Siste sjanse til skatteplanlegging i 2011

Noe kan du gjøre for å redusere årets skatt (foto: Scanpix).
Noe kan du gjøre for å redusere årets skatt (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

De kommende to ukene er siste sjanse til å ordne med gaver, skaffe seg en BSU-konto eller gjøre andre tiltak som vil redusere skatten i 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere.

Skatter og avgifter 2011
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

En del regler er knyttet til kalenderåret, slik at de må benyttes før nyttår. Hvis en for eksempel har tenkt å gi en pengesum til en organisasjon, er det lurt å gjøre det før nyttår.

Da blir det skattefradrag i 2011. Hvis en venter til januar, får fradraget først virkning på neste års ligning.

Slippe arveavgift

– En del disposisjoner må foretas før nyttår hvis en skal få glede av dem i dette året. Det gjelder for eksempel foreldre eller besteforeldre som vil gi penger til arvingen. Da kan hver av foreldrene/besteforeldrene gi inntil en halv G (grunnbeløpet i folketrygden) i gave uten at dette utløser arveavgift eller tas med i fribeløpet for arveavgift, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Det er grunnbeløpet ved inngangen til året som gjelder. Da var det 75.641 kroner. Dermed kan hver av foreldrene gi 37.821 kroner til hvert av barna.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Selge aksjer?

– Sitter du med aksjer eller fondsandeler som har lavere verdi enn kjøpesummen, kan det lønne seg å selge før nyttår. Da gis det fradrag i inntekten for tapet i år, sier Nilsen.

– En bør tenke seg om før en selger. Dersom en venter at aksjene vil stige igjen neste år, kan det lønne seg å vente. Men hvis en likevel har bestemt seg for å selge, er det lurt å gjøre det før årsskiftet.

Hun forteller at det er kommet en liten regelendring fra i år som kan bety mye for dem som vil selge i siste liten for å få skattefradrag. Endringen gjelder VPS-registrerte aksjer. Tidligere har skattemyndighetene forholdt seg til oppgjørsdato i VPS, som er tre dager etter salgsdatoen. Dette har rammet enkelte som har solgt i romjula. Fra nå av er det salgsdatoen som gjelder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sparing for unge

Unge under 34 år har mulighet til å opprette BSU-konto – Boligsparing med skattefradrag – før nyttår og få skattefradrag for sparebeløpet i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Før en oppretter en BSU-konto bør en tenke seg godt om. Hvis en sparer penger som en har tenkt å bruke om to – tre år, bør en ikke gjøre det. Dette må være penger en kan avse, sier Gry Nilsen.

Hun påpeker at reglene er strenge. Pengene kan bare tas ut skattefritt for å brukes til kjøp eller nedbetaling av bolig. Det er bare mulig å opprette en BSU-konto en gang.

Årlig kan det spares opp til 20.000 kroner på en BSU-konto, og det gir et fradrag på 4.000 kroner i skatten. BSU-ordningen gjelder til det er spart opp 150.000 kroner på kontoen.

Pensjon og gaver

En annen spareform som er mest aktuell for de noe eldre er IPS – Individuell pensjonssparing. Her kan en årlig spare inntil 15.000 kroner, noe som gir 4.200 kroner i spart skatt. Nilsen advarer mot å se seg blind på skattefordelen:

– IPS er blitt lite lønnsomt. Det har sammenheng med nye regler for skattlegging av pensjon fra 2011. Det er høyere skatt enn tidligere på pensjonsinntekter, det er et forholdsvis lite beløp å spare og det koster mye å forvalte ordningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den som har planer om å gi en gave til en humanitær eller annen veldedig organisasjon kan med fordel gjøre det før nyttår. Da kan inntil 12.000 kroner i slike gaver gi grunnlag for fradrag i år.

– Ved å gi fødselsnummeret til organisasjonen, blir gavebeløpet automatisk innberettet til ligningsmyndighetene og kommer på selvangivelsen. Minste beløp som kan gi fradrag er 500 kroner, opplyser Nilsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun legger til at det er mulig å få fradrag for gaver til forskning i tillegg til det som gis til organisasjoner. Hvis en gir 10.000 kroner til forskning, gir det inntektsfradrag for hele beløpet. En kan få fradrag for enda høyere beløp, men beløpet kan ikke overstige 10 prosent av nettoinntekten til den som gir.

Utsette inntekt

Nilsen peker også på at det kan være fornuftig å se på forventet inntekt før nyttår og beregne skatten. Hvis en ser at en så vidt kommer over et av innslagspunktene for toppskatt, bør en se om noen inntekter kan vente til neste år.

– Hvis det er mulig å utsette utbetaling av bonus eller overtidsbetaling til neste år, kan det lønne seg å vente hvis en antar at inntekten neste år blir lavere enn i år, sier Gry Nilsen. (©NTB)

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2011

Skatter og avgifter 2011

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012