Vi er rikere om ett år. Det er (så godt som) gitt.

Lite tyder på at et hett boligmarked i Norge vil kjøles ned med det første. I alle fall om man legger nordmenns forventninger til egen økonomi til grunn (foto: Scanpix).
Lite tyder på at et hett boligmarked i Norge vil kjøles ned med det første. I alle fall om man legger nordmenns forventninger til egen økonomi til grunn (foto: Scanpix).

Rekordoptimisme i ny undersøkelse: Særlig unge nordmenn er skråsikre. Trolig har de rett, men bommer de, kan det bli riktig ille, advares det.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eiendomsmegler 1 har aldri registrert høyere økonomisk fremtidsoptimisme blant nordmenn.

I september-utgaven av «Boligmeteret» - en månedlig undersøkelse av de grunnleggende faktorene som påvirker boligmarkedet - svarer hele 33 prosent at de tror de har bedre personlig økonomi om 12 måneder.

Det er et markant hopp i optimismen, og det høyeste nivået undersøkelsen har vist siden målingene begynte i januar 2008.

Særlig blant unge er optimismen påtakelig. Hele 55 prosent svarer at de tror de har tjukkere lommebok om 12 måneder. Troen på mer penger å rutte med faller med alderen til syv prosent for dem over 65 år.

Forventningene til egen økonomi om 12 måneder

TOTALT20-29 år30-39 år40-54 år55-64 år65 år +
Bedre33%55%38%30%26%7%
Dårligere11%13%12%7%7%19%
Uendret/samme nivå54%29%47%60%66%72%
Vet ikke/ikke svar2%3%4%3%1%1%

Spørreundersøkelsen baserer seg på Norstats internettpanel, og svarene er hentet inn i perioden 15. - 22. september 2011. 1000 respondenter i et landsrepresentativt utvalg. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 – 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større.

Om økonomien faktisk blir romsligere om ett år, gjenstår selvsagt å se. Men troen på bedre økonomi synes ikke tatt ut av løse luften. Den samme undersøkelsen viser nemlig at troen på økte renter fremover har stupt på samme tidspunkt som optimismen har økt.

Gitt at antagelsen om renteutviklingen fremover stemmer, er det vitterlig god grunn til å tro på mer penger mellom hendene for de unge. Det er disse som har størst gjeld og mest å tjene på lave renter. Det er naturligvis den nye usikkerheten i den globale økonomien som har ført til at færre tror på økt rente. Norge er i den heldige situasjonen at økonomisk krise ute bare i liten grad påvirker oss negativt her hjemme.

Nordmenn har klokkertro på bedring i egen økonomi i året som kommer (rød linje).Nordmenn har klokkertro på bedring i egen økonomi i året som kommer (rød linje).

Det er jo ganske spesielt, den situasjonen vi har i Norge, erkjenner administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Odd Nymark.

Undersøkelsen viser riktignok at folk antar at arbeidsledigheten kan komme til å stige noe.

Likevel er det realisme bak den store optimismen, mener Kåre Elnan i Prognosesenteret, som har tolket undersøkelsen for Eiendomsmegler 1.

- Optimismen bygger på tre ting: Et trygt arbeidsmarked for de fleste, ikke nevneverdig renteøkning, kanskje tvert om rentekutt, og forventet positiv lønnsutvikling, sier Elnan.

Alt sammen har god støtte i prognosene fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Men selv Norges beste tallknusere har bommet på prognoser før, og kan gjøre det igjen.

- Bakteppet for den store optimismen er litt skummelt. Det er mye uro rundt oss. Overskriftene bærer preg av at det kan gå ordentlig ille. Men sjansen for at det går så ille er mindre enn at det går så bra som prognosene viser, tror Elnan.

Prognosenteret foretar ikke selv makroøkonomiske anslag. Men ingen trenger å være i tvil om at også Norge blir rammet om den verste frykten som råder i Europa materialiserer seg.

- Markedet har priset inn at det går dårlig i Hellas. Men hvis Italia og Spania følger etter, kan de dra med seg Tyskland - og da blir det ordentlig guffent. Robustheten i det norske boligmarkedet er liten, om vi også skulle få denne resesjonen. Tolv prosent har gjeldsgrad over 500 prosent, og skulle du da miste jobben er det ganske heftig, advarer Elnan.

Duket for videre boligprisvekst

Konklusjonen per i dag er imidlertid fortsatt godt grunnlag for videre vekst i boligprisene.

Indeksen viser hvordan et utvalg indikatorer taler for forventinger om høyere eller lavere boligpriser sammenlignet med januar 2010.Indeksen viser hvordan et utvalg indikatorer taler for forventinger om høyere eller lavere boligpriser sammenlignet med januar 2010.

Eiendomsmegler 1 oppsummerer alle indikatorene de mener påvirker grunnlaget for boligprisutviklingen i en indeks de kaller boligmarkeds-indeksen (bmi). Denne indeksen viser et kraftig oppsving i september til 109 - der 100 er satt til september 2010.

Indeksen består av følgende elementer: Opplevd økonomisk utvikling, forventet økonomisk utvikling, flytteplaner, kjøpe vs. selge bolig først, samt boligprisforventninger

Opplevd økonomisk utvikling siste 12 måneder viser en svak nedgang, men er fortsatt positiv. Forventet økonomisk utvikling er, som nevnt over, sterkt positiv.

Selge-først-indeksen

Når det gjelder bolig spesifikt ser undersøkelsen på hvor mange som har flytteplaner. Dette tallet øker kraftig i snitt, men det er store geografiske variasjoner - Hordaland og Oslo står faktisk for hele veksten.

Indeksen som måler hvor mange som sier de vil selge før de kjøper regnes som en indikator på usikkerheten i boligmarkedet. Selv om den såkalte «selge-først-indeksen» viser en svak økning i retning av at litt flere ville solgt først om de skulle bytte bolig nå, er nivåene langt unna høsten 2008 da over 70 prosent sa de ville selge først. Nå svarer 45 prosent det samme.

Det siste elementet i boligmarkedsindeksen, boligprisforventningene der du bor, viser økning i september. Sekstifem prosent mener prisene vil være høyere om 12 måneder. Denne andelen har ligget noenlunde stabilt etter at indeksen gjorde et markant hopp i retning tro på prisvekst i januar 2010.

Les også:

Danmark: Fikk 1,50 kr for nesten ny leilighet

Nå er fastrenten i kjelleren

Knalltro på egen økonomi - men sparer til «rainy days»

Flere unge bor hjemme

Personvernpolicy