Seks sentralbanker sammen om krisetiltak

ECB og andre sentralbanker får nå låne dollar til lavere kostnader (foto: Colourbox).
ECB og andre sentralbanker får nå låne dollar til lavere kostnader (foto: Colourbox).

De seks sentralbankene i Canada, Storbritannia, Japan, eurosonen, Sveits og USA gjennomfører en koordinert aksjon for å øke likviditeten i verdens finansmarkeder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens koordinerte aksjon gjennomføres for å redusere belastningene som verdens finansmarkeder for tiden er utsatt for. Målet er å øke tilgangen på lån til bedrifter og husholdninger og dermed støtte den økonomiske aktiviteten i verden, opplyser Bank of England i en melding onsdag.

- Det som ligger bak er jo det stresset vi har sett i markedene de siste ukene, hvor etterspørselen etter dollar har steget markant, som har skapt kortsiktig press oppover på pengemarkedsrentene. Det har vi jo også sett i Norge hvor niborrentene har steget kraftig. Dette er et forsøk fra sentralbankene om å skape billigere dollarlikviditet, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB til TDN Finans.

Ifølge DNB Markets har bankene i løpet av de siste ukene vært villige til å betale vesentlig mer for å kunne bytte til seg dollar mot euro i finansmarkedene. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker på at denne risikopremien på dollar forplanter seg ut i pengemarkedsrentene både i eurosonen og i Norge. Aamdal tror dagens tiltak vil bidra til å redusere denne risikopremien og kan bidra til lavere pengemarkedsrenter både i eurosonen og i Norge.

«Det er et positivt bidrag, men løser ikke alene problemene i eurosonen. Denne uken er det imidlertid også møte i ECB og det meldes i skrivende stund at Merkel og Sarkozy vil komme med viktige meldinger i løpet av de neste to dagene. Vi får håpe dette kan være tiltak som samlet kan snu det økonomiske bildet», skriver Aamdal i en oppdatering onsdag.

Tar ned prisen

De seks sentralbankene har blitt enige om å ta ned prisen på de eksisterende, midlertidige byttelånsavtalene i dollar med 50 basispunkter, slik at renten blir bestemt ut fra døgnlånsrenten i USA pluss 50 basispunkter. Det er 100 basispunkter i ett prosentpoeng.

Fem av de seks sentralbankene gikk sammen om disse midlertidige tiltakene i september i år. Da ble dollarlikviditet tilført gjennom tremånederslån slik at bankene var sikret tilgang på kapital ut året. Denne midlertidige ordningen med bytteavtaler i dollar blir nå forlenget til 1. februar 2013.

- Meldingen i dag går ut på at de kutter prisen slik at ECB og andre sentralbanker får låne dollar til lavere kostnader, sier rente- og valutastrateg Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities til TDN Finans.

- I prinsippet er det egentlig et rentekutt. Det skal bidra til at bankene får billigere dollar-funding, sier Wilhelmsen. I likhet med Blomgren tror han at nibor-renten vil komme ned som følge av meldingen.

Bilaterale avtaler

Sentralbankene i Canada, Storbritannia, Japan, eurosonen, Sveits og USA er også blitt enige om å etablere midlertidige bytteavtaler mellom seg slik at ytterligere likviditet mellom de ulike landenes valutaer kan bli tilført dersom det trengs. På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke behov for en slik likviditetstilførsel i annet enn amerikanske dollar, opplyser den britiske sentralbanken.

Den europeiske sentralbanken ECB vil gjennomføre likviditetsoperasjoner i dollar med varighet på en uke og tre måneder.

Kraftig løft på børsene

Børsene i Europa reagerer med umiddelbar oppgang onsdag. Oslo Børs stiger bratt og er akkurat nå opp 2,7 prosent til 375,62 poeng. I råvaremarkedet stiger oljeprisen markert etter at meldingen ble kjent.

I valutamarkedet strykes euroen mot amerikanske dollar. Oljeprisoppgangen bidrar trolig også til at den norske kronen går markert sterkere mot de store valutaene. Kronen styrkes rundt fem øre mot pundet og rundt åtte øre mot amerikanske dollar.

Blomgren i SEB peker på at prisen på dollar nå kommer til å falle, som innebærer at den markante oppgangen i niborrentene, kan komme noe ned.

- Dette er positivt for aksjemarkedet fordi sentralbankene er på banen. Man forsøker å bistå med dollarlikviditet, men underliggende problemer forsvinner ikke av den grunn, sier hun til TDN Finans.

Les også:

EU gir seg selv 10 dager for å redde euroen

Rekordmange ledige i kriserammet eurosone

Nordmenn tror ikke eurokrisen er løst før om fem år

- Europas gjeldskrise er betydelig forverret

Personvernpolicy