dette samfunnet er bygget på lønnsomt næringsliv.

Selv om et sykehjem ikke er kommersielt, er jo alle tjenestene det får levert – når det bygges, maten, møblene, frisøren – basert på kommersiell virksomhet. At man finner feil som man gjorde i Adecco-saken, er ikke noe bevis på at det ikke fungerer. Ellers kunne man sagt at alle bruddene på arbeidsmiljøloven man finner i offentlig sektor er et bevis på at offentlig sektor ikke kan løse oppgavene.

3. I prinsippet over alt. Men helse og omsorg utpeker seg, for det er der den store veksten kommer, og behovene både på penger og bemanning er underkommunisert. Det vil være behov for en voldsom vekst på grunn av den såkalte eldrebølgen, og forventninger til helsevesenet, men i tillegg vil man kreve en standardforbedring som politikere ikke har lagt til i sine regnestykker.

Bjørn Kjos, administrerende direktør, Norwegian

1. Jeg tror vi må lære av hjvordan man gjør det i det private. Jo mindre administrasjon, jo billigere blir det å drive. I dag må du ha volum for å drifte riktig, og det går ikke med små kommuner, dessverre. Alle kommuner skal jo løse de samme oppgavene, og det er her problemet ligger. For å redusere kostnadene i det offentlige må du gjøre enhetene større.

2. De store eksperimentene på det er jo kommunismen (latter). Jeg tror kanskje at det ligger i menneskets natur at de vil jobbe for seg selv og skape noe selv. Jeg tror at skal du få et virkelig godt tilbud må du ha konkurranse. Jeg tror det offentlige vil gå mer og mer over til å bli et trafikkpoliti. Når det er sagt er det mange offentlige virksomheter som er veldig bra og som ville klart seg utmerket i en konkurransesituasjon.

3. Spesielt innen helse og omsorg er det mye å hente. Men du får større overvåkingsopgaver når du gjør det.

4. Alle de tjenestene folk trenger når de blir eldre. Vi blir jo flere og flere eldre... Det er klart det er en voksende industri.

Bjørn Wiggen, konsernsjef i Orkla

1. Det viktigste er å fortsette å fokusere på kompetanseutviklingen, og å ha en solid base på utdanningssiden, som er viktig både for privat og offentlig sektor.

2. det er det ikke. Det er ikke gitt. I noen sammenhenger bør det offentlige ha et klart ansvar, og der vil det aldri lønne seg sånn sett at det private tar over. Man må finne den rette balansen mellom offentlig og privat.

3. Det er et bredt spørsmål. Det er mange områder der du ser at private løsninger kan fungere godt. Der bør man se bredt på det egentlig.

4. Det har ikke vi tenkt noe spesifikt på!

Jan I. Haaland, rektor Norges Handelshøyskole

1. Det er viktig at vi moderniserer offentlig sektor, gitt det omfanget sektoren har i økonomien. Alt som kan bidra til at vi gjør ting smartere og bedre er bra, men om jeg har nøkkelen med et stort grep, tror jeg er verre.

2. Nei, det synes jeg ikke. Det er viktig å ha fokus på effektivitet og at konkurranse kanskje kan være en fordel, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være privat for å ha konkurranse. Man kan ha elementer av det i offentlig regi. Jeg synes ikke det er en todeling mellom private og offentlige. Men å lære fra de elementene i privat sektor som bidrar til effektivitet tror jeg er viktig.

3. Det er allerede i dag en blanding. Jeg tror det er noen som har godt av mer konkurranse, men hvorvidt er mellom private eller offentlige aktører tror jeg ikke har så mye å si.

Alt fra NHOs årskonferanse:

Hele Norges maktelite var i Operaen torsdag. Her har vi samlet alle sakene fra årskonferansen:

Her samles Norges maktelite

Stoltenberg advarer mot høye lederlønninger

Hagen: Vi føler lettelsen

Stoltenberg: Min største frykt er at folk tror det skal gå bra uansett

Bjerke:Lenge til «uroen, frykten og volatiliteten er borte»

Stoltenberg: Meningsløst å være enten for eller mot konkurranseutsetting

Stordalen:Vi må begynne å se på mulighetene, ikke bare problemene

VIDEO:Burde kommunen din bli større?

Brandtzæg:Denne krisen vil ta lenger tid enn den forrige

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært