Meny

Gjeldskrisen gir høyere innskuddsrente

SPAREKUNDER: Bankens innskuddskunder nyter nå godt av at prisen på penger i markedet har steget. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norske innskuddskunder får bedre betalt på grunn av gjeldskrisen i Europa.

Den europeiske gjeldskrisen har ført til at innskuddskundene er blitt en attraktiv långiver for norske banker. Selv om de norske bankenes direkte eksponering mot de gjeldsutsatte eurolandene er liten, smitter uroen i internasjonale penge- og kapitalmarkeder over på bankene her hjemme. Resultatet er at de må betale mer for å hente penger i finansmarkedene.

 For bankene kan det derfor være et alternativ å tilby bedre renter til sine innskuddskunder og på den måten kanskje redusere behovet for å låne i finansmarkedene. Dette har bidratt til å presse innskuddsrenten oppover de siste månedene, og i dag ligger den høyeste innskuddsrenten på 4,5 prosent for ettårige fastrentelån.

Bankene må låne dyrt

- Vi har den senere tiden sett at flere banker har økt prisen på utlån og innskudd som følge av økte innlånskostnader. Økte kostnader på markedsfinansieringen for banker støtter opp om betydningen av konkurransedyktige betingelser på innskudd, sier analytiker Fridtjof Berents i Arctic Securities til DN.no.

En stor del av pengene som bankene låner ut skaffer de gjennom innskudd fra kundene. Men i tillegg må bankene hente penger i finansmarkedene. Bankene kan på kort sikt låne til korte løpetider i pengemarkedet og henter mer langsiktig finansiering i obligasjonsmarkedet.

Frykten for at noen av noen storbankene i Europa skal tape store summer på at en av de gjeldstyngede nasjonene går konkurs, har ført til at bankene er blitt mer tilbakeholdne med å låne til hverandre i form av kortsiktige lån i pengemarkedet.

Økt pengemarkedsrente

Renten på slike pengemarkedslån mellom banker, de såkalte nibor-rentene, har steget markert i løpet av høsten. I juni lå denne renten på 2,70 prosent for referanselånene med tre måneders løpetid, mens fra august har den ligget i overkant av tre prosent.

- Fra vi fikk en styringsrente på 2,25 prosent har nibor økt fra 2,65 til 3,13 prosent. Dette er en kraftig økning, og slik jeg oppfatter det har noen banker i Norge satt opp innskuddsrenten i kjølvannet av dette. Det er mange banker som betaler innskuddsrente langt over Nibor, men dette er en situasjon vi har hatt over lang tid som en effekt av finanskrisen, sier renteanalytiker Gaute M. Langeland i Nordea Markets til DN.no.

Det er pengemarkedsrenten som er utgangspunktet for prisen bankene må betale for å hente penger i finansmarkedene.

- Viktig med kundeinnskudd

Bankene bekrefter også selv at de har satt opp innskuddsrenten fordi det er dyrt å hente penger andre steder.

- Våre innskuddsrenter er justert på lik linje med våre utlånsrenter. Slik får bankens innskuddskunder nyte godt av at prisen på penger i markedet når har steget, sier kommunikasjonsrådgiver Stian Arnesen i Fokus Bank til DN.no.

DnB Nor peker på at kundeinnskudd alltid er viktig for banken.

- Uro i de internasjonale markedene gjør at vi opplever en økt kundetilstrømming og at DnB Nor oppfattes som et godt alternativ for plassering av innskudd, både fra norske og utenlandske kunder. Når banken fastsetter prisen på innskuddsproduktene ligger det til grunn en vurdering av prisen på alternative innlån kombinert med konkurransesituasjonen, Informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR til DN.no.

- Økningen i markedsrentene har gitt seg utslag i økte innskuddsrenter, og i slutten av september varslet vi en økning i innskuddsrentene som trer i kraft 14.november, sier Rasmussen.

Les mer:

Ingen garanti mot et nytt tiår med nedgang

Tror det snart blir vanskeligere å få boliglån

Ratingbyrå frykter norsk boligboble

Slik sparer du skatt etter børsfallet

Les flere artikler fra ABC Penger her

 

Les flere nyheter her

Privatøkonomi
Populært