Vanskeligere å få lån i banken

UENDRET ETTERSPØRSEL: Bankene venter om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger fremover. Foto: Scanpix
UENDRET ETTERSPØRSEL: Bankene venter om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger fremover. Foto: Scanpix

Både husholdninger og bedrifter vil merke at bankene strammer inn, ifølge ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norske banker vil stramme inn kredittpraksisen overfor norske husholdninger og bedrifter, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal som ble lagt frem tirsdag.

AdTech Ad

Bedriftene har allerede fått merke at bankene er mindre villige til å låne ut penger.

«Bankene holdt kredittpraksisen uendret overfor husholdninger og strammet noe inn overfor foretak i tredje kvartal 2011», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Vil låne mer

Låneetterspørselen fra husholdninger økte noe i tredje kvartal 2011. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og noe redusert låneetterspørsel fra foretak.

Bankene venter noe innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i fjerde kvartal i år.

Utlånsmarginen falt ytterligere for lån til husholdninger, men økte noe for lån til foretak i tredje kvartal. Fremover venter bankene at utlånsmarginen for lån til både husholdninger og foretak skal øke noe.

Flere vil ha fastrente

Bankene rapporterte om noe økt samlet låneetterspørsel fra husholdninger i kvartalet, mens bankene i forrige undersøkelse forventet bankene uendret låneetterspørsel.

Etterspørselsøkningen fordelte seg på alle typer boliglån, som nedbetalingslån, rammelån og førstehjemslån.

Etterspørselen etter fastrentelån har vært mer eller mindre uendret det siste året, men i tredje kvartal meldte bankene nå om noe økt etterspørsel etter denne typen lån. I motsetning til andre typer lån venter bankene økt etterspørsel etter fastrentelån også fremover.

«Lave renter på fastrentelån er trolig årsaken til denne økningen», skriver Norges Bank i meldingen.

Strammet inn

Bankene rapporterte om en svak økning i etterspørselen etter lån fra foretak, men økningen var mindre enn forventet. Også for foretak melder bankene om noe økt etterspørsel etter fastrentelån. Bankene venter også økt etterspørsel etter fastrentelån fra foretakene. Samtidig venter bankene en nedgang i foretakenes samlede låneetterspørsel.

Undersøkelsen viser at bankene allerede har strammet noe inn på kredittpraksisen overfor bedriftene - og at innstramningen vil fortsette fremover. Finansieringssituasjonen til bankene, makroøkonomiske utsikter og næringsspesifikke utsikter bidro i noe grad til innstrammingen i tredje kvartal, opplyser Norges Bank.

Ytterligere innstramming

Fremover venter bankene en ytterligere innstramming overfor foretakene. Både makroøkonomiske utsikter, næringsspesifikke utsikter, finansieringssituasjonen og kapitaldekningen er ventet å bidra til innstrammingen, ifølge sentralbanken.

Les også:

Om ti år blir Norge rentenist

Forlater John Fredriksen etter 25 år

- Sjeleglad for at Norge ikke gikk inn

Her er de billigste vinterdekkene

Personvernpolicy