Staten ga bort gigant-oljefunn

ANDEL: Myndighetene har en andel på 30 prosent gjennom SDØE i det såkalte Aldous Major-funnet. Foto: Harald Pettersen/Statoil
ANDEL: Myndighetene har en andel på 30 prosent gjennom SDØE i det såkalte Aldous Major-funnet. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Staten beholdt ingen andeler i Avaldsnes-lisensen selv. Dermed blir staten en liten eier i et av Norgeshistoriens største oljefunn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Avaldsnes/Aldous
  • Oljefelt fordelt på to utvinningstillatelser (PL) på Utsirahøyden i Nordsjøen
  • Avaldsnes ligger i PL501 med oljeselskapet Lundin som operatør.
  • Aldous Major Sør ligger i PL265 med Statoil som operatør.
  • Oljeselskapene har boret i Utsirahøyden siden 1960-tallet, men i grunnere lag.
  • Ny teknologi, nye seismiske data og nye tolkninger av gamle data har ført til flere interessante funn de siste årene.
  • 8. august 2011 meldte Statoil at de hadde påvist et minst 65 meter tykt reservoar med olje av meget god kvalitet i brønn 16/2-8 Aldous Major Sør. Det ble også påvist at dette i realiteten var samme felt som oljefunnet i brønn 16/2-6 Avaldsnes.
  • Feltet har siden august fått oppjustert estimatet for oljereservene tre ganger, sist 21. oktober, og skal ligger mellom 1,7 og 3,3 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter.
  • Feltet dekker et areal på omkring 180 kvadratkilometer, som er på størrelse med kommuner som Bærum og Lillesand.NTB - Kilder: OED og Statoil

Les mer om oljefunnet

Gigant-oljefunn verdt én til to billioner kroner

Kan bli største funn på norsk sokkel

Tror på store oljeinntekter i flere tiår

Statoil-funn på verdenstoppen

Statoil jakter nye storfunn på sokkelen

Da Olje- og energidepartementet delte ut lete- og produksjonstillatelsen til det som skulle bli det gigantiske Avaldsnes-funnet, beholdt ikke staten noen andeler selv.

AdTech Ad

Fordi Nordsjøen har vært ansett som en moden oljeprovins, gir staten stadig oftere oljeselskapene større andeler istedet for å selv sikre seg SDØE-andeler. På Avaldsnes fikk svenske Lundin Petroleum 40 prosent, Statoil fikk 40 prosent og danske Maersk fikk 20 prosents eierandeler.

Ingen Avaldsnes-andeler

Det har trolig kostet den norske stat milliarder i tapte inntekter. SDØE står for Statens direkte økonomiske engasjement og er navnet på eierandelene i olje og gassfelt staten er direkte medeier i.

- Hadde vi visst hva som skjulte seg på Aldous og Avaldsnes, hadde den statlige andelen vært høyere. Da hadde den ikke vært null på Avaldsnes, for å si det sånn, sier en kilde i Olje- og energidepartementet til DN.no.

Myndighetene har en andel på 30 prosent gjennom SDØE i det såkalte Aldous Major-funnet. På den måten er staten sikret litt eierskap i det som kan være Norgeshistoriens største oljefunn. Men på Avaldsnes-funnet har ikke staten noen andeler. Siden Aldous Major og Avaldsnes er to funn i det samme feltet, skal de to lisensene slås sammen. Men når det skjer vil SDØE-andelen vannes betraktelig ut.

Og myndighetene har få måter å øke sin andel på.

- Toget er gått

- Det toget er gått, men dette gjør at man kanskje burde vurdere modenheten til norsk sokkel. Nordsjøen var så himla moden, men er kanskje ikke så moden likevel, sier BI-professor Øystein Noreng til DN.no.

Han synes myndighetene må revurdere praksisen om å beholde stadig mindre SDØE-andeler og risikere å knapt være på eiersiden i de største og viktigste feltene på norsk sokkel.

- De siste funnene på norsk kontinentalsokkel gir grunnlag for en revurdering av utsiktene for norsk petroleumsvirksomhet. Vi står fremfor et differensiert bilde og vi må spørre oss hva vi vil med SDØE og Petoro, sier Noreng.

Kunne øke andel

Tidligere hadde myndighetene mulighet til øke den statlige eierandelen etter at størrelsen på funnet ble kjent, gjennom å bruke den såkalte glideskalaen. Glideskala eksisterte fra niende konsesjonsrunde til og med 13. konsesjonsrunde og innebar at staten hadde en opsjon til å øke eierandelen når et felt ble erklært drivverdig. Glideskala har medført at SDØE har høye andeler i flere store felt på norsk sokkel.

Men etter hvert som norsk kontinentalsokkel ble mer moden, og potensialet for store og svært lønnsomme funn er blitt mindre, har nivået på SDØE gradvis blitt redusert. Istedet har myndighetene vært mer opptatt av å gi oljeselskapene større andeler i lisensene for å kompensere for at funnene, spesielt i Nordsjøen, stadig oftere har lite ressurspotensial og svak lønnsomhet.

- Vi bør revurdere denne praksisen. Man vet ikke hva man har funnet før man borer, og i dette tilfelle ble noe veldig lite til noe veldig mye. Vi bør se på systemet, og det er mange måter å gjøre dette på. Det er også mange land, som Brasil, som har dette problemet, så det er mange som er interessert i det. Vi bør ihvertfall vurdere endringer, sier Nordeng.

Store funn strategiske

Brasil er et av de få landene som har gjort større oljefunn enn Norges Aldous/Avaldsnes de siste ti årene. Der har myndighetene vedtatt at statsoljeselskapet Petroleo Brasileiro (Petrobras) skal være eneste operatør i de såkalte pre-saltområdene hvor oljefunnene har vært enorme. Dette fordi myndighetene anser de store funnene som strategisk viktige. Loven kom på plass etter at de store Tupi- og Libra-funnene ble gjort. Dette er funn som kan inneholde så mye som henholdsvis 8 og 15 milliarder fat olje.

Bente Nyland, sjef i Oljedirektoratet, mener den norske praksisen om å ta færre SDØE-andeler har vært en kalkulert risiko.

- Etablering av TFO-ordningen skjedde blant annet for å tiltrekke nye selskaper og for å hente ut ressurser som de aktørene ikke nødvendigvis fant interessant, samtidig som man så at funnstørrelsen på norsk sokkel sank dramatisk noe som innebar at lønnsomheten også ville synke dramatisk hvis det ble flere eiere om benet. En valgte da å være litt mer tilbakeholden med å tildele SDØE-andeler enn tidligere, men beholde opsjonen i tilleggstildelinger der SDØE allerede hadde interesser i naboblokk/felt. Dermed har en også vært klar på at det kunne gjøres gode funn som ikke hadde SDØE-andel, sier hun til DN.no.

TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder) er lisenstildelinger utenom de ordinære konsesjonsrundene, primært lisener i modne områder av sokkelen.

- Størrelsen på Aldous/Avaldsnes er gledelig og helt klart overraskende og adskillig større enn det en forventet kunne ligge i området ved tildelingen. Men det er vanskelig ved en tildeling å vite om det blir funn eller ei.

Anbefaling unntatt offentlighet

Det er Oljedirektoratet som anbefaler til Olje- og energidepartementet hvilke oljeselskaper som bør få tildelt lisensandeler - og om Petoro skal tildeles SDØE-andeler for å sikre statlig eierskap. Men hun vil ikke si om Oljedirektoratet sov i timen eller om det var departementet som trosset direktoratets råd.

- I forbindelse med alle tildelingsrundene gjør Oljedirektoratet en verdivurdering av de utlyste områdene med hensyn til om vi vil anbefale at SDØE tildeles en andel ved tildeling. Anbefalingen kan være basert på nåverdi, stor oppside eller høy informasjonsverdi. Anbefalingen vår går til Olje- og energidepartementet som tar endelig beslutning om SDØE skal ha andeler. Det er viktig å huske på at det er OED som er tildeler av konsesjoner og andeler. Oljedirektoratets anbefaling er i disse sakene unntatt offentlighet, sier Nyland.

Selv om statens eierandel i det fremtidige Aldous/Avaldsnes-feltet vil bli relativt beskjeden, er staten likevel sikret solide inntekter fra funnet gjennom 78 prosent skatt og eierskapet i Statoil.

Les også:

- Krisen er ikke over

Læregutt blar opp 500 mill.

Full stopp for spekulanter med ny boliglov

Nedgang i shoppingen

Personvernpolicy