- Nå blir boligmarkedet i byene kun for rike 50-åringer

Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann. Foto: Selvaag Bolig
Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann. Foto: Selvaag Bolig

Strengere boliglånskrav har liten effekt på prisene og gir økte klasseskiller mener eksperter. Dessuten må BSU-ordningen styrkes kraftig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finanstilsynet varslet i dag at de kommer til å gå inn for ytterligere innstramninger i bankens retningslinjer for boliglån.

Les saken: Foreslår nytt krav til boligkjøpere: 15 prosent egenkapital

Blant annet mener tilsynet at bankene bør heve kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent av boligens verdi. Nye boliglån bør heller ikke gis med avdragsfrihet for lån på mer enn 70 prosent av boligens verdi, foreslår tilsynet.

- Dette er overformynderi uten sidestykke. Nå blir boligmarkedet i byene kun for rike 50-åringer, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Han mener borettslagsmodellen må gjenopprettes, og at det bør være opp til bankene selv å vurdere betjeningsevne.

- Enten så har man råd, eller så har man det ikke, sier Schumann.

Han er enig i at tilgang på lån har en innvirkning på boligprisene, men at den viktigste driveren er at det ikke er mulig å bygge billige boliger.

- Markedet drives opp av mangel på boligpolitikk nasjonalt og lokalt, sier han.

Han mener problemet ligger i at det reguleres for få tomter, at det ikke tillates å bygge i høyden og det er innført kraftig fordyrende forskrifter

- Man blir avhengig av rike foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Schumann.

NEF: Øker klasseskillet

Finanstilsynet har stilt en diagnose om behovet for å redusere gjeldsveksten, men kommer med helt feil medisin, mener leder Christian Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Det eneste som oppnås med å øke egenkapitalkravet er å øke klasseskillet, det er i all hovedsak førstegangskjøperne som blir rammet. Hvis Finanstilsynet gjør alvor av et slikt grep vil vi risikere at det å kjøpe bolig vil bli en luksusgode, noe som i så fall strider sterkt med Navarsetes målsetting om at enda flere bør eie, ikke leie, sier Dreyer.

Han er mer positiv til forslaget om at bankene må være mer proaktive i stresstestingen av lånekundenes økonomi.

- Folk flest må tåle en vesentlig høyere rente enn dagens. Det er heller ikke negativt at det kommer krav om delvis fastrente ved høy belåningsgrad, fastrente er en billig forsikringsordning mot høyere rente, sier Dreyer.

Han oppfatter de fleste bankene som ansvarsfulle i dagens marked, og med unntak av førstegangskjøperne tror han ikke det vil bli mange som vil få avslag i en låneprosess hvis disse endringene kommer.

- Vi var av den oppfatning av retningslinjene fra 2010 var «gammelt nytt», bankene hadde allerede gjort tilpasninger i sin utlånspraksis. Det vil nok ikke få den store innvirkningen på boligprisene på kort sikt, sier Dreyer.

- Kom retningslinjene i forkjøpet

Førsteamanuensis Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø synes forslaget høres fornuftig ut.

- Ett fall i eiendomsverdi på ti prosent er ikke mye, og verdien av boliglån skal ikke falle mye før mange bankers egenkapital er borte vekk og vi får en bankkrise. Det vet vi jo i fra USA.

Han peker på at selv om ting ser jo fint ut nå, skal dette systemet også eksistere i dårlige tider i fremtiden.

- Effekten på boliglån kan jo ikke være annet enn negativ. Når etterspørselen begrenses, må det jo nødvendigvis medføre lavere priser alt annet likt. Om denne effekten er stor nok til å motvirke den generelle stigende trenden er imidlertid mer usikkert, sier Sirnes.

I likhet med andre DN.no har snakket med påpeker Sirnes at det bli enda vanskeligere å komme inn i markedet nå,

- Så om man ikke har mye egenkapital kan det godt være en idé å komme retningslinjene i forkjøpet, ja.

abcpenger.no/kalkulator:

Slik blir din økonomi de neste tre årene

Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

Så mye kan du låne

- BSU-ordningen må forbedres kraftig

Stortingsrepresentant Hedmark Høyre Gunnar Gundersen mener kravet om egenkapital er fornuftig.

Han er medlem av Finanskomiteen og er skattepolitisk talsmann for Høyre

- Denne vurderingen bør enhver bank foreta. Om det er riktig av Finanstilsynet å stramme inn ytterligere i forhold til bankenes selvstendige ansvar for sin egen forretningsdrift, er jeg usikker på, sier Gundersen.

Han noterer seg at Finanstilsynet bruker formuleringen «vurderer».

- Derfor mener jeg man må foreta en grundig sårbarhetsanalyse før man konkluderer på spørsmålet, sier Gundersen.

Gundersen har tidligere tatt til orde for å styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU).

- Høyre er videre av den oppfatning at dersom man skal stramme inn, må BSU-ordningen forbedres kraftig slik at man ikke skaper store sosiale forskjeller i forhold til å kunne komme seg inn i boligmarkedet. Ungdom vil stå i fare for ikke å kunne etablere seg i boligmarkedet om man ikke ser disse sammenhengene.

Les mer om saken:

Her er Peter Battas løsning på den norske boligboblen

Foreslår nytt krav til boligkjøpere: 15 prosent egenkapital

Betaler «mer» for bolig enn i 1987


Les flere nyheter her

Personvernpolicy