Dette mener ungdomspolitikerne om dagens boligmarked

Leder i Unge Høyre, Henrik Asheim, under Høyre sitt landsmøte i 2010 (foto: Scanpix).
Leder i Unge Høyre, Henrik Asheim, under Høyre sitt landsmøte i 2010 (foto: Scanpix).

Prisvekst, høyere renter og økt krav til egenkapital gjør at mange unge i dag kan se lang etter å kjøpe sin egen bolig. Dette mener lederne for noen av landets ungdomspartier om situasjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mye tyder altså på at de unge og uetablerte er dagens boligtapere.

Derfor har DN.no spurt lederne for noen av landets ungdomspartier om hva de mener om situasjonen.

«Et pervertert skattesystem»

- Dagens boligsprisvekst er et resultat av et pervertert skattesystem som gjør det mer lønnsomt å investere i fast eiendom enn verdiskapning, samt et boligmarked som lider under for mange reguleringer og restriksjoner, sier Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn.

Rotevatn hadde tirsdag et innlegg i Dagens Næringsliv der han tar til orde for skattedebatt. Ifølge Rotevatn, må «et skattesystem som straffar verdiskaping og premierer villakjøp» ta sin del av ansvaret for at boligprisene skyter til værs.

I innlegget støtter Unge Venstre-lederen den liberale tankesmien Civitas forslag til helt nytt skattesystem. Forslaget innbærer redusert beskatning på arbeid, bedrifter og kapital. Dette skal finansieres av en avvikling av rentefradraget for personlige eiendoms- og forbrukslån.

Les mer: - Altfor gunstig å investere i eiendom

- Unge Venstre ser verden med BI-briller

Rotevatn får ingen umiddelbar støtte fra de andre ungdomspartiene.

- Unge Venstres forslag om å ta bort skattefradraget bærer preg av å se verden med BI-brillene på, noe som forsåvidt er en ny tendens fra landets mest liberale parti, var Unge Høyre-leder Henrik Asheim sitt svar i Dagens Næringsliv fredag.

- Forslaget om å fjerne rentefradraget på lån ville med et slag gjort store deler av dagens unge ute av stand til å håndtere et boliglån, og dermed holdt dem på leiemarkedet i mange flere år, sier Asheim.

Ifølge Unge Høyre-lederen er løsningen på boligprisveksten først og fremst å bygge flere små boliger.

- Årsaken til de høye boligprisene er at det ikke bygges nok små boliger. Det er en stadig økende andel mennesker som flytter til byene og da særlig Oslo. Mange av disse er enpersonshusholdninger, og da er det der vi må sette inn tiltakene. Nye og rigide reguleringer gjør det også svært kostbart å bygge små leiligheter. Derfor bør man lage unntak for slike reguleringer på de minste leilighetene. I tillegg bør man bygge høyere og tettere i sentrum. Man bør også doble BSU-ordningen og fjerne dokumentavgiften.

Vil fjerne krav om universell utforming

Sosialistisk Ungdom-leder Olav Magnus Linge tror boligprisveksten blant annet er et resultat av manglende politisk vilje til å føre en sosial boligpolitikk.

- Det finnes knapt offentlige alternativ for andre enn stortingspolitikere og sosialhjelpsmottakere, sier Linge.

Leder av FpU Ove Vanebo mener det bør bygges i høyden og i marka, og at «håpløse pålegg» som universell utforming har spilt en betydelig rolle i å presse prisene på boliger oppover.

- Løsningen på boligprisveksten er å fjerne rigide bestemmelser som stopper utbygging, sier Vanebo.

Unge Venstre-lederen er delvis enig med Vanebo.

- Det bør bli lettere å bygge tett, å bygge i høyden og å få unntak for mange bygningstekniske krav til leiligheter. Kravene om for eksempel universell utforming er ekstremt fordyrende og lite målrettede, sier Rotevatn.

Stor enighet om startlånet

Både lederen for Unge Høyre, Unge Venstre og Sosialistisk Ungdom mener det er en dårlig idé å la Husbankens startlån omfattes av Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis til boligformål.

- Husbanken skal hjelpe sosialt vanskeligstilte som sjeldent har mulighet til å legge seg opp så stor egenkapital, sier Unge Venstre-lederen.

FpU mener på sin side Husbankens rolle bør reduseres, og at forslaget vil være en skritt i riktig retning.

- Husbanken er med på å pøse mer penger inn i et marked, slik at de som banken skal hjelpe er med på å presse prisene oppover, sier Vanebo.

Sier nei til økt egenkapitalkrav

Når det gjelder Finanstilsynets forslag om å øke egenkapitalkravet til 15 prosent, er ungdomspartiene kritiske.

- Å gradvis redusere og gjøre rentefradragordningen mer sosial, er et bedre virkemiddel enn å gjøre det vanskeligere for de med lave inntekter å ta opp lån, sier Sosialistisk Ungdom-lederen.

Unge Høyre-lederen mener kravet utelukker store grupper fra å ta del i boligmarkedet.

- Bankene bør stå fritt til å vurdere betalingsevnene til sine kunder. En ferdig utdannet person med studielån vil slite med å opparbeide seg egenkapitalen. Selv om personen har fast jobb, vil han måtte være på leiemarkedet lenge. Det er galt å bekjempe boligprisene ved å strupe tilgangen på finansiering, sier Asheim.

Les mer:

Strengere boliglånskrav kan ramme startlånet

- Mangler over 500 boliger på Oslomarkedet i dag

Slik vil meglertopp redde boligmarkedet

Personvernpolicy