Store sprik i renteanalyser

NY BANE: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte Norges Banks nye rentebane på rentemøtet onsdag forrige uke. Foto: Scanpix
NY BANE: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte Norges Banks nye rentebane på rentemøtet onsdag forrige uke. Foto: Scanpix

Handelsbankens analytikere mener Norges Banks nye rentebane er for optimistisk, mens DnB Nor mener den er for pessimistisk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens DnB Nor Markets tror på en renteheving allerede i mai, holder Handelsbanken fortsatt en knapp på desember neste år.

AdTech Ad

- I lys av siste tidens uroligheter og svakere vekstutsikter gjør vi enkelte endringer i våre renteprognoser, skriver analytiker Maren Romstad i DnB Nor Markets i en rapport mandag.

Fredag foretok DnB Nor Markets sin månedlige oppdatering av rente- og valutaprognosene. Meglerhuset venter at styringsrenten i Europa, USA, Storbritannia, Sveits og Japan forblir uendret. For Norge og Sverige venter meglerhuset færre rentehevinger enn tidligere, men rentene skal fortsatt opp.

- Renteheving i mai

I den nye rentebanen Norges Bank la frem onsdag signaliserer sentralbanken uendrede renter frem mot sensommeren neste år. Dette er en betydelig nedjustering fra forrige rentebane og skyldes først og fremst den internasjonale finansuroen og utsikter til svakere vekst ute.

Les mer: Uendret rente

Romstad mener imidlertid at sentralbankens prognoser er vel pessimistiske, og hun tror det kan komme en renteheving allerede i mai neste år.

- I våre prognoser holder vi en knapp på at utsiktene er lysere i mars neste år. Spesielt er makrobildet internasjonalt ventet bedre enn skissert av sentralbanken, hvilket kan resultere i at internasjonale renter for en gangs skyld overrasker Norges Bank på oppsiden, skriver Romstad.

- På rentemøtet i mars venter vi derfor at sentralbanken legger frem en høyere rentebane enn dagens og indikerer renteheving så tidlig som mai, skriver Romstad

Forutsetter kriseløsning

Romstad understreker at et premiss for rente- og valutaprognosene er at «en løsning på situasjonen i gjeldstyngede euroland og underkapitaliserte banker kommer på plass i overskuelig fremtid».

- Vi tror da finansmarkedene vil roe seg og risikoappetitten gradvis bedres, skriver Romstad

- Renteheving først i desember 2012

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets har et helt annet syn på den videre renteutviklingen. I meglerhusets ferske prognoser tar økonomene ned vektsutsiktene i norsk økonomi. Resultatet er at det ikke blir noen renteøkning før i desember neste år.

- Mens vi for et halvt år siden så for oss vekst i fastlands-BNP på henholdsvis 3 prosent og 3,3 prosent i år og neste år, har vi nå senket forventningene til henholdsvis 2,6 prosent og 1,8 prosent, skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets i meglerhusets morgenrapport mandag.

Bakgrunnen for nedjusteringen er den statsfinansielle krisen i Europa.

- Årsaken er avmatningen i global vekst, spesielt i resten av Europa. Flere tegn tyder nå i retning av at eurosonen allerede har gått inn i resesjon og at britisk økonomi beveger seg sidelengs, skriver Mork.

- Vi tror altså at Norges Bank ennå er litt for optimistiske omkring forventningene til den økonomiske utviklingen, selv etter sine siste nedrevisjoner, skriver Mork.

Les mer:

Mener Norges Bank er «vel optimistisk»

Flyr i flint av formuesskatten

EU lukter på oljefondet

Personvernpolicy