Meny

Advarer Stoltenberg mot mulig løftebrudd i boligpolitikken

Statsminiter Jens Stoltemberg har mottatt brev fra kommunesektorens interesse- og arbeidergiverorganisasjon (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Krav om 15 prosent egenkapital også for startlånsordningen vil være problematisk ut fra erklærte mål for regjeringens boligpolitikk, mener Kommunesektorens interesse- og arbeidergiverorganisasjon.
Husbankens startlån

Husbankens startlån finansieres gjennom kommunene. Målgruppen er økonomisk vanskeligstilte i boligmarkedet, det vil si mennesker med nedsatt funksjonsevne, enslige, flyktninger eller unge førstegangsetablerere.

Startlånet brukes til etablering, refinansiering, toppfinansiering og fullfinansiering. Ifjor var nær halvparten av lånene samfinansiering med private banklån. I samfinansierte lån dekker startlånet ofte egenkapitalkravet til bankene.

Kjøper du for eksempel en bolig til 1,5 millioner kroner kan du i dag låne 150.000 kroner fra Husbanken og bruke dette som egenkapital når du tar opp boliglån i banken.

Du kan også få fullfinansiering, det vil si 100 prosent av kjøpesummen, for boliger som koster inntil 1,5 millioner kroner

Ved utgangen av september 2011 hadde kommunene lånt seks milliarder kroner fra Husbanken til startlån.

Husbankens startlån for økonomisk vanskeligstilte i boligmarkedet er i dag unnatt fra Finanstilsynets krav om egenkapital ved boligkjøp. Dersom Finanstilsynets forslag om nye retningslinjer blir vedtatt, kan imidlertid unntaket forsvinne. I så fall vil det ikke lenger vil være adgang til å gi startlån på mer enn 85 prosent av kjøpesummen, verken alene eller sammen med private banklån.

Som DN.no tidligere har vist kan et bortfall av unntaket for startlånet føre til at det blir betydelig vanskeligere for vanskeligstilte å kjøpe bolig.

Les saken: Strengere boliglånskrav kan ramme startlånet

Nå advarer kommunesektorens interesse- og arbeidergiverorganisasjon (KS) om at forslaget vil innebære et mulig løftebrudd fra regjeringen.

«I Soria Moria 2 sier Regjeringen blant annet at den ønsker å videreutvikle startlån-ordningen slik at flere unge får mulighet til å eie egen bolig», skriver KS i et brev til statsminister Jens Stoltenberg som DN.no har fått tilgang til.

Mener Regjeringen bryter løfter

I brevet til Stoltenberg uttrykker KS forståelse for at Finanstilsynet vurderer ulike virkemidler for «å forbebygge en eventuell lånefinansiert boble i boligmarkedet». Organisasjonen hevder imidlertid regjeringen bryter løfter ut fra erklærte mål for boligpolitikken dersom de lar startlånet omfattes av egenkapitalkravet.

«Vi viser videre til nylig inngått avtale mellom KS og regjeringen på det boligsosiale området der det blant annet står; Partene skal i fellesskap bidra til å utvikle rammebetingelser og tiltak som bidrar til at personer som ikke er selv i stand til det, skal få hjelp til å skaffe seg og beholde en bolig. Startlånsordningen har vært, og er et viktig virkemiddel for å nå dette målet», skriver KS.

I tillegg ber KS om at kommunesektoren blir involvert i vurderingen før Finanstilsynet eventuelt strammer inn retningslinjene.

«KS legger til grunn at Regjeringen ønsker å bevare startlånsordningen som et viktig virkemiddel for å sikre at boligsosiale mål nås. Da må også boligsosiale hensyn tas med i vurderingen før det foretas eventuelle endringer i retningslinjene for egenkapitalbehov ved kjøp av bolig. En konsultering av finansinstitusjonene alene før beslutningen tas av Finansdepartementet, eller før departementet fremmer et eventuelt forslag om lovhjemmel for forskrift, sikrer etter KS sin mening ikke en slik bred politisk vurdering», skriver organisasjonen i brevet.

-To viktige politiskehensyn

Finanstilsynet ønsker ikke å kommentere saken mens forslaget er under vurdering. Kommunal- og regionaldepartementet er også forsiktige med å uttale seg, men understreker at startlånet er svært sentralt i regjeringens boligpolitikk.

- Dette er en avveining mellom to viktige politiske hensyn. Fra et boligpolitisk ståsted er startlånet et godt, rimelig og effektivt virkemiddel for å få unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Startlånet utgjør mindre enn fem prosent av utlånene til bolig. Det er knapt tap på ordningen og den er regjeringens viktigste verktøy for å få unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet, sier statssekretær Hege Solbakken til DN.no.

- Vil det være et løftebrudd fra Regjeringen å la startlånet omfattes av egenkapitalkravet?

- Regjeringen vurderer nå spørsmålet. Når Regjeringen fremhever startlånet i Soria Moria, er dette nettopp fordi startlånet er så sentralt verktøy i norsk boligpolitikk, sier Solbakken.

Les mer:

Foreslår nytt krav til boligkjøpere: 15 prosent egenkapital

Dette mener ungdomspolitikerne om dagens boligmarked

Strengere boliglånskrav kan ramme startlånet

Les flere nyheter

Privatøkonomi
Populært